multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne rzeczpospolita najlepsze informacje

Rzeczpospolita: ranking OFE. Na podium Generali, Polsat i ING. W pierwszej piątce również PZU i Aviva., 2009-10-12 246

Kto inwestuje najefektywniej i najmniej ryzykownie? Na 3 z 5ciu kategorii rankingu w ścisłej czołówce są Polsat, Generali i ING, w tyluż czwarte miejsce zajmuje PZU Złota Jesień.
Najbezpieczniejsze są Generali i Aviva, Najniższe opłaty pobrały Aviva i Allianz.opracowanie wg Rzeczpospolita, Pieniądze, Katarzyna Ostrowska 08-10-2009
wykres www.maani.us

W kolejnym rankingu Rzeczpospolitej "u góry" i "na dole" bez większych zmian, większe przetasowania nastąpiły "w środkowej części". Ocenione zostały globalne wyniki funduszy, hipotetyczny stan konta, pozycje w rankingach KNF, poziom ryzyka i pobrane opłaty. Jest to więc jeden z bardziej kompleksowych rankingów OFE.

cytat:
  Po dziesięciu latach inwestowania składek najlepszy jest Generali. Drugie miejsce zajmuje Polsat. Pierwszą trójkę zamyka ING.
 1. Generali: W sumie w naszym rankingu zdobył 82,78 pkt
  • tylko w jednej kategorii rankingu: ocena ryzyka, zdobył maksymalną liczbę punktów. Ale dzięki wysokim notom w pozostałych kategoriach zajął pierwsze miejsce
  • z analizy wynika, że pomnaża składki klientów bezpiecznie, ale jednocześnie efektywnie, o czym świadczy bardzo duża liczba punktów w kategoriach: stan hipotetycznego konta i zmiana wartości jednostki rozrachunkowej w ciągu dziesięciu lat.
  • obecnie jest to najstabilniej inwestujący fundusz. W większości analizowanych przez nas okresów znajduje się w ścisłej czołówce. Miał tylko jeden słabszy moment - w zestawieniu obejmującym wyniki z dwóch ostatnich lat jest dopiero 14.
 2. Niewiele mniej, 81,41 pkt, zgromadził Polsat
  • jeszcze pół roku temu był trzeci. Udało mu się wyprzedzić ING. Przede wszystkim dzięki rewelacyjnym wynikom w ostatnim czasie. Jego strategia inwestycyjna, choć wydawała się ryzykowna, przyniosła dobre efekty.
  • zdobył najwyższą liczbę punktów aż w trzech na pięć kategorii rankingu: za stan hipotetycznego konta, stopę zwrotu w okresie dziesięciu lat oraz średnią pozycję w zestawieniach dwu- i trzyletnich stóp zwrotu publikowanych przez nadzór
  • Nie dostał żadnego punktu za wysokość opłat, bo pod tym względem wypada słabo. Ale trzeba pamiętać, że dobrze inwestujący fundusz jest w stanie zniwelować koszty związane z wysokimi opłatami. Dobrze ilustruje to stan hipotetycznego konta uwzględniający opłaty - Polsat wypada w tej kategorii najlepiej.
 3. Listę OFE na podium zamyka ING (74,29 pkt)
  • Jeszcze do niedawna fundusz ten był liderem rankingów publikowanych w "Moich Pieniądzach". Ostatnie lata nie są jednak dla niego najlepsze. Bessa na giełdzie dodatkowo pogorszyła jego osiągnięcia, podobnie jak innego dużego funduszu - Aviva.
  • Wciąż jednak w długich okresach wypada bardzo dobrze. Stąd wysokie noty w naszym rankingu.
  • Dużo punktów zdobył za ocenę ryzyka.
 4. PZU Złota Jesień: 59,44 pkt
  • Zaraz za pierwszą trójką - podobnie jak w rankingu opublikowanym w kwietniu. Fundusz ten zdobył prawie o 15 pkt mniej niż ING. Zdecydowanie goni jednak nieco większego rywala.
  • W ostatnim czasie poprawia wyniki. Zarządzający tym funduszem wierzą, że jesteśmy już w okresie zwyżek na giełdzie. I ta strategia przynosi niezłe rezultaty.
 5. Awans o jedno miejsce odnotowała Aviva (52,65 pkt)
  • fundusz zdobył najwięcej punktów w kategorii opłat. Jest obecnie najtańszy na rynku.
  • Bardzo wysoko (zaraz za Generali) plasuje się też w kategorii: ocena ryzyka.
  • Jego osiągnięcia inwestycyjne nie są imponujące, ale w ostatnim czasie widać szanse na poprawę.

