multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne ranking na plus informacje

Ranking ekspercki czyli czego nie mówi KNF: zdecydowanym liderem został Allianz., 2010-10-10 265

Jak wyglądał peleton funduszy emerytalnych w ostatnich 3 latach? Allianz uzyskał zaskakującą przewagę nad resztą rywali; dobrze i stabilnie inwestowały również Amplico, AXA i PKO Bankowy.


Od wielu lat przekazujemy Państwu pojawiające się zestawienia, i od wielu lat analizujemy ich przydatność. Po raz drugi przedstawiamy nasz własny, autorski ranking funduszy emerytalnych, w którym postaraliśmy się ująć te elementy, jakie uważamy za najistotniejsze. Mamy nadzieję, że docenią Państwo unikatowość zestawienia i jego potencjał.

Medaliści
zdecydowanie na czele
Allianz
Wyróżnieni
dzielnie walcza o wysokie pozycje
Amplico, PKO BP Bankowy, AXA
Słabeusze
ściana płaczu
Pekao, Aviva, Warta, Polsat

O rankingu: jaki najlepszy OFE

Co pół roku Komisja Nadzoru Finansowego przedstawia oficjalny ranking funduszy emerytalnych, obejmujących 36miesięcy. Zestawienie to jednak obejmuje tylko "gołe" wyniki w całym okresie, bez rozbicia na części (co pozwoliłoby ocenić, czy fundusz dobrze inwestował tylko na początku zestawienia, czy tez radził sobie coraz lepiej z upływem czasu) oraz oceny ryzyka (która obok wyników jest jedną z ważniejszych wytycznych).

Niedosyt danych odczuwa też prasa, stąd pojawiają się inne zestawienie, obejmujące różne okresy czasowe, ocenę ryzyka oraz inne kryteria, np. aktywa. Jednak i te zestawienia nie są najlepsze: zwykle pojawia się w nich zbyt dużo kryteriów (wielkość aktywów nie ma większego znaczenia, ponieważ posiadanie tak dużych, jak i małych aktywów wiąże się z pewnymi tak ułatwieniami, jak i utrudnieniami dla zarządzających), obejmują okresy czasowe wzajemnie nakładające się (co nieco zaciemnia tendencję góra/dół). Wątpliwości również budzi ocenianie wyników w okresie ponad 5letnim: biorąc pod uwagę, ze OFE można zmieniać co dwa lata, oraz że pozycje funduszy w zestawieniach są dość dynamiczne, ocena taka nie jest bardzo przydatna.

Tour de Emerytura czyli wnioski opisowo

Wnikliwy czytelnik na pewno zauważy, że w znaczący sposób w ocenie całościowej wyróżniają się cztery grupy funduszy
   
  Grupa "liderów": do 15 stopni
 • najlepsze OFE
 • wyjatkowo zasłużył na laur tylko jeden OFE: Allianz
 • różnica do grupy następnej jest spora (ponad 3 stopnie)
   
  Grupa "pościgowa": 15 do 25 stopni
 • bardzo dobre fundusze
 • trzy fundusze o sporym potencjale: Amplico, PKO BP Bankowy i AXA
 • wszystkie znajdują się w górnej części oceny za wyniki, ale osiągają średnie pozycje za ryzyko
 • jeśli nieco wyrównają inwestycje, mogą łatwo dogonić lidera
 • największa różnica wewnątrz grupy (ponad 3 stopnie)
 • duża różnica do grupy następnej ponad 4 stopnie
   
  Grupa "z dystansem": 25 do 30 stopni
 • najliczniejsza, sześć funduszy: PZU Złota Jesień, Generali, Nordea, Pocztylion, Aegon i ING
 • wszystkie mają podobne oceny za wyniki i ryzyko: plasujące się w okolicy środka zestawień za wyniki, i poniżej średniej oceny za ryzyko.
 • jeśli zmniejszą ryzyko i poprawią nieco inwestycje, zdecydowanie polepszą swoje notowania
 • niewielkie różnice wewnątrz grupy (niecałe 2 stopnie)
 • największa różnica do grupy następnej ponad 5 stopni
   
