multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne rzeczpospolita najlepsze informacje

Rzeczpospolita: ranking OFE. Na podium Generali, Polsat i Allianz. W pierwszej piątce również ING i Amplico., 2010-10-14 266

Kto inwestuje najefektywniej i najmniej ryzykownie?
Najwyższe zyski przynosi Generali, najbezpieczniejszy jest Allianz. ING i Amplico są najlepsze w tym roku i wysoko w rankingu.opracowanie wg Rzeczpospolita, Pieniądze/Emerytura, Katarzyna Ostrowska 14-10-2010

W rankingu "Rzeczpospolitej" ocena funduszy emerytalnych uwzględnia wyniki inwestycji, stabilność wyników, stan hipotetycznego konta (zawiera pobierane opłaty) i ryzyko inwestycyjne.

wykres www.maani.us

Gazeta publikuje swój ranking co pół roku; do zeszłego roku obejmował pięć kategorii (wyniki globalne, hipotetyczny stan konta, ryzyko globalne mierzone dwoma wskaźnikami, średnią pozycję w rankingach KNF i poziom opłat). Pół roku temu Rzeczpospolita zrezygnowała z oceniania poziomu opłat, min. z powodu ich dużego obniżenia przez ustawę, oraz uwzględniając fakt, że pobrane opłaty znajdują odzwierciedlenie w hipotetycznym stanie konta.

W obecnej odsłonie ranking nie obejmuje już wyników i ryzyka od początku działalności funduszu; w zamian Rzeczpospolita wprowadziła ocenę wyników i ryzyka w perspektywie trzech okresów czasowych (10 lat, 5 lat i 3 lat).

Ocena: metoda i punkty

Każdy fundusz mógł zdobyć łącznie 100 punktów: za stan hipotetycznego konta, ocenę ryzyka oraz wyniki inwestycyjne po 30 punktów, za średnią pozycję w rankingach KNF 10 punktów. Pierwszy fundusz w każdej z kategorii dostawał najwyższą możliwą liczbę punktów, kolejne odpowiednio mniej (zależnie od tego, jak ich wynik różnił się od wyniku najbliższego konkurenta). Najsłabszy fundusz w danej kategorii oceny nie otrzymywał żadnego punktu.
cytat:
W porównaniu z poprzednimi edycjami wprowadziliśmy dwie dość istotne zmiany. Oceniając stopy zwrotu, nie uwzględniamy już najdłuższego okresu, w jakim działają OFE, lecz tylko ostatnie trzy, pięć i dziesięć lat. Zmodyfikowaliśmy poza tym ocenę ryzyka inwestycyjnego.

(komentarz multiofe) To bardzo dobre (i długo przez nas oczekiwane) modyfikacje metod oceny funduszy! Już dwa lata temu pisaliśmy w artykule o dobrych rankingach funduszy emerytalnych, że rozpatrywanie jednego tylko okresu inwestycyjnego nie wystarcza do oceny kondycji OFE. Zauważając brak takiego zestawienia w publikowanych rankingach, na początku tego roku uruchomiliśmy porównywarkę OFE, która obecnie prezentuje dane uaktulniane na koniec każdego miesiąca (pierwotnie co kwartał).

