multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne rzeczpospolita 1szapolowa2009 informacje

Rzeczpospolita: najlepsze inwestycje w pierwszym półroczu 2009 roku miały Polsat, Generali, Bankowy i AIG., 2009-07-16 243

Po kiepskim ubiegłym roku obecny zapowiada się znacznie lepiej. Wyniki pierwszego półrocza są niezłe, i wzrosty są kontynuowane- od marca wszystkie OFE osiągają zyski. Wiele wskazuje na to, że 2009 rok fundusze emerytalne zakończą na plusie.


opracowanie wg Rzeczpospolita, Pieniądze, Katarzyna Ostrowska 16-07-2009
wykres www.maani.us

"Rz" po raz pierwszy publikuje ranking, w którym uwzględnia tylko wyniki funduszy, i to w ujęciu zaledwie półrocznym.
W tym czasie wszystkie fundusze emerytalne osiągneły zysk, przede wszystkim dzięki giełdzie. W ostatnim półroczu wzrosły wszystkie główne indeksy giełdowe, rynek akcji mocno odbił w drugim kwartale (obecnie WIG20 jest najwyżej od 8miu miesięcy). Od stycznia wartość sWIG80 zwiększyła się o 36 proc., mWIG40 o 17 proc., a WIG20 o 4,1 proc.

cytat:
  W trójce najlepszych funduszy emerytalnych w pierwszym półroczu 2009 znalazły się: Polsat, Generali i Bankowy. Na czwartym miejscu jest AIG, którego wynik okazał się zaledwie o 0,01 proc. niższy niż Bankowego
 • W pierwszym półroczu najlepiej inwestował Polsat. Jego wynik znacznie odbiega od osiągnięć konkurentów. Niewątpliwie Polsat wyróżnia się strategią na tle innych OFE. Jest ona bardziej ryzykowna. To zwykle pozwala osiągać wysokie stopy zwrotu w średnim i długim terminie.
  Gdyby jednak bessa trwała dłużej, wyniki tego funduszu byłyby kiepskie. Dzięki poprawie sytuacji na giełdzie w zestawieniu za ostatnie sześć i 12 miesięcy Polsat jest pierwszy. Ale w okresie dwuletnim zajmuje ostatnią pozycję, w trzyletnim - szóstą.
 • Za gwiazdę należy uznać Generali. W każdym z analizowanych przez nas okresów jest albo pierwszy, albo drugi. Fundusz ten osiąga najbardziej stabilne wyniki. To niewątpliwie efekt dobrej, konsekwentnej polityki inwestycyjnej.
 • Wyniki Bankowego znacznie się poprawiły. Wpływ na to miały m.in. zmiany wśród zarządzających. W dłuższych okresach wyniki Bankowego wciąż nie są dobre. Trzeba sporo czasu, by to zmienić.
 • Nieznacznie słabszy wynik osiągnął AIG. Bardzo dobry był dla niego drugi kwartał. To w dużej mierze zasługa dobrego wyczucia rynku i sporych zakupów, gdy akcje były tanie. Wyniki inwestycyjne z ostatnich 12 miesięcy są słabsze, ale w dłuższych okresach wyglądają co najmniej dobrze.

Fundusze emerytalne w pierwszym półroczu osiągnęły zyski. Co prawda w dłuższym okresie - 12 i 24 miesiące - wyniki są wciąż ujemne. Przez ostatnie trzy lata co prawda udało się im zarobić, jednak zyski są tylko jednocyfrowe. Na odrobienie strat z czasu bessy potrzeba czasu. Ile? Zdaniem ekspertów co najmniej trzy lata, albo nawet cztery - pięć.
W okresie ośmiu, dziewięciu lat i dłuższym wyniki OFE są dobre. Niektóre zarobiły ponad 100 proc.
Osoby, którym dużo czasu zostało jeszcze do przejścia na emeryturę, mogą zatem spać spokojnie. Z kolei dla osób, które już dziś zaczynają pobierać świadczenie, a były klientami OFE (w tym roku dotyczy to kobiet z rocznika 1949) emerytura z drugiego filaru (czyli z kapitału uzbieranego w funduszu) stanowi niewielki procent całości. Środki, którymi zarządzają fundusze emerytalne, zwiększyły się w tym półroczu o 14,6 mld zł. W tym czasie ZUS przekazał OFE 10,7 mld zł składek klientów. Różnica między tymi kwotami to zysk wypracowany przez zarządzających.
 • Na koniec czerwca OFE dysponowały majątkiem przekraczającym 150 mld zł (od początku swego istnienia dostały z ZUS prawie 129 mld zł).
 • Najniższymi aktywami zarządza Polsat. Na koniec czerwca wyniosły one 1,4 mld zł. Z kolei aktywa największego OFE, Aviva (d. CU), zbliżyły się do 40 mld zł.
 • Przeciętny portfel funduszu emerytalnego na koniec czerwca składał się w 24 proc. z akcji, a w 70 proc. z obligacji skarbowych