  Grupa "maruderów": powyżej 30 stopni
 • cztery fundusze: Pekao, Aviva, Warta, Polsat
 • wszystkie mają bardzo słabe oceny za wyniki, ze zróżnicowaną oceną za ryzyko
 • aby wydostać się do grupy wyższej, musiałyby znacznie poprawić wyniki bez zwiększania ryzyka
 • niewielka różnica wewnątrz grupy: poniżej 1.5 stopnia
  Co wzięliśmy pod uwagę
 • wyniki 3letnie rozbite na lata
  objaśnienie: dzięki "rozczłonkowaniu" osiągniętych wyników łatwiej ocenić kierunek, w jakim zmierza efektywność OFE
 • ryzyko w 3 latach
  objaśnienie: zmierzyliśmy tzw. odchylenie (różnice) wyników wypracowanych w każdym z badanych lat, dzięki czemu można ocenić jak bardzo OFE "wędrował";
 • jak widać, suma za wyniki może być znacznie wyższa niż odchylenie, więc w ocenie końcowej będzie mieć większe znaczenie

WAŻNE: w naszym zestawieniu liczyliśmy "pozycje" jakie fundusz osiągnął na tle całej grupy. Stąd, IM MNIEJ "stopni", tym lepiej dla członków funduszu (wyższe zyski i niższe ryzyko)

Ważniejsze wyniki niż ryzyko: niewiele daje nadziei fundusz, który przy zerowym ryzyku plasuje się w każdym czasie na końcu zestawienia (14-14-14): trochę lepiej być jednak w funduszu, który choć raz nieco odbije się od dołu (np.14-13-14). Z kolei fundusz, który osiąga pozycje "górne", dajmy na to 4-4-4 powinien być wyżej notowany niż taki, który mimo niezłych wyników bardziej "wędruje" (np.5-1-4). Jak to pogodzić?
Przyjmowanie prostego mnożenia dla ustalenia "wagi" obu kryteriów nie wydaje się całkiem słuszne. Metoda przyjęta przez nas zdecydowanie większy nacisk kładzie na wyniki- z tym, że im gorsze wyniki, tym mniejsze znaczenie ma ryzyko ich osiągania

OFErok trzecirok drugirok pierwszyWYNIK 3 lataRYZYKOOCENA
 
Allianz
364131,5314,53
 
Amplico »
276152,6517,65
 
PKO Bankowy
528153,0018,00
 
AXA »
882183,4621,46
 
PZU Złota Jesień »
1039223,7925,79
 
Generali »
1441196,8125,81
 
Nordea
4135224,9326,93
 
Pocztylion
1193234,1627,16
 
Aegon
1257243,6127,61
 
ING »
11111235,7728,77
 
PeKaO
71212312,8933,89
 
Aviva CU »
61410304,0034,00
 
Warta
91013322,0834,08
 
Polsat
13114287,2335,23
  Jak liczyliśmy
 • ponieważ OFE działają w identycznych warunkach rynkowych oraz w identycznych granicach nałożonych przez ustawę, dla ułatwienia odczytywania zestawienia przyjęliśmy nie same wyniki, a pozycję na liście wśród wszystkich funduszy.
 • w każdym z 12 miesięcy składających się na całościowy wynik 36miesięcy przypisaliśmy każdemu funduszowi osiągniętą pozycję (od 1 do 14: im niższa pozycja tym lepiej)
 • WYNIK: zsumowaliśmy te pozycje, co dało nam pogląd na cały okres inwestowania
 • RYZYKO: obliczyliśmy, jak bardzo różnią się od siebie pozycje, w jakich znalazł się fundusz w każdym z 3 lat
 • OCENA: na koniec zsumowaliśmy wynik i ryzyko, dzięki czemu powstało zestawienie pokazujące, jak fundusz inwestował w ciągu ostatnich 36miesięcy oraz czy jego inwestycje były stabilne
  Czego nie ujęliśmy
 • wyników w czasie dłuższym niż 3 lata
  ze względu na zmieniającą się politykę inwestycyjną funduszy oraz warunki rynkowe niewiele nam da ocena zysków liczonych od 10 lat
 • aktywów
  posiadanie dużych aktywów pozwala funduszowi na efektywniejsze ich wykorzystanie i większy wpływ na notowania giełdowe, jednak zmniejsza możliwość szybkiej reakcji na zmiany rynkowe; z kolei małe aktywa to szybsza i skuteczniejsza reakcja na niespodziewane zmiany koniunktury, ale mniejsze możliwości dla zarządzających i wyższe ryzyko.
 • opłat
  od stycznia tego roku wszystkie fundusze pobierają niemal identyczną prowizję od składki, również dla wieloletnich członków; opłata za zarządzanie zaś jest niejako "wliczona" w stopę zwrotu funduszu.