Pierwsze miejsce za dobre wyniki w dłuższych okresach
cytat:
  Najwyższe pozycje w poszczególnych kategoriach rankingu zajęły OFE, które ostatecznie znalazły się na miejscach od pierwszego do czwartego.
 1. Generali: 81,1 pkt
  • miał najwyższe zyski w trzech analizowanych przez nas okresach: trzy-, pięcio- i dziesięcioletnim. W pozostałych kategoriach branych pod uwagę w rankingu również uplasował się wysoko
  • ostatnich miesięcy nie może zaliczyć do udanych. W ciągu trzech kwartałów tego roku osiągnął wynik najsłabszy ze wszystkich OFE
  • w dłuższych okresach (trzy lata i więcej) Generali nadal znajduje się w ścisłej czołówce. Po raz trzeci zajął pierwsze miejsce w zestawieniu publikowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego obejmującym trzyletnie stopy zwrotu z inwestycji.
 2. Polsat: 70,0 pkt
  • wygrał w dwóch z czterech kategorii: okazał się najlepszy pod względem stanu hipotetycznego konta oraz według kryterium kolejności w kolejnych rankingach nadzoru.
  • niezłe miał wyniki inwestycyjne w trzech badanych przez nas okresach, choć w okresie trzyletnim zajął ostatnie miejsce
  • najsłabszą ocenę uzyskał w kategorii ryzyka: zadecydowały o tym przede wszystkim bardzo niskie noty za politykę inwestycyjną w okresie trzy- i pięcioletnim.
 3. Allianz: 68,2 pkt
  • wysoką pozycję zawdzięcza przede wszystkim ocenie ryzyka, za którą otrzymał dużo punktów, zajmując pierwsze miejsce.
  • pod względem wyników inwestycyjnych wypada różnie, dobry wynik uzyskał w okresach od roku do pięciu lat.
 4. ING: 65,9 pkt
  • W tym roku inwestuje on najlepiej ze wszystkich; od pewnego czasu w ING pracuje odświeżony zespół zarządzających, co może mieć wpływ na obecne wyniki.
  • Najsłabiej fundusz wypada w okresie od trzech do pięciu lat. W krótszych i dłuższych (powyżej sześciu lat) wciąż plasuje się wysoko.
  • Zgromadził wysokie oceny w trzech z czterech kategorii rankingu.
  • Jest ostatni pod względem oceny ryzyka.
 5. Amplico: 64,6 pkt
  • Fundusz ten zdobył nieznacznie mniej punktów od ING i ma tylko trochę gorszy wynik od tego OFE w zestawieniu obejmującym trzy kwartały 2010 roku (druga pozycja).
  • Zajmuje piąte miejsce w trzech kategoriach naszego rankingu, a siódme pod względem oceny ryzyka.
  • Obecnie fundusz ten ma najlepsze wyniki we wszystkich okresach z wyjątkiem najdłuższego, 11-letniego. W zestawieniach do ośmiu lat nie spada poniżej trzeciej pozycji.

Charakterystyczne jest, jak zmiana metody oceniania wpłynęła na wynik osiągnięty przez niektóre OFE. Warto zauważyć, o ile w przypadku większości OFE ich pozycja nie uległa większej zmianie, co świadczy o podobnych efektach polityki inwestycyjnej na przestrzeni wielu lat, o tyle w przypadku kilku zmiany są znaczące. Najlepszym tego przykładem jest OFE Allianz: ze względu na słabe efekty inwestycji w latach 2003-2007 uzyskiwał niskie oceny za wyniki dłuższe niż 5 lat; od 2008 roku jednak znacząco się poprawił, co pokazuje bieżący ranking. Podobnie jest również w przypadku OFE Amplico.

Co na koncie?

Na wzorcowym rachunku emerytalnym najwięcej uzbierał uczestnik Polsatu, ING i Generali

cytat:
Stan hipotetycznego konta: założyliśmy, że od sierpnia 1999 r. do września 2010 r. na konto w każdym funduszu regularnie co miesiąc wpływało 100 zł; kwota ta - po pobraniu opłat - była zamieniana na jednostki rozrachunkowe według ich wartości na koniec danego miesiąca; według takich zasad firma Analizy Online oszacowała, ile pieniędzy znajduje się na koncie w każdym OFE
  Stan hipotetycznego konta emerytalnego lepiej niż zwykła zmiana wartości jednostki rozrachunkowej (na nią przeliczane są składki wpłacane przez klientów) może określić, ile zarabiają dla nas fundusze emerytalne. W stanie rachunku są bowiem uwzględnione opłaty, jakie pobierają fundusze.
 • W tej części naszego rankingu każdy fundusz mógł otrzymać maksymalnie 30 punktów.
 • W badanym okresie na rachunek w każdym z funduszy emerytalnych wpłynęły 134 składki, co dało łączną kwotę w wysokości 18 817 zł.

Stan konta obliczany jest co trzy miesiące przez AnalizyOnline, podstawą do tej części rankingu Rzeczpospolitej jest wyliczenie z wrzesnia br.

Najlepiej pod tym kątem wypadły Polsat, ING i Generali, pierwszą piątkę zamykają Pekao i Amplico. Dwie ostatnie pozycje bez zmian: Aegon i PKO Bankowy.

