multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Warning: include(kontakt/main.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /kontakt.html on line 4

Warning: include(kontakt/main.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /kontakt.html on line 4

Warning: include(kontakt/main.html) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /kontakt.html on line 4

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'kontakt/main.html' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /kontakt.html on line 4

Zapisy do OFE

CAŁY KRAJ | Warszawa | Łódź | Kraków | Wrocław | Poznań | Gdańsk | Szczecin | Bydgoszcz | Lublin | Katowice | Białystok | Gdynia | Częstochowa | Radom | Sosnowiec | Toruń | Kielce | Gliwice | Zabrze |

Wybieram OFE:

Po raz pierwszy

Zmieniam fundusz


Wypełnij deklarację

deklaracja ONLINE Otwartych Funduszy Emerytalnych

multiofe.pl najszybciej do OFE:

  1. TY
Wypełniasz i wysyłasz wniosek on-line

wniosek zajmuje kilka minut
1 DZIEŃ
potwierdzenie email w 6-12 godzin

Informacje dla wybierających OFE:

Więcej informacji:
O serwisie >>, Wyniki >>, Fundusz emerytalny (opłaty) >>,
ranking OFE >>, szybki poradnik: Otwarte Fundusze Emerytalne >>,

  2. OFE
Wysyła wypełnioną deklarację wraz z kopertą zwrotną

2-4 DZIEŃ pocztę otrzymasz nawet w 1 dzień

  3. TY
Podpisujesz i odsyłasz deklarację wraz z załącznikami

3-5 DZIEŃ

  4. OFE
Rejestruje umowę, wysyła do ZUS dane

5-8 DZIEŃ
po rejestracji umowy w ZUS otrzymasz potwierdzenie

Jak wybrać DOBRY OFE?

Przesłanki trafnej decyzji

Każda osoba, z chwilą objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi, a więc w szczególności rozpoczynająca pracę zawodową, powinna zawrzeć umowę z otwartym funduszem emerytalnym. Decyzja o wyborze funduszu powinna być świadoma i poprzedzona analizą przynajmniej kilku kryteriów.

  Wśród najważniejszych można wskazać
 • efektywność inwestycyjną funduszu,
 • poziom podejmowanego ryzyka inwestycyjnego,
 • koszty,
 • wiarygodność instytucji zarządzającej funduszem emerytalnym,
 • poziom obsługi klienta.
na podstawie publikacji Komisji Nadzoru Finansowego "Czym się kierować przy wyborze OFE"
  Zmienne o dużym znaczeniu
 • wyniki inwestycyjne
  Kluczowe znaczenie dla klienta powinny mieć wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusz. Oceny efektywności inwestycyjnej można dokonać śledząc wyliczane i publikowane regularnie przez KNUiFE stopy zwrotu OFE. Ważne jest, żeby fundusz regularnie notował wyniki lepsze od średniej wszystkich funduszy.
 • ryzyko
  Właściwa ocena efektywności inwestycyjnej obejmuje także zbadanie poziomu ryzyka, przy jakim osiągnięto określony wynik. Tego typu analiz trudno dokonać we własnym zakresie, jeśli nie dysponuje się danymi oraz specjalistyczną wiedzą. W takim przypadku pozostaje korzystanie z badań przeprowadzanych przez niezależnych ekspertów.
 • obsługa
  Kryterium, które należy wziąć pod uwagę jest także poziom i dostępność obsługi z jakim spotyka się klient. Warto sprawdzić czy fundusz zapewnia łatwy i szybki dostęp do najważniejszych informacji, takich jak stan rachunku, czy wartość jednostki rozrachunkowej.
  Zmienne o mniejszej wadze
 • opłaty
  Zarządzający funduszem pobierają określone opłaty. Ostatnia nowelizacja ustawy o funduszach emerytalnych sprawiła, że opłaty pobierane przez poszczególne fundusze są zbliżone. Z tego względu czynnik kosztów należy traktować tylko jako pomocniczy
 • akcjonariusze
  Decydując się na wybór funduszu warto sprawdzić jakie instytucje finansowe są akcjonariuszami jego towarzystwa emerytalnego. Solidni i wiarygodni akcjonariusze dają rękojmię, że fundusz będzie funkcjonował w oparciu o najlepsze zasady obowiązujące w instytucjach finansowych.

szukasz odpowiedzi?
 
W kilka dni do OFE: Jak działa MultiOfe
 1. TY: Wypełniasz deklarację przystąpienia i wysyłasz dane on-line
 2. OFE: Wysyła wypełnioną deklarację wraz z kopertą zwrotną
 3. TY: Podpisujesz i odsyłasz deklarację wraz z załącznikami
 4. OFE: rejestruje umowę, wysyła dane do ZUS.

Informacje dla przystępującego do OFE:


Serwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"