Warning: Use of undefined constant SCRIPT_URI - assumed 'SCRIPT_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rewrite.php on line 8

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rewrite.php on line 12
ZUS OFE fundusze emerytalne • 3filary multiOFE.pl
 
multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Założenia zreformowanego systemu emerytalnego

reforma:   ° kto powinien wybrać?   ° lista OFE   ° przepisy   ° stan konta w OFE  

System emerytalny po reformie l. 1998/99 składa się z trzech komponentów, tzw. filarów, z których każdy charakteryzuje się odmiennymi cechami:

 • I FILAR - ZUS/FUS: obowiązkowy, powszechny, repartycyjny, administrowany przez państwo >>>więcej informacji: www.zus.pl
 • II FILAR - PTE/OFE: obowiązkowy, powszechny, kapitałowy, zarządzany przez prywatne podmioty
 • III FILAR - dodatkowy, dobrowolny, kapitałowy, zarządzany przez prywatne podmioty.
 • Nową formę dodatkowego oszczędzania tworzy Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Elementem wspólnym całego systemu emerytalnego jest działanie na zasadzie zdefiniowanej składki, co oznacza, że wysokość przyszłego świadczenia jest ściśle powiązana z wielkością środków przekazanych na ten cel przez świadczeniobiorcę.

 składka ZUS wynosi 35,94% - 38,83% pensji brutto

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne,

 • Podział składki dla wszystkich ubezpieczonych

  Cała składka na ubezpieczenia społeczne (35,94-38,83% pensji brutto) przekazywana jest do ZUS-u. Zakład dokonuje podziału składki w następujący sposób:

  - 19,52 proc. podstawy wymiaru - na ubezpieczenie emerytalne,

  - 13,00 proc. podstawy wymiaru - na ubezpieczenie rentowe,

  - 2,45 proc. podstawy wymiaru - na ubezpieczenie chorobowe,

  - od 0,97 proc. do 3,86 proc. podstawy wymiaru - na ubezpieczenie wypadkowe.

  Część składki przeznaczonej na ubezpieczenie emerytalne (1% podstawy wymiaru składki) zasila Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD). Pozostała część (18,52% podstawy wymiaru):

  • jeżeli jesteś uczestnikiem wyłącznie I filaru - zapisywana jest na twoim indywidualnym koncie prowadzonym przez ZUS

  • jeżeli uczestniczysz w drugim filarze - po części zapisywana jest na twoim indywidualnym koncie prowadzonym przez ZUS (16,22% podstawy wymiaru) oraz przekazywana przez ZUS do wybranego przez ciebie OFE ( 2,3% podstawy wymiaru).

 • Podsumowywując, jeżeli jesteś uczestnikiem pierwszego filaru, na twoim koncie emerytalnym zostaje zaewidencjonowana kwota odpowiadająca 18,52% twojego wynagrodzenia. Pozostały jeden procent przekazywany jest do FRD. Jeżeli jesteś uczestnikiem drugiego filaru, na twoim koncie emerytalnym w ZUS zaewidencjonowane będzie 16,22% twojego wynagrodzenia, 1% ZUS przekaże do FRD, 2,3% zostanie przekazane do twojego funduszu emerytalnego.

Pamiętaj: gdy twoje wynagrodzenie w danym roku przekroczy 30-krotność średniego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce (odpowiada to wartości pensji miesięcznej w kwocie 250% średniego wynagrodzenia) wówczas przestajesz wraz z pracodawcą odprowadzać składkę na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe. Dla ciebie ta kwota jest dodatkowym dochodem od którego zapłacisz podatek. Dla pracodawcy jest to oszczędność zmniejszająca koszty płac. Niemniej do końca roku będziesz płacił składkę na ubezpieczenie chorobowe, natomiast twój pracodawca na ubezpieczenie wypadkowe.