W porównaniu z zestawieniem sprzed pół roku, zmiany nie są duże: miejscami zamieniły się Generali i ING oraz Amplico i PZU Złota Jesień

Grunt to efekty

Najefektywniejsze w każdym czasie okazało się Generali

cytat:
Stopa zwrotu z inwestycji mierzona przyrostem wartości jednostki rozrachunkowej; przyrost ten został wyliczony za ostatnie trzy, pięć i dziesięć lat (licząc od września do września).
  Trzeba mieć na uwadze, że choć celem naszego rankingu jest ocena przeszłości, równocześnie może być on wskazówką dla osób, które dopiero zapisują się do OFE lub planują zmienić dotychczasowy na inny. Ranking ma dać odpowiedź, które dotychczas inwestowały dobrze, stabilnie i bez ponoszenia dużego ryzyka.
 • Bierzemy pod uwagę trzy różne okresy, a dokładnie wyniki osiągnięte w ciągu ostatnich trzech, pięciu i dziesięciu lat. Tak profesjonalnie ocenia się instytucje zarządzające aktywami.
 • Wciąż najwięcej punktów przyznajemy za najdłuższy okres inwestowania. Stąd za wynik w okresie dziesięciu lat fundusz mógł otrzymać maksymalnie 15 punktów, za wynik pięcioletni 10 punktów, a za trzyletni 5 punktów.
 • W tej kategorii maksymalna liczba punktów wynosi zatem 30. Tyle mógłby potencjalnie zdobyć fundusz, jeśli w każdym z tych okresów był najlepszy.

Od 30.09.2000 do 30.09.2010 OFE zyskały średnio 143,9%. Najlepszy fundusz wypracował zysk 163,4%, najgorszy 128,0%. Zdecydowanie wyróżnia się pierwsza czwórka: ING, Polsat, Generali i PZU Złota Jesień: wszystkie zyskały ponad 150%. Mniej niż 130% zyskali tylko klienci Pocztyliona i Aegonu.

Pięcioletni okres inwestycyjny przyniósł wyrównane efekty pracy zarządzających OFE. Średnia wyniosła 33,3%, różnica między najlepszym a najgorszym funduszem w tym czasie to 10,6%. W pierwszej trójce oprócz Polsatu i Generali znalazł się też Pekao.

Ciekawie prezentuje sie okres ostatnich trzech lat. Średni zysk OFE (był to okres dużych wahań na rynkach finansowych) wyniósł 3,3%, przy czym różnica między dwoma biegunami zestawienia wynosi ponad 4.5%! Najlepsze dwa fundusze, które jako jedyne przyniosły zysk powyżej 5%, to Generali i AXA; ich wyniki zdecydowanie odbiegają od pozostałych. Najgorzej, poniżej 1%, wypadły Polsat i Aviva.

Jedynym funduszem, który znalazł się w pierwszej trójce we wszytckich okresach czasowych, jest Generali. On też jest zwycięzcą tej kategorii, łącznie uzyskał 25 punktów.

Warta okazała się najsłabsza. Uzyskała zaledwie 4 punkty, w żadnym okresie nie wziosła się nawet do pozycji 10.

Co na to tato (KNF)

Średnio najlepiej wypada Polsat, po piętach depczą mu Generali i ING

cytat:
Pozycja funduszu w kolejnych zestawieniach przygotowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego; zestawienia te są obecnie publikowane co pół roku i uwzględniają trzyletnie stopy zwrotu z inwestycji.
  Istotna jest powtarzalność wyników, czyli systematyczne zajmowanie przez OFE dobrych pozycji w różnych okresach.
 • Za stabilność wyników można było uzyskać maksymalnie 10 punktów
 • Im średnia pozycja w zestawieniach nadzoru była niższa, tym fundusz zajmował lepszą pozycję

Co pół roku KNF (organ nadzorujący rynek OFE, przedtem KNUIFE) publikuje oficjalne rankingi, uwzględniające 3 letnią stopę zwrotu funduszy (wcześniej były oublikowane co kwartał i obejmowały dwuletnie stopy zwrotu; w pierwszym zestawieniu nie wzięły udziału Allianz i Pekao). Porównując pozycje funduszy w tych zestawieniach, mozemy zobaczyc na ile "odstają" od średniej, i czy przeciętnie plasują się na górze, czy raczej na dole

Najwięcej punktów wg średniej pozycji w rankingach KNF uzyskał Polsat. Zauważyć jednak należy, że pozycję lidera uzyskał dzięki starszym wynikom, w ostatnich czterech zestawieniach znalazł się dużo poniżej średniej, w obu rankingach opublikowanych w tym roku zajął pozycję OSTATNIĄ.