Co na koncie?

cytat:
Stan hipotetycznego konta lepiej niż zmiana wartości jednostki rozrachunkowej (na nią przeliczane są składki) określa, ile fundusze emerytalne faktycznie zarabiają dla klientów. Dlatego w tej części rankingu można było zgromadzić aż 30 punktów (podobnie wysoko punktowana była tylko ocena ryzyka).

Stan konta obliczany jest co trzy miesiące przez AnalizyOnline, podstawą do tej części rankingu jest wyliczenie z wrzesnia br.

Najlepiej pod tym kątem wypadły Polsat, ING i Generali, pierwszą piątkę zamykają Pekao i PZU Złota Jesień. Dwie ostatnie pozycje bez zmian: Aegon i Bankowy.

Największą zmianę w tej kategorii zaliczył Polsat (7 pozycji w górę) i PZU Złota Jesień (2 pozycje w górę)

Wyniki, wyniki, jeszcze raz wyniki

W rankingu uwzględnione zostały wyniki funduszy z całej, dziesięcioletniej działalności. Choć brakuje nieco uwzględnienia tendencji w ostatnim czasie, należy przyznać, że ze względu na charakterystykę działalności OFE dłuższe okresy inwestycji są najbardziej miarodajne.

Od 30.09.1999 do 30.09.2009 OFE zyskały średnio 153,9%. Najlepszy fundusz wypracował zysk 183.6%, najgorszy 138.8%. Zdecydowanie wyróżnia się pierwsza trójka: Polsat, Generali i ING: wszystkie zyskały ponad 170%. Zyski z inwestycji kolejnych funduszy dużo mniej odstają od reszty.

W porównaniu z zestawieniem z marca br, najbardziej swoją pozycje poprawił PZU Złota Jesień (dwie pozycje w górę). Pozostałe zmiany są jedną pozycję w górę lub dół.

Co na to tato (KNF)

Co pół roku organ nadzorujący rynek OFE (KNF, przedtem KNUIFE) publikuje oficjalne rankingi, uwzględniające 3 letnią stopę zwrotu funduszy. Porównując pozycje funduszy w tych zestawieniach, mozemy zobaczyc na ile "odstają" od średniej, i czy przeciętnie plasują się na górze, czy raczej na dole

cytat:
Ten fundusz, który na ogół plasuje się wysoko w rankingach, jest z punktu widzenia klientów najlepszy, bo nie sztuką jest jednorazowy świetny wynik, ważniejsze jest stałe dobre inwestowanie.

W porównaniu z zestawieniem z marca zmiany są niewielkie, w pierwszej czwórce i ostatniej dwójce w ogóle bez zmian. Jedyny, który zmienił pozycję o więcej niż 1 miejsce, to Warta (spadek o 2).

Najlepsze dwie średnie uzyskały Polsat i ING (średnio pozycja powyżej 5tej). W pierwszej piatce tej kategorii znalazły się też Generali (5.43), PZU Złota Jesień (6.30) i Amplico (d.AIG, 7.78). Najsłabiej, poniżej średniej 10, tak jak poprzednio wypadły Aegon i Pocztylion

Ryzykownie czy stabilnie?

cytat:
  Jest to bardzo ważna kategoria rankingu, jedna z dwóch - obok stanu emerytalnego konta - najwyżej punktowana (maksymalnie 30 punktów). Do oceny ryzyka użyliśmy dwóch popularnych miar.
 • Pierwsza to tzw. tracking error. Wskaźnik ten pozwala ocenić zgodność wyników z przeciętną stopą zwrotu wyliczoną dla wszystkich OFE. Im mniejsza wartość wskaźnika, tym lepsze odwzorowanie wyniku, jakim jest średnia ważona.
 • Drugą miarą jest tzw. miernik Sharpe'a. Nie odnosi się on do wyników konkurencji. Pozwala ocenić fundusz na podstawie dwóch kryteriów: zysku i ryzyka. Pod uwagę brany jest bowiem stosunek osiągniętych wyników do poziomu ryzyka. Im większy wskaźnik, tym lepiej. Miernik Sharpe'a pokazuje więc, ile zarabia inwestor w przeliczeniu na ryzyko, jakie ponosi.

