Warning: Use of undefined constant SCRIPT_URI - assumed 'SCRIPT_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rewrite.php on line 8

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rewrite.php on line 12
II filar OFE fundusze emerytalne • poradnik multiOFE.pl
 
multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

PORADNIK:   ° OFE KROK PO KROKU   ° losowanie ZUS   ° wybierz swój OFE  

Otwarte Fundusze Emerytalne w pigułce

czemu i jak wybrać dobry ofe?   • 1: jak działa system emerytalny?   • 2: cel reformy emerytalnej   • 3: ogolne zasady  

cel reformy emerytalnej

System emerytalny obowiązujący w Polsce do końca 1998 r. stał się zupełnie niewydolny. Ubezpieczenia społeczne działały dotychczas wyłącznie jako system oparty na tzw. "umowie pokoleniowej". Oznaczało to, iż składki płacone przez osoby pracujące przeznaczane były na wypłaty świadczeń dla aktualnych emerytów i rencistów. I to stało się wielkim problemem ponieważ w naszym kraju występuje tzw. zjawisko "starzejącego się społeczeństwa". Krótko mówiąc z każdym rokiem ubywa osób w wieku produkcyjnym (osoby, które wpłacają składki do ZUS) a przybywa osób w wieku poprodukcyjnym (osób, które pobierają świadczenia z ZUS). Państwo musiało coraz więcej pieniędzy z budżetu przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Dlatego zdecydowano się na reformę systemu emerytalnego. Do reformy tego systemu przygotowywano się kilka lat a rozpoczęto ją w dniu 01.01.1999 roku.

Głównym celem reformy było zwiększenie bezpieczeństwa systemu emerytalnego poprzez zapewnienie wypłaty świadczeń emerytalnych z różnych źródeł - z dwóch (I i II filar) dla wszystkich lub trzech (I,II i III filaru), dla tych którzy podejmą decyzję o dokonywaniu dodatkowych oszczędności.

Ochrona interesów Członków OFE, a także sprawowanie kontroli nad działającymi funduszami i towarzystwami emerytalnymi jest zadaniem centralnego organu administracji rządowej - Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Ważna jest również rola, jaką w nowym systemie odgrywa tzw. depozytariusz, czyli bank krajowy posiadający własne fundusze w wysokości, co najmniej 100 milionów EURO. Depozytariusz przechowuje aktywa OFE i pilnuje, aby zarządzanie nimi odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem każdego funduszu.

Fundusze mając osobowość prawną, nie posiadają jednakże zdolności upadłościowej tzn. nie mogą ogłosić bankructwa - fundusz dysponuje majątkiem odrębnym od majątku towarzystwa i w przypadku ogłoszenia upadłości towarzystwa aktywa funduszu nie wchodzą w skład jego masy upadłościowej.

Politykę lokacyjną otwartych funduszy emerytalnych ograniczają limity inwestycyjne, ściśle określające rodzaj i ilość instrumentów finansowych, powiązanym bezpośrednio z ryzykiem jakie niesie za sobą lokowanie w określone grupy instrumentów.

Minimalną akceptowaną zyskowność inwestycji zapewnia mechanizm minimalnej wymaganej stopy zwrotu. Minimalna wymagana stopa zwrotu to stopa zwrotu niższa o 50% od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich funduszy, lub o 4 pkt procentowe, w zależności od tego, która z tych wielkości jest niższa. Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich funduszy, obejmująca ostatnie 36 miesiący, podawana jest do publicznej wiadomości przez Komisję na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał.
Jeżeli stopa zwrotu któregoś z funduszy jest niższa od minimalnej wymaganej, powstały niedobór pokrywany jest w pierwszej kolejności ze środków pochodzących z utworzonego w tym celu rachunku rezerwowego, na który są przekazywane środki powszechnego towarzystwa, a w drugiej kolejności - ze środków własnych PTE.

Kolejnym źródłem pokrycia niedoboru jest Fundusz Gwarancyjny, stworzony ze środków wszystkich działających PTE. Ostatecznym gwarantem jest Skarb Państwa !

    co powinieneś wiedzieć => główne cechy OFE (Otwarte Fundusze Emerytalne sporo różni od zwykłych rachunków ZUS):
  • Gromadzony kapitał jest inwestowany.
  • Kapitał na rachunku podlega dziedziczeniu
  • Fundusz jest otwarty - każdy może wybrać którykolwiek.
  • Charakter wyłączności - można mieć wybrany w danym momencie tylko jeden fundusz.
  • Zmienność - w każdym momencie można zmieniać fundusze.

czemu i jak wybrać dobry ofe?   • 1: jak działa system emerytalny?   • 2: cel reformy emerytalnej   • 3: ogolne zasady  


Serwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"