Drugi w tej kategorii jest Generali. Początki miał średnie, ale od roku 2004 systematycznie pnie się w górę. W ostatnich 5ciu zestawieniach zajmuje czołowe pozycje, od trzech rankingów utrzymując pierwsze miejsce.

Trzeci w kolejności to ING. Najdłużej ze wszystkich funduszy nieprzerwanie utrzymywał pozycję lidera (aż przez 11 zestawień w pierwszej trójce). Ostatnio zanotował jednak spadek.

Najgorzej wypadły Aegon i Pocztylion. Ich średnia pozycja we wszystkich zestawieniach wyniosła ponad 10. To jedyne fundusze na rynku które nigdy nie osiągnęły pozycji 4tej, a w pierwszej 5tce znalazły się jedynie dwa razy.

Ryzykownie czy stabilnie?

Nie ma wątpliwości: absolutnym liderem w zarządzaniu ryzykiem jest Allianz!

cytat:
Ryzyko inwestycyjne mierzone odchyleniem standardowym; wskaźnik ten pokazuje, jak duża była zmienność miesięcznych wyników OFE w poszczególnych okresach; w uproszczeniu można powiedzieć, że fundusze charakteryzujące się wysokim odchyleniem standardowym (dużą zmiennością wyników) inwestują bardziej ryzykownie; podobnie jak w przypadku stóp zwrotu wzięliśmy pod uwagę trzy okresy: ostatnie trzy, pięć i dziesięć lat (licząc od września do września).
  Ocena ryzyka to ważna, wysoko punktowana kategoria w naszym rankingu.
 • Zastosowaliśmy klasyczny wskaźnik: odchylenie standardowe. Pokazuje on, jak duża była zmienność miesięcznych wyników OFE. W uproszczeniu można powiedzieć, że fundusze charakteryzujące się wysokim odchyleniem standardowym prowadzą bardziej ryzykowną politykę inwestycyjną.
 • Najwięcej punktów - 15 - fundusz mógł zdobyć za ryzyko w okresie 10-letnim. Natomiast 10 punktów przyznawaliśmy w przypadku okresu pięcioletniego oraz 5 punktów za trzyletni.
 • W tej kategorii maksymalna liczba punktów to 30. Tyle mógłby dostać fundusz, gdyby w każdym z tych okresów był najlepszy.

Najbezpieczniej w Allianzie: został bezapelacyjnym zwycięzcą w tej kategorii; w każdym z trzech okresów czasowych wypadł najlepiej, zgromadził maksymalną ilość punktów: 30. W czołówce najbezpieczniejszych OFE znalazły się też Aegon i AXA (oba w pierwszej trójce w dwóch z trzech przedziałów czasowych).

Ciekawie wypadł Generali. W okresie 3letnim i 5letnim zajął bardzo wysoką pozycję DRUGĄ, jedynie w najdłuższym 10letnim znalazł się na pozycji 8mej.

Naryzykowniej inwestowały Polsat i ING; we wszystkich trzech podkategoriach ING zajął pozycję przedostatnią, Polsat natomiast uplasował się na pozycji 11tej w okresie 10letnim oraz na ostatniej, 14tej pozycji w pozostałych