Z obu mierników ryzyka wynik został zsumowany, co stabnoi podstawę do przyznawania punktów. Warto zauważyć, że żaden OFE nie uzyskał maksymalnej ilości punktów w obu miarach ryzyka inwestycyjnego. Najlepszy Wskaźnik Sharpea ma Polsat (ale aż 13ta pozycja wg tracking error), Tracking Error: Aviva (6 miejsce wg wskaźnika sharpea). Ten ostatni fundusz tradycyjnie uznawany jest za najbardziej stabilny od wielu lat.
Jedyny OFE, który znalazł się w czołówce obu mierników to Generali (wskaźnik Sharpea pozycja 2, tracking error pozycja 3)

W łącznej ocenie ryzyka nie ma drastycznych zmian. Pierwsza czwórka i ostatnia piątka zachowały oceny sprzed pół roku. Największą zmianę (skok o dwie pozycje, z 9 na 7) zanotował Amplico (d.AIG)

Czołówka tej części to Generali, Aviva i ING. Dobry wynik uzyskały też PZU Złota Jesien i Aegon. Dół zajmują Pekao i Bankowy

Opłaty czyli ile nas to kosztuje

cytat:
  Opłaty ocenialiśmy na podstawie wskaźnika pokazującego ich relację do aktywów OFE. Przychody PTE z tytułu opłat w pierwszym półroczu 2009 r. podzieliśmy przez średnie aktywa w tym okresie.
 • Obecnie każde OFE, z wyjątkiem Allianz, pobiera od nowych klientów taką samą opłatę od składki - 7 proc. (Allianz 4 proc.). Przed nowelizacją ustawy o OFE, która weszła w życie 1 kwietnia 2004 r., każdy fundusz samodzielnie ustalał wysokość opłat i zależała ona od stażu w OFE. Spora grupa starych klientów płaci wciąż według tamtych zasad.
 • Z kolei opłata za zarządzanie jest procentowa i zależy od wysokości aktywów. W statutach niektórych OFE dodatkowo zapisane są limity kwotowe, po przekroczeniu których opłata w danym roku przestaje być pobierana.

Przeciętnie wskaźnik pobranych opłat to 0,66%. Charakterystyczne, że mniej niż średnio pobrały tylko dwa fundusze: Aviva i Allianz.

Niskie średnie opłaty Aviva zawdzięcza najniższej opłacie za zarządzanie (wynikającej z najwyższych aktywów) i prowizji od składki, dla "starych" klientów wynoszącej tylko 4%. Allianz jako jedyny od każdego członka pobiera prowizję niższą niż ustawowy limit 7%.

Za Avivą i Allianzem znalazły się Generali, Amplico (d.AIG) i Warta. Najwięcej pobrał Polsat: aż 1,01% (to różnica niemal 0.2% w porównaniu z kolejnym Pocztylionem)!

