multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne ranking na plus 26 informacje

Ranking ekspercki czyli czego nie mówi KNF: zdecydowanym liderem zostały Allianz i ING., 2011-04-14 277

Jak wyglądał peleton funduszy emerytalnych w ostatnich 3 latach? Allianz i ING uzyskały zaskakującą przewagę nad resztą rywali; najsłabszy okazał się Polsat, mimo niezłych wyników: poniósł największe możliwe ryzyko.


Od wielu lat przekazujemy Państwu pojawiające się zestawienia, i od wielu lat analizujemy ich przydatność. Po raz kolejny przedstawiamy autorski ranking funduszy emerytalnych, w którym postaraliśmy się ująć te elementy, jakie uważamy za najistotniejsze. Mamy nadzieję, że docenią Państwo unikatowość zestawienia i jego potencjał.

Medaliści
zdecydowanie na czele
Allianz, ING
Wyróżnieni
dzielnie walcza o wysokie pozycje
PKO BP Bankowy, PZU Złota Jesień, Warta, Pekao, AXA
Słabeusze
ściana płaczu
Aegon, Polsat

O rankingu: jaki najlepszy OFE

Co pół roku Komisja Nadzoru Finansowego przedstawia oficjalny ranking funduszy emerytalnych, obejmujących 36miesięcy. Zestawienie to jednak obejmuje tylko "gołe" wyniki w całym okresie, bez rozbicia na części (co pozwoliłoby ocenić, czy fundusz dobrze inwestował tylko na początku zestawienia, czy tez radził sobie coraz lepiej z upływem czasu) oraz oceny ryzyka (która obok wyników jest jedną z ważniejszych wytycznych).

Niedosyt danych odczuwa też prasa, stąd pojawiają się inne zestawienie, obejmujące różne okresy czasowe, ocenę ryzyka oraz inne kryteria, np. aktywa. Jednak i te zestawienia nie są najlepsze: zwykle pojawia się w nich zbyt dużo kryteriów (wielkość aktywów nie ma większego znaczenia, ponieważ posiadanie tak dużych, jak i małych aktywów wiąże się z pewnymi tak ułatwieniami, jak i utrudnieniami dla zarządzających), obejmują okresy czasowe wzajemnie nakładające się (co nieco zaciemnia tendencję góra/dół). Wątpliwości również budzi ocenianie wyników w okresie ponad 5letnim: biorąc pod uwagę, że pozycje funduszy w zestawieniach są dość dynamiczne, ocena taka nie jest bardzo przydatna.

Tour de Emerytura czyli wnioski opisowo

Wnikliwy czytelnik na pewno zauważy, że w znaczący sposób w ocenie całościowej wyróżniają się cztery grupy funduszy
   
  Grupa "liderów": do 22 stopni
 • najlepsze OFE
 • na laur zasłużyły Allianz i ING
 • ING zdecydowanie notuje tendencję wzrostową; za pół roku może stać się liderem
 • oba osiągnęły świetne wyniki, powinny jednak poprawić poziom ryzyka
 • różnica między nimi wynosi niewiele ponad 1 stopień
 • spora do grupy następnej, prawie 3 stopnie
   
  Grupa "pościgowa": 23 do 26 stopni
 • fundusze godne polecenia
 • pięć funduszy o sporym potencjale: PKO BP Bankowy, PZU Złota Jesień, Warta, Pekao, AXA
 • uwagę zwraca PZU, którego wyniki wyraźnie pną się w górę
 • znajdują się w okolicy oceny średniej za wyniki; ocenę za ryzyko mają zróżnicowaną
 • przy poprawie wyników szybko znajdą się w grupie liderów
 • mała różnica wewnątrz grupy (niewiele ponad 1 stopień)
 • niewielka różnica do grupy następnej (nieco ponad 1 stopień)
   
  Grupa "z dystansem": od 26 do 30 stopni
 • kolejnych pięć funduszy: Nordea, Pocztylion, Amplico, Aviva i Generali
 • ciekawie wygląda sytuacja AVIVA CU: zdecydowanie i systematycznie poprawia inwestycje
 • wszystkie mają podobne oceny za wyniki i ryzyko: plasujące się w okolicy środka zestawień za wyniki, i poniżej średniej oceny za ryzyko.
 • jeśli zmniejszą ryzyko i poprawią nieco inwestycje, zdecydowanie polepszą swoje notowania
 • spore różnice wewnątrz grupy (prawie 2.5 stopnia)
 • największa różnica do grupy następnej prawie 4 stopnie
   
