multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne ile zarobily przez 12 lat informacje

Lepsze OFE czy ZUS? Porównanie wyników inwestycyjnych, 2013-08-08 292

Ile przez 12 lat zarobiły nasze składki odkładane na emeryturę?


wykres www.maani.us

Czy OFE dużo zarobiły dla klientów?

dr Maciej Bukowski, SGH

Średnia roczna stopa zwrotu brutto (tj. przed opłatami) OFE w okresie 2000-2012 wyniosła w ujęciu nominalnym 8,9 proc., lub też (po uwzględnieniu inflacji) 5,2 proc. To o ok. 1 punkt procentowy rocznie więcej niż w tym samym czasie przyniosłoby inwestowanie pasywne w indeks WIG, o 2,4 punktu procentowego więcej niż średnie roczne oprocentowanie dziesięcioletnich obligacji skarbu państwa, a co najważniejsze aż o 2 punkty procentowe więcej niż indeksowane w tym samym czasie składki emerytalne rejestrowane na indywidualnym koncie w ZUS w ramach tzw. pierwszego filara nowego systemu emerytalnego. Jeśli uwzględnimy opłaty ponoszone przez uczestników systemu na rzecz PTE nominalna stopa zwrotu z oszczędności emerytalnych ulokowanych w OFE obniży się o 0,9 punktu procentowego, co jednak nadal będzie przekraczać poziom wszystkich wymienionych alternatywnych opcji inwestycyjnych.

Trudno więc zgodzić się z opiniami o niskich zwrocie z oszczędności jaki przyszłym emerytom dostarcza uczestnictwo w OFE. Szczególnie trzeba podkreślić, że każda złotówka zainwestowana w OFE przyniosła pracującym Polakom (już po uwzględnieniu opłat na rzecz PTE) średniorocznie, aż o 1 punkt procentowy większy zwrot (w ujęciu realnym) niż złotówka zapisana w tym samym czasie na koncie w ZUS. Choć wydaje się to niewiele, to w perspektywie 45 letniego uczestnictwa w systemie utrzymanie takiej różnicy oznaczałoby, że oszczędzanie w OFE byłoby o 25 proc. efektywniejsze niż oszczędzanie w ZUS. Z korzyścią dla emerytów byłoby więc przesunięcie składek z ZUS do OFE, a nie odwrotnie jak to postulują propozycje rządowe.

za: Rzeczpospolita, Ekonomia-Moja Emerytura, Mity wokół OFE, 13-05-2013

Zysk z inwestycji przez 12 lat

porównane dane to średnia geometryczna w ujęciu nominalnym

*wg rodzaju inwestycji*opiswynik w %
OFE stopa zwrotu wzrost wartosci jednostki inwestycyjnej brutto 8.8
ZUS waloryzacja wskaznik indeksacji składki 6.75
indeks WIG stopa zwrotu ogólny indeks polskich akcji 7.7
indeks CPGI obligacji stopa zwrotu obligacje srednioterminowe 9.2
Benchmark (31,5% WIG, 68,5% CPGI) hipotetyczny, wzorcowy portfel OFE 9.9
PKB wzrost tempo wzrostu gospodarki 7.01
obliczenia NBP na podstawie danych UKNF, GPW, ZUS, GUS


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.głównaSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"