wyniki funduszy w 1szej połowie 2009
Pozycja obecnaPozycja III'09OFE * punkty wg kategoriihipotetyczne kontostopa zwrotu od 1999srednia w rankingachryzykooplatySuma
1 1 GENERALI 27.08 14.63 12.12 24.94 4.01 82.78
2 3 POLSAT 30.0 20.0 15.0 16.41 0.00 81.41
3 2 ING 20.90 14.23 13.27 22.54 3.35 74.29
4 4 PZU ZLOTA JESIEN OFE 18.51 8.25 10.19 19.60 2.89 59.44
5 6 AVIVA OFE 10.98 7.21 5.38 24.08 5.0 52.65
6 7 AXA OFE 16.96 5.23 4.04 18.92 2.93 48.08
7 8 PEKAO OFE 20.77 4.76 5.24 14.18 2.14 47.08
8 11 AMPLICO (AIG) OFE 16.12 1.87 6.92 17.38 3.84 46.13
9 9 OFE WARTA 12.75 7.74 4.52 15.37 3.46 43.84
10 5 ALLIANZ OFE 15.43 3.13 5.24 15.25 4.73 43.78
11 10 NORDEA OFE 3.25 5.10 6.54 17.29 1.99 34.17
12 12 AEGON OFE 2.66 0.52 0.10 19.07 3.27 25.62
13 13 POCZTYLION OFE 3.92 2.02 0.00 16.65 1.86 24.45
14 14 BANKOWY OFE 0.00 0.00 3.46 0.00 2.64 6.10
cytat:
  subiektywna ocena inwestowania
  + poprawa; > stabilnie; - pogorszenie; ? pod obserwacją
 • + AEGON Mało tracił w okresie bessy, ale gdy sytuacja się poprawiła, nie znalazł się w gronie tych, którzy zyskali najwięcej. Jednak wynik za ostatnie dziewięć czy dwanaście miesięcy jest dobry. W dłuższych okresach wypada nieco słabiej, ale widać zdecydowaną poprawę w porównaniu z latami poprzednimi.
 • - ALLIANZ W ubiegłym roku znakomity, w tym roku miał słabsze dwa ostatnie kwartały, kiedy rozpoczęły się wzrosty na giełdzie. Lepiej wypada, gdy analizuje się wyniki za dłuższe okresy, zwłaszcza trzy i cztery lata.
 • + AMPLICO (d. AIG) Bardzo dobry zwłaszcza drugi kwartał. Po trzech kwartałach też jest wysoko, na czwartej pozycji. Bardzo dobrze wypada w okresach od trzech do siedmiu lat. W dłuższych (powyżej ośmiu lat) i krótszych (rok i dwa lata) jego wyniki są nieco słabsze. Widać jednak, że trudniejszy czas ma za sobą.
 • ? AVIVA W tym roku z kwartału na kwartał coraz lepszy. Okres ostatnich dziewięciu miesięcy zamknął jednak nie najlepszym wynikiem. W dłuższych okresach też wypada słabo. Wyjątek to ostatnie dwa lata - jest pierwszy.
 • ? AXA Dwa pierwsze kwartały były dość wyrównane, w trzecim poszło trochę słabiej. W zestawieniu obejmującym trzy ostatnie lata jest drugi, a dwa lata - dopiero 13. W dłuższych okresach bywa różnie.
 • + BANKOWY Widać poprawę. W zestawieniu za dziewięć miesięcy jest na trzeciej pozycji, a za 12 miesięcy na drugiej. Dawno nie było tak dobrze. W dłuższym czasie wciąż prezentuje się słabo.
 • > GENERALI Jedyny obecnie fundusz, o którym można powiedzieć, że inwestuje stabilnie. A to najlepsza rekomendacja.
 • ? ING Poprawił wyniki, gdy kursy akcji na giełdzie zaczęły rosnąć. W okresie ostatnich dziewięciu miesięcy jest na dziewiątym miejscu. W dłuższych okresach wypada różnie, najlepiej w najdłuższych.
 • - NORDEA Wyniki słabe. Po dziewięciu miesiącach jest ostatni. Niewiele lepiej wypada w zestawieniu obejmującym 12 miesięcy. W dłuższych okresach bywa różnie. Ostatnio nastąpiły duże zmiany w departamencie zarządzania. Zobaczymy, czy przełoży się to na wyniki.
 • - PEKAO Ostatnio notuje słabe wyniki. Dopiero w okresach dłuższych niż dwa lata prezentuje się nieźle. W zestawieniu z wynikami za sześć lat zajmuje drugą pozycję.
 • ? POCZTYLION Każdy kolejny kwartał tego roku jest dla niego gorszy. Co prawda w zestawieniu z wynikami za dziewięć miesięcy zajął szóste miejsce, ale jego wynik i tak jest gorszy od średniego dla wszystkich OFE. W dłuższych okresach inwestuje ze zmiennym szczęściem.
 • + POLSAT Niekwestionowany lider w tym roku. Jego wyniki znacznie odbiegają od osiągniętych przez konkurentów. W ubiegłym roku zaryzykował, utrzymując wysokie zaangażowanie w akcje, co dało świetne rezultaty.
 • + PZU ZŁOTA JESIEŃ Znacząco poprawia wyniki w kolejnych miesiącach. W trzecim kwartale był już drugi. W dłuższych okresach zwykle wypada dobrze, choć nie zawsze jego wynik jest lepszy od średniego dla wszystkich funduszy (zwykle udaje mu się to w długich okresach).
 • - WARTA Choć miniony kwartał był dla niego znacznie lepszy niż dwa poprzednie, wciąż inwestuje nie najlepiej. W dłuższych okresach prezentuje się raczej słabo. Najlepszy wynik to czwarte miejsce w zestawieniu obejmującym dwa ostatnie lata.
źródło: "Ranking OFE: Generali najlepsze od 10 lat", Rzeczpospolita, Pieniądze, Katarzyna Ostrowska 08-10-2009


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.głównaSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"