  Grupa "maruderów": powyżej 30 stopni
 • dwa fundusze: Aegon i Polsat
 • oba mają bardzo słabe oceny za wyniki, z wysokimi ocenami za ryzyko
 • aby wydostać się do grupy wyższej, musiałyby znacznie poprawić wyniki lub drastycznie zmniejszyć ryzyko
 • spora różnica wewnątrz grupy: prawie 2 stopnie
  Co wzięliśmy pod uwagę
 • wyniki 3letnie rozbite na lata
  objaśnienie: dzięki "rozczłonkowaniu" osiągniętych wyników łatwiej ocenić kierunek, w jakim zmierza efektywność OFE
 • ryzyko w 3 latach
  objaśnienie: zmierzyliśmy tzw. odchylenie (różnice) wyników wypracowanych w każdym z badanych lat, dzięki czemu można ocenić jak bardzo OFE "wędrował";
 • jak widać, suma za wyniki może być znacznie wyższa niż odchylenie, więc w ocenie końcowej będzie mieć większe znaczenie

WAŻNE: w naszym zestawieniu liczyliśmy "pozycje" jakie fundusz osiągnął na tle całej grupy. Stąd, IM MNIEJ "stopni", tym lepiej dla członków funduszu (wyższe zyski i niższe ryzyko)

Ważniejsze wyniki niż ryzyko: niewiele daje nadziei fundusz, który przy zerowym ryzyku plasuje się w każdym czasie na końcu zestawienia (14-14-14): trochę lepiej być jednak w funduszu, który choć raz nieco odbije się od dołu (np.14-13-14). Z kolei fundusz, który osiąga pozycje "górne", dajmy na to 4-4-4 powinien być wyżej notowany niż taki, który mimo niezłych wyników bardziej "wędruje" (np.5-1-4). Jak to pogodzić?
Przyjmowanie prostego mnożenia dla ustalenia "wagi" obu kryteriów nie wydaje się całkiem słuszne. Metoda przyjęta przez nas zdecydowanie większy nacisk kładzie na wyniki- z tym, że im gorsze wyniki, tym mniejsze znaczenie ma ryzyko ich osiągania

OFErok trzecirok drugirok pierwszyWYNIK 3 lataRYZYKOOCENA
 
Allianz
1121146,3520,35
 
ING »
3311174,6221,62
 
PKO Bankowy
1057222,5224,52
 
PZU Złota Jesień »
6212205,0325,03
 
Warta
599232,3125,31
 
PeKaO
7710241,7325,73
 
AXA »
9103223,7925,79
 
Nordea
4135224,9326,93
 
Pocztylion
8116252,5227,52
 
Amplico »
1248244,0028,00
 
Aviva CU »
2813235,5128,51
 
Generali »
1464245,2929,29
 
Aegon
11142276,2433,24
 
Polsat
13114287,2335,23
  Jak liczyliśmy
 • ponieważ OFE działają w identycznych warunkach rynkowych oraz w identycznych granicach nałożonych przez ustawę, dla ułatwienia odczytywania zestawienia przyjęliśmy nie same wyniki, a pozycję na liście wśród wszystkich funduszy.
 • w każdym z 12 miesięcy składających się na całościowy wynik 36miesięcy przypisaliśmy każdemu funduszowi osiągniętą pozycję (od 1 do 14: im niższa pozycja tym lepiej)
 • WYNIK: zsumowaliśmy te pozycje, co dało nam pogląd na cały okres inwestowania
 • RYZYKO: obliczyliśmy, jak bardzo różnią się od siebie pozycje, w jakich znalazł się fundusz w każdym z 3 lat
 • OCENA: na koniec zsumowaliśmy wynik i ryzyko, dzięki czemu powstało zestawienie pokazujące, jak fundusz inwestował w ciągu ostatnich 36miesięcy oraz czy jego inwestycje były stabilne
  Czego nie ujęliśmy
 • wyników w czasie dłuższym niż 3 lata
  ze względu na zmieniającą się politykę inwestycyjną funduszy oraz warunki rynkowe niewiele nam da ocena zysków liczonych od 10 lat
 • aktywów
  posiadanie dużych aktywów pozwala funduszowi na efektywniejsze ich wykorzystanie i większy wpływ na notowania giełdowe, jednak zmniejsza możliwość szybkiej reakcji na zmiany rynkowe; z kolei małe aktywa to szybsza i skuteczniejsza reakcja na niespodziewane zmiany koniunktury, ale mniejsze możliwości dla zarządzających i wyższe ryzyko.
 • opłat
  od stycznia tego roku wszystkie fundusze pobierają niemal identyczną prowizję od składki, również dla wieloletnich członków; opłata za zarządzanie zaś jest niejako "wliczona" w stopę zwrotu funduszu.

