multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne lepsze informacje

Lepsze OFE we własnej garści niż ZUS w rękach rządu, 2010-02-10 250

OFE kontra ZUS kontra ... polityka. Jak się mają skutki kryzysu do propozycji Ministerstwa Pracy?


Co mówią liczby

cytat:
za: Rzeczpospolita 07-05-2008, Andrzej Sołdek, Maciej Stachnio, 19-05-2009

Zasadniczą różnicą pomiędzy OFE i ZUS jest mechanizm akumulacji składek. W OFE alokowana (przeliczana na jednostki rozrachunkowe i inwestowana) jest wpłacana składka pomniejszona o opłatę manipulacyjną ustaloną w procencie tejże składki. Stawki opłaty manipulacyjnej są określone w statutach OFE i są zróżnicowane pomiędzy funduszami. W ZUS stopa alokacji wynosi niezmiennie 100 proc. (cała składka wpłacana przez ubezpieczonego ewidencjonowana jest na jego koncie). W OFE jednak każda składka inwestowana jest bezpośrednio po jej zaalokowaniu i już począwszy od tego momentu, przyrasta zgodnie z realizowaną przez fundusz stopą zwrotu.

Okazuje się też, że - mimo iż do ZUS odprowadzamy o ponad 2/3 wyższe składki niż do OFE - przy zachowaniu historycznych relacji wydajności obydwu filarów za ok. 10 lat wartość środków gromadzonych od 1999 r. w OFE i ZUS ulegnie zrównaniu.

Aby ocenić, na ile korzystne mogłby by być propozycje przeniesienia części składki z powrotem do ZUS (lub stworzenia mozliwości powrotu do państwowego ZUS), należy postawić pytanie, jaka była dotychczasowa skuteczność pomnażania środków przeznaczonych na emerytury i jak przedstawia się porównanie wyników osiągniętych przez ZUS i OFE. Przy czym należy wziąść pod uwagę, że na emeryturę odkładamy co najmniej 10 (czyli nie opierać się na porównaniu rocznym czy dwuletnim).

wykres www.maani.us

Z 9 letniego zestawienia widać, że tylko w 3 latach waloryzacja ZUS była wyższa niż średni ZYS w funduszach emerytalnych. W roku 2000 liczby te były porównywalne, zaś w pozostałych sześciu latach zysk płynący z uczestnictwa OFE był o przeciętnie 10% wyższy.

Politycy gorsi niż bessa

cytat:
za: Gazeta Wyborcza, Nie kryzys psuje OFE, tylko politycy, Marcin Bojanowski, 2010-02-03

Kryzys finansowy mocno poturbował fundusze emerytalne w całej Europie. Najwięcej w 2008 r. stracili przyszli emeryci w Estonii, bo aż 35 proc. Niewiele lepiej było w Bułgarii i na Węgrzech, gdzie fundusze straciły w ciągu roku po ponad 20 proc. Na tym tle polskie OFE wypadły dobrze. Straty spowodowane przez giełdową bessę sięgnęły 14 proc.

Słowacja i Węgry pozwoliły obywatelom na występowanie z funduszy i powrót do państwowego systemu pod pretekstem kryzysu finansowego i strat, jakie ponosiły wówczas fundusze emerytalne. Tymczasem w 2009 węgierskie fundusze dla swoich klientów zarobiły średnio 21,3 proc., a najlepsze (OTP, ING i Generali) nawet po 30 proc.

Mihai Bobocea, sekretarz generalny Rumuńskiego Stowarzyszenia Funduszy Emerytalnych: Wyniki funduszy emerytalnych mogłyby być jeszcze lepsze, gdyby nie decyzje polityków, którzy dla chwilowych korzyści budżetowych zaczęli psuć dopiero co zreformowane systemy emerytalne


Wg wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed 3 lat (7 luty 2006), emerytura z ZUS jest przywilejem, a nie prawem ubezpieczonego. Co oznacza, że ZUS może, ale nie musi przyznać nam w przyszłości emeryturę, zależnie od potrzeb nie ubezpieczonego, a rządu. Okazuje się zatem, że jedyne, czego na razie można być pewnym, to emerytury z prywatnego OFE, a nie państwowego ZUS. Od wydania tego wyroku różni politycy zaczęli łakomie spoglądać na nasze zabezpieczenie w OFE, aby móc nim rozporządzać tak dowolnie, jak dzięki TK mogą rozporzadzać środkami w ZUS. Pierwszy z inicjatywą znacjonalizowania OFE wystąpił Andrzej Lepper, a potem...

cytat:
za: Gazeta Wyborcza, Nie kryzys psuje OFE, tylko politycy, Marcin Bojanowski, 2010-02-03

Należy natychmiast umożliwić Polakom występowanie z OFE - mówiła dokładnie rok temu posłanka PiS Aleksandra Natalli-Świat. Skończyło się niczym, bo nie zgodził się na to rząd. - I całe szczęście, bo dzisiaj te osoby darłyby włosy z głowy, widząc, o ile więcej miałyby na koncie, gdyby pozostały w funduszu - mówi Bobocea.

Do tej samej kategorii należy zaliczyć obecne koncepcje Ministerstwa Pracy. Reforma systemu emerytalnego została przeprowadzona po to, aby przerwać spiralę rosnącego ryzyka socjalnego, związanego z niewydolnym systemem umopwy międzypokoleniowej. Ministerstwo postuluje przeniesienie z powrotem większości składki do ZUS tylko po to, aby załatać dziurę budżetową oraz aby w przyszłości miec do dyspozycji większą część środków zabezpieczających emeryturę Polaków.

Tak na Węgrzech jak i w Polsce już w roku 2009 fundusze w znacznej mierze odrobiły straty z kryzysowego 2008- w ciągu jednego roku.

W przypadku większości Węgrów, którzy ze stworzonej opcji skorzystali na fali paniki i rządowego populizmu, już w ciągu najbliższych dwóch lub trzech lat podjęta decyzja spowoduje znaczne zmniejszenie przyszłej emerytury.

Politycy zachowują się jak niedojrzali inwestorzy, którzy po zaledwie roku bessy chcą wycofywać kapitał, realizując straty. Tymczasem to sytuacja, przed którą ostrzega pierwsza strona każdego podręcznika inwestora! Wydaje się, że należałoby od rządzących oczekiwać większej wyobraźni i wiedzy o długofalowym inwestowaniu.


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.głównaSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"