wyniki funduszy w zestawieniu
Pozycja obecnaPozycja III'10OFE * punkty wg kategoriihipotetyczne kontostopa zwrotu (3, 5 i 10 lat)srednia w rankingachryzyko (3,5 i 10 lat)Suma
1 2 GENERALI 25.00 25.10 9.70 21.30 81.10
2 1 POLSAT 30.0 22.40 10.00 7.50 69.90
3 9 ALLIANZ 19.80 14.20 4.40 30.00 68.40
4 3 ING 29.80 19.70 9.40 6.90 65.80
5 7 AMPLICO 23.00 16.80 5.60 19.20 64.60
6 5 PEKAO 24.30 16.80 3.10 17.40 61.60
7 8 AXA 19.00 15.10 3.40 23.70 61.20
8 4 PZU ZLOTA JESIEN 19.90 17.70 7.30 12.30 57.20
9 11 NORDEA 5.60 13.70 4.60 21.70 45.60
10 6 AVIVA 13.60 6.80 3.10 14.70 38.20
11 10 WARTA 14.00 4.10 2.50 15.20 35.80
12 12 POCZTYLION OFE 2.80 8.60 0.00 22.00 33.40
13 13 AEGON 0.00 5.80 0.00 24.60 30.40
14 14 PKO BP BANKOWY 0.90 6.80 2.40 11.60 21.70
cytat:
  subiektywna ocena inwestowania
  + poprawa; > stabilnie; - pogorszenie; ? pod obserwacją
 • - AEGON Tego roku nie może zaliczyć do udanych. Znajduje się na końcu zestawienia. Jednak w najnowszym zestawieniu przygotowanym przez nadzór, obejmującym trzyletnie stopy zwrotu, wynik tego funduszu jest powyżej średniego.
 • ? ALLIANZ 2010 rok jest dla tego OFE nie najlepszy, jednak w ciągu 12 miesięcy wypracował wynik plasujący go na trzecim miejscu. W dłuższych okresach, do pięciu lat, też wypada dobrze.
 • > AMPLICO Ostatnie lata były dla niego korzystne. W tym roku jest drugi. W zestawieniach z wynikami do ośmiu lat nie spada poniżej czwartej pozycji. Najsłabiej prezentuje się w najdłuższym okresie.
 • ? AVIVA Po słabszym pierwszym kwartale 2010 r. w kolejnych było lepiej. Trzy kwartały oraz ostatnie 12 miesięcy fundusz zamknął niezłym wynikiem. W dłuższych okresach już gorzej, z wyjątkiem najdłuższego ? 11-letniego.
 • ? AXA Wyniki osiągnięte w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku i z ostatnich 12 lat nie zachwycają. Plasuje się natomiast bardzo wysoko w okresie np. trzy- i czteroletnim. Po raz kolejny w rankingu nadzoru obejmującym trzy lata ma wynik powyżej średniego.
 • ? GENERALI Już dawno nie wypadał tak źle w krótkim okresie. W zestawieniu z wynikami za ostatnie trzy kwartały i 12 miesięcy jest ostatni. Jednak w dłuższym okresie ? od trzech lat ? wciąż ma bardzo dobre wyniki. W zestawieniu nadzoru przygotowanym na podstawie rezultatów z trzech ostatnich lat po raz trzeci zajął pierwsze miejsce.
 • + ING Najlepszy w tym roku, a także według wyników z ostatnich 12 miesięcy. Niewykluczone, że fundusz wraca do swojej dobrej formy.
 • + NORDEA W ostatnim czasie radzi sobie bardzo dobrze. W zestawieniu z ostatnich trzech lat jego wynik jest powyżej średniego.
 • - PEKAO Pierwszy kwartał 2010 r. był niezły, kolejne już gorsze. Dobrze wypada dopiero w okresie czterech lat i dłuższym.
 • + PKO BP BANKOWY Bardzo dobre wyniki w ostatnim czasie po długim okresie niepowodzeń. Po raz pierwszy od dawna jego trzyletnia stopa zwrotu z inwestycji ? prezentowana w najnowszym rankingu nadzoru ? jest wyższa od średniej uzyskanej przez wszystkie OFE.
 • + POCZTYLION W tym roku idzie mu nieźle. W ostatnim zestawieniu prezentowanym przez nadzór ma wynik powyżej średniego dla wszystkich OFE. Gorzej wypada w najdłuższych okresach.
 • - POLSAT Zwyciężał w naszym rankingu, ale w tym roku wiedzie mu się kiepsko. W zestawieniu obejmującym ostatnie trzy lata jest ostatni. Ale na przykład osiągnął najlepszy wynik spośród konkurentów w ciągu dwóch lat. Od dawna charakteryzuje go zmienność efektów inwestycyjnych.
 • ? PZU ZŁOTA JESIEŃ Im dłuższy okres jest analizowany, tym fundusz prezentuje się lepiej. Ostatnie kwartały nie zachwycają.
 • - WARTA W tym roku jego wyniki są średnie, w dłuższych okresach też nie najlepsze. Tylko w rankingu przygotowanym według danych z najdłuższego okresu wypada bardzo dobrze.

źródło: "Ranking OFE: ING i Amplico najlepsze w tym roku i wysoko w rankingu", Rzeczpospolita, Pieniądze, Katarzyna Ostrowska 14-10-2010


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.głównaSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"