Co jest ważne w czytaniu rankingów?

Nie skupiajmy się tylko na funduszu, który całościowo wypadnie najlepiej. Ze spokojnym sumieniem można polecić wszystkie OFE, które w takim porównaniu znajdą się w pierwszej piątce. I- co ważne- po dokonaniu wyboru co najmniej raz w roku bezwzględnie należy sprawdzać kondycję naszego funduszu.

wybierz lub zmień OFE przez internet

Czego nie widzi KNF?

  Niedoceniane fundusze
 • PZU Złota Jesień: w rankingu KNF zajął miejsce dziesiąte, u nas uzyskał wysoką pozycję czwartą. Słaby wynik osiągnął tylko w roku pierwszym, zaś w pozostałych efekty pracy zarządzających były naprawdę dobre.
 • Warta i Pekao: niemal identyczna sytuacja obu tych OFE: na dole zestawienia KNF, u nas powyżej średnbiej; na wysoką notę zasłużyły bardzo niskim ryzykiem z wynikami niewiele tylko poniżej średniej.
  Przeceniane OFE
 • Polsat: to duże zaskoczenie, że znalazł się na miejscu ostatnim! W rankingu KNF uzyskał pozysję czwartą, jednak po analizie zobaczymy, że zaważył na tym wyniki tylko jeden rok. W pozostałych dwu zamiatał ogony: słaba ocena wyników i najwyższe możliwe ryzyko zepchnęły go na sam dół.
 • Generali: w rankingu KNF okolice średniej, w naszym porównaniu pozycja przedostatnia. Analizując wyniki w kolejnych latach wyraźnie widac silną tendencję spadkową.
 • Aegon: w zestawieniu komisji nadzoru pozycja średnia, my oceniliśmy go niewiele tylko lepiej niż Polsat. Dobry wynik tylko w roku 2008, wysokie ryzyko- to nie są wyniki, za które należy chwalić zarządzających.

Porówując ocenę, jaką daliśmy funduszom emerytalnym wg rozszerzonej metodologii z wynikiem, jaki osiągnęły w zestawieniu KNF, uzyskaliśmy naprawdę zaskakujące wyniki- w poprzednich porównaniach w większości przypadków różnice są żadne albo niewielkie (sięgające 1 pozycji); teraz są to naprawdę duże przetasowania! Taka sytuacja występuje, gdy faktyczne różnice w wynikach osiąganych przez poszczególne fundusze są mniejsze niż zwykle, a ocena inwestycji w kolejnych okresach w obrębie tego samego OFE jest bardzo zróżnicowana; co z kolei może oznaczać przygotowania do zmiany strategii inwestycyjnej.
OFE marzec 2011jedn.rozr. 03-201126 ranking KNFpozycja STOPNIEpozycja KNFróżnice
Allianz29,4117,405110
ING»33,2815,556253
PKO Bankowy29,9816,42732-1
PZU Złota Jesień»31,3615,1674106
Warta31,5114,7075127
PeKaO29,7214,3966137
AXA»30,7315,81173-4
Nordea31,5515,39986-2
Pocztylion28,9315,305990
Amplico»29,7414,82610111
Aviva CU»30,6813,63011143
Generali»32,0915,390127-5
Aegon30,3515,312138-5
Polsat33,9315,802144-10

WAŻNE: w naszym zestawieniu liczyliśmy "pozycje" jakie fundusz osiągnął na tle całej grupy. Stąd, IM MNIEJ "stopni", tym lepiej dla członków funduszu (wyższe zyski i niższe ryzyko)


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.głównaSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"