Warning: Use of undefined constant SCRIPT_URI - assumed 'SCRIPT_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rewrite.php on line 8

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /rewrite.php on line 12
losowanie OFE fundusze emerytalne • poradnik multiOFE.pl
 
multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Losowanie OFE w ZUS

PORADNIK:   ° OFE KROK PO KROKU   ° losowanie ZUS   ° wybierz swój OFE  

Od stycznia 2014r ZUS nie przeprowadza losowań. W przypadku niezawarcia umowy z OFE, składki ubezpieczonego w całości są przekazywane do ZUS.

Decyzję, czy składka (2,92 proc. wynagrodzenia brutto) ma być przekazywana do OFE czy na subkonto w ZUS, można podjąć wyłącznie w okresie okienek transferowych, raz na 4 lata.. Następna możliwość zmiany miejsca odkładania części środków z II filaru pojawi się w 2016 r (kwiecień/lipiec).

tylko 4 miesiące od podjęcia pracy

Niezależnie od okienek transferowych, do OFE mogą przystąpić osoby, które rozpoczynają pracę.

Taka osoba może zostać członkiem OFE, dokonując samodzielnego wyboru konkretnego otwartego funduszu emerytalnego. Członkostwo jest ustalane z chwilą zawarcia umowy z funduszem, jeśli w dniu zawarcia pierwszej umowy osoba ta podlega lub podlegała ubezpieczeniu emerytalnemu w okresie 4 miesięcy przed dniem zawarcia kontraktu.

Jeśli w tym okresie nie zostanie podpisana umowa z OFE, składka będzie ewidencjonowana wyłącznie na subkoncie w ZUS.

Po podjęciu pracy każdy ma cztery miesiące na podjęcie decyzji co dalszego sposobu oszczędzania na emeryturę. Jeżeli młody pracownik podpisze umowę z OFE np. w kwietniu, wówczas składki do niego będą przekazywane za okres od wpłaty dokonanej za miesiąc, w którym ZUS otrzymał zawiadomienie od otwartego funduszu o zawarciu umowy (tj. od kwietnia br.) do 30 czerwca 2014 r. Natomiast składka opłacona za lipiec zostanie przekazana do OFE, gdy zostanie złożone oświadczenie o dalszym przekazywaniu środków do niego.

Im dłużej wiec zwlekamy z decyzją o wyborze OFE, tym dłużej nasze składki leżą na koncie w ZUS i nie są przez fundusz inwestowane. W naszym interesie leży więc, aby wybrać fundusz jak najszybciej. I warto zrobić to samemu. Wcześniej jednak trzeba przeanalizować oferty choćby kilku OFE.

Zestawienie wyników

Rankingi mają pomóc w wyborze funduszu lub jego zmianie. Porównanie osiąganych wyników pozwala samodzielnie ocenić fundusze emerytalne wg najważniejszych kryteriów.

KNF: Jak dobrze wybrać OFE?

OFE warto wybrać samemu. Młodzi ludzie zwykle nie myślą o emeryturze, ale decyzja o wyborze OFE powinna być świadoma i poprzedzona analizą - pisze dla Money.pl Stanisław Kluza, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Pod uwagę trzeba wziąć: efektywność inwestycyjną funduszu, poziom podejmowanego ryzyka inwestycyjnego, koszty, wiarygodność instytucji zarządzającej funduszem i poziom obsługi klienta.


  • Kluczowe znaczenie dla klienta mają wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusz. Warto śledzić stopy zwrotu OFE. Komisja Nadzoru Finansowego publikuje takie dane dwa razy w roku, na początku kwietnia i października. Uwzględnić należy poziom ryzyka, przy jakim osiągnięto określony wynik. Niełatwo zrobić to samodzielnie, ale w prasie czy w internecie dostępne są wyniki badań przeprowadzanych przez niezależnych ekspertów.
  • Podstawowym zadaniem funduszu emerytalnego jest gromadzenie i pomnażanie środków swoich członków. Za usługę tę zarządzający funduszem pobierają określone opłaty. Opłaty pobierane przez poszczególne fundusze są zbliżone. Z tego względu czynnik kosztów należy traktować tylko jako pomocniczy. Rodzaj i maksymalną wysokość opłat określają przepisy ustawowe - wysokość obowiązująca w poszczególnych OFE określają ich statuty.
  • Decydując się na wybór funduszu warto sprawdzić jakie instytucje finansowe są akcjonariuszami jego towarzystwa emerytalnego. Solidni i wiarygodni akcjonariusze dają rękojmię, że fundusz będzie funkcjonował w oparciu o najlepsze zasady obowiązujące w instytucjach finansowych.
  • Kryterium, które należy wziąć pod uwagę jest także poziom obsługi z jakim spotyka się klient, przede wszystkim jakość obsługi telefonicznej i internetowej. Warto sprawdzić czy fundusz zapewnia łatwy i szybki dostęp do najważniejszych informacji, takich jak stan rachunku, czy wartość jednostki rozrachunkowej. Informacje te będą w przyszłości pomocne przy ocenie funduszu.

?
więcej na ten temat
informacjeSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"