Warning: Use of undefined constant SCRIPT_URI - assumed 'SCRIPT_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rewrite.php on line 8

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rewrite.php on line 12
II filar OFE fundusze emerytalne • poradnik multiOFE.pl
 
multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

PORADNIK:   ° OFE KROK PO KROKU   ° losowanie ZUS   ° wybierz swój OFE  

Otwarte Fundusze Emerytalne w pigułce

czemu i jak wybrać dobry ofe?   • 1: jak działa system emerytalny?   • 2: cel reformy emerytalnej   • 3: ogolne zasady  

jak działa system emerytalny

Fundusze inwestują zebrane środki pod ścisłą kontrolą Państwa. W momencie przejścia na emeryturę ubezpieczony będzie miał obowiązek wykupienia emerytury w licencjonowanej firmie ubezpieczeniowej. Na jego emeryturę złożą się część otrzymywana z funduszu oraz część otrzymywana - jak poprzednio - z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oba segmenty razem tworzyć będą nowoczesny system ubezpieczeń społecznych.

Każda osoba może być członkiem tylko jednego, wybranego przez siebie otwartego funduszu emerytalnego. Uczestnikami funduszy muszą być wszystkie te osoby, które pracują.

Zmiana funduszu emerytalnego jest możliwa w każdym momencie, jednak przenoszenie środków nastepuje co 3 miesiące.

Zyski, jakie może osiągnąć fundusz emerytalny, nie mają górnej granicy. Na razie funduszom idzie różnie. Jednak w przypadku udanych inwestycji wartość jednostki rozrachunkowej może przekroczyć nasze oczekiwania.
Możliwe straty są ograniczone. Co pół roku Komisja Nadzoru Ubezpieczeniowego i Funduszy Emerytalnych oblicza średnią ważoną stopę zwrotu inwestycji funduszy emerytalnych. Jeżeli jakiś fundusz zarobi dla klientów mniej niż połowę średniej - będzie musiał z własnych kapitałów dopłacić różnicę. Liczba jednostek rozrachunkowych na kontach klientów nie ulega zmianie - zwiększa się wartość jednostki. Jak dotąd dopłaty musiał dokonać tylko jeden fundusz - OFE Bankowy. Do obliczania średniej ważonej brane są wyniki inwestycyjne z ostatnich trzech lat.

Pieniądze nie znikają- w razie śmierci członka funduszu zebrane przez niego składki nie znikają, lecz są dziedziczone. W umowie emerytalnej można wskazać dowolną osobę, która w razie naszej śmierci otrzyma składki. Jednak nie będzie wypłaty gotówkowej: przelew jest kierowany bezpośrednio na konto emerytalne w tym OFE, do którego należy osoba wskazana przez zmarłego. Skorzysta zatem dopiero w chwili przejścia na emeryturę.

Po osiągnięciu wieku emerytalnego każdy uczestnik otwartego funduszu emerytalnego będzie miał obowiązek wykupienia emerytury dożywotniej w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej posiadającej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń emerytalnych. Wykup emerytury musi nastąpić równocześnie z decyzją o rozpoczęciu pobierania świadczeń emerytalnych z filaru I.
Ustawa zobowiąże wszystkie firmy do oferowania standardowych emerytur: emerytura indywidualna - jest wypłacana po raz ostatni w miesiącu, w którym zmarł ubezpieczony, emerytura indywidualna z gwarantowanym okresem płatności, nie krótszym niż 10 lat - jest wypłacana dożywotnio, a w przypadku śmierci ubezpieczonego w okresie gwarantowanym świadczenie do końca tego okresu jest wypłacane osobie wskazanej przez ubezpieczonego (np. dzieciom lub współmałżonkowi), emerytura małżeńska - płatna do miesiąca w którym zmarł drugi małżonek, z tym że umowa może przewidywać obniżenie wysokości emerytury płatnej po śmierci jednego małżonka do poziomu nie niższego niż 75 proc. emerytury płatnej dla dwóch osób, emerytura małżeńska z gwarantowanym okresem płatności, nie krótszym niż 10 lat - w przypadku śmierci obu małżonków w okresie gwarantowanym świadczenie otrzymuje osoba przez nich wskazana.

    co powinieneś wiedzieć
  • KNF: Komisja Nadzoru Finansowego: 4 razy do roku publikuje stopy zwrotu funduszy emerytalnych
  • stopy zwrotu (ranking)- zysk wypracowany przez poszczególne OFE (skuteczność zarządzania Twoimi składkami)
  • transfer- przeniesienie się do inengo funduszu (raz na kwartał bez opłat)
  • Informacja o wyskości składek od OFE- list, jaki raz w roku powinieneś otrzymać z OFE z wykazem składek przekazanych przez ZUS na Twoje konto w II filarze
  • Informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS za dany rok- list, jaki raz w roku powinieneś otrzymac od ZUS, z wykazem skłądek przekazanych na Twoje konto w I filarze

czemu i jak wybrać dobry ofe?   • 1: jak działa system emerytalny?   • 2: cel reformy emerytalnej   • 3: ogolne zasady  


Serwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"