Co jest ważne w czytaniu rankingów?

Nie skupiajmy się tylko na funduszu, który całościowo wypadnie najlepiej. Ze spokojnym sumieniem można polecić wszystkie OFE, które w takim porównaniu znajdą się w pierwszej piątce. I- co ważne- po dokonaniu wyboru co dwa lata bezwzględnie należy sprawdzać kondycję naszego funduszu.

wybierz lub zmień OFE przez internet

Czego nie widzi KNF?

  Niedoceniane fundusze
 • Allianz: w rankingu KNF zajął miejsce czwarte, u nas wypadł jako zdecydowany lider, zostawiając resztę daleko w tyle. Średni wynik osiągnął tylko w roku drugim, zaś w pozostałych efekty pracy zarządzających były naprawdę świetne; osiągnął najlepszą ocenę za ryzyko.
 • PZU Złota Jesień: zarówno wyniki jak i ryzyko plasują go nieco ponad przeciętną. Na pewno zasługuje na znalezienie się powyżej średniej. U nas podskoczył aż o 4 pozycje w górę w porównaniu do zestawienia KNF.
 • PKO Bankowy: słaby wynik uzyskal tylko w pierwszym roku, jednak potem poprawił inwestycje i to znacząco.
  Przeceniane OFE
 • Generali: to duże zaskoczenie, że znalazł się dopiero w 3ciej grupie. Na tym wyniku zaważył ostatni rok, kiedy zanotował najsłabszy wynik spośród wszystkich OFE. Osiągając świetne wyniki w okresach silnych spadków, słabo wykorzystał hossę. Największa różnica naszej analizy w stosunku do KNF: aż 5 pozycji w dół.
 • Pocztylion: sytuacja analogiczna jak w Generali, przy czym zdecydowanie plasuje się poziom niżej i spadek formy widać już w roku 2009.
 • Warta: we wszystkich z 3 lat na samym dole lub w pobliżu. Uzyskał zdecydowanie najgorszą ocenę za wyniki.

Porównajmy ocenę, jaką daliśmy funduszom emerytalnym wg rozszerzonej metodologii z wynikiem, jaki osiągnęły w zestawieniu KNF. W sporej liczbie przypadków różnice są żadne albo niewielkie (sięgające 1 pozycji). Znalazło się jednak kilka funduszy, których strategia była albo dużo lepsza niż wynika z oficjalnego rankingu, albo dużo gorsza.
OFE wrzesień 2010jedn. rozr. 09-201024 ranking KNFpozycja OCENApozycja KNFróżnice
Allianz 28,15 4,803 1 4 3
Amplico » 28,97 4,888 2 3 1
PKO Bankowy 28,95 4,249 3 5 2
AXA » 29,71 5,057 4 2 -2
PZU Złota Jesień » 30,17 3,145 5 9 4
Generali » 31,22 5,224 6 1 -5
Nordea 30,41 3,576 7 7 0
Pocztylion 27,91 4,181 8 6 -2
Aegon 29,36 3,417 9 8 -1
ING » 32 2,993 10 10 0
PeKaO 28,53 1,566 11 12 1
Aviva CU » 29,51 0,923 12 13 1
Warta 30,25 1,612 13 11 -2
Polsat 32,81 0,521 14 14 0

WAŻNE: w naszym zestawieniu liczyliśmy "pozycje" jakie fundusz osiągnął na tle całej grupy. Stąd, IM MNIEJ "stopni", tym lepiej dla członków funduszu (wyższe zyski i niższe ryzyko)


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.głównaSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"