Jest dobrze, może być lepiej

  Giełda w górę, OFE zyskują
 • Po półtorej roku spadków kursów akcji na giełdzie wreszcie jest lepiej. Od marca wartość jednostek rozrachunkowych (czyli też stan konta klientów) otwartych funduszy emerytalnych rośnie. W kwietniu padł rekord- w 30 dni zysk wyniósł średnio prawie 5 proc.
 • Jest możliwe, że na rok 2009 OFE zakończą na niewielkim plusie. W roku 2008 po raz pierwszy w swojej historii odnotowały stratę.
 • Przeciętna stopa zwrotu funduszy w pierwszym półroczu 2009 zbliżyła się do 4 proc. Wg "Rz" to mniej, przyniosły podobnie inwestujące fundusze inwestycyjne stabilnego wrostu (przeciętny zysk 5 - 6 proc.), ale więcej niż na lokacie bankowej (ok. 3 proc.).
 • Do połowy lutego kursy akcji mocno spadały. Później zaś ceny akcji (min. firm deweloperskich i mniejszych banków) ostro odbiły w górę.
  Są zmiany, potrzebnych jednak jest więcej
 • Od przyszłego roku opłata od składki wyniesie maksymalnie 3,5 proc (obecnie maksymalna prowizja to 7%).
 • Spadnie też opłata za zarządzanie aktywami. Gdy WAN funduszu przekroczy 45 mld zł, opłata będzie wynosić 15,5 mln zł.
 • Ciągle nie ma nowelizacji wprowadzającej subfundusze o różnych strategiach inwestycyjnych
 • Stworzenie POD-funduszy, których strategia będzie dostosowana do wieku oszczędzających, jest bardzo potrzebne. Chodzi o to, by składki młodych klientów OFE na początku okresu oszczędzania były inwestowane w akcje, a potem, w miarę zbliżania się do wieku emerytalnego - coraz bardziej bezpiecznie.
 • Zarzadzającym OFE zależy też na zmianie limitów inwestycyjnych i rozszerzeniu katalogu dostępnych rodzajów inwestycji. Nie wiadomo jednak, kiedy zmiany te zostaną wprowadzone.

PÓŁ ROKU TO ZA MAŁO

Jedną z większych zalet dotychczasowym rankingów "Rz", poza czytelnością i przystępnością, byo uwzględnianie wielu czynników, dzięki czemu czytelnicy mogli dokonać całościowej oceny OFE w ujęciu długoterminowym. Niestety, dziennik zarzucił żmudne obliczenia, i skupił się jedynie na wynikach funduszy, i to w bardzo krótkim, choć charakterystycznym, okresie ostatniego półrocza.

Ocena samych wyników w jednym tylko czasie nie pozwala na kompleksową ocenę inwestycji. Dodatkowo, choć z samej definicji fundusze emerytalne inwestują długoterminowo, w rankingu uwzględniono jedynie 6 miesięcy, podczas gdy analitycy wskazują, że do wybrania lub zmiany funduszu powinny nas skłąniac wyniki co najmniej kilkuletnie, jedynie niewielkim prognostykiem zmiany formy mogą być wyniki roczne.

Z poprzedniej "wersji" została jedynie subiektywna ocena inwestowania, w której "Rz" zwraca uwagę na zmianę wyników, ale też na stabilność i dłuższą hiostorię. Możemy mieć jedynie nadzieję, że za pół roku gazeta wróci do poprzedniej formy rankingu.

wyniki funduszy w 1szej połowie 2009
Pozycja 1-6.2009OFE * zysk w 1szej polowie 2009zysk styczenpozycja styczenzysk lutypozycja lutyzysk marzecpozycja marzeczysk kwiecienpozycja kwiecienzysk majpozycja majzysk czerwiecpozycja czerwiecRAZEM zysk
1.0 Polsat -2.11 7 -3.37 2.0 4.66 1.0 6.54 1.0 1.62 1.0 1.70 9 9.02
2.0 Generali -1.9 3.0 -3.84 9 2.73 3.0 5.68 2.0 0.89 4 1.46 14 4.83
3.0 Bankowy -2.19 8 -3.71 7 2.10 13 4.80 7 0.78 10 1.74 5 4.01
4.0 AIG -2.45 12 -4.15 12 2.76 3.0 5.33 3.0 0.94 3.0 1.81 3.0 4.00
5.0 Aegon -2.09 6 -3.20 1.0 2.47 6 4.47 12 0.82 7 1.55 12 3.88
6.0 Pocztylion -1.98 4 -3.68 6 2.42 7 4.59 11 0.87 5 1.81 4 3.87
7.0 AXA -1.86 2.0 -4.05 11 2.13 12 4.74 9 0.79 9 1.81 2.0 3.68
8.0 Nordea -2.37 10 -3.54 3.0 2.35 9 4.63 10 0.84 6 1.54 13 3.26
9.0 Pekao -2.07 5 -3.83 8 2.19 11 4.43 13 0.81 8 1.83 1.0 3.19
10.0 ING -2.40 11 -4.37 13 2.70 4 5.05 5 0.62 13 1.72 8 3.06
11.0 Allianz -1.57 1.0 -3.67 5 1.83 14 4.32 14 0.60 14 1.67 10 3.04
12.0 Warta -2.31 9 -3.86 10 2.20 10 4.86 6 0.68 12 1.64 11 3.00
13.0 PZU -2.52 13 -4.84 14 2.41 8 5.18 4 0.73 11 1.74 6 2.40
14.0 Aviva -2.90 14 -3.65 4 2.60 5 4.32 8 0.94 2.0 1.74 7 2.28
cytat:
  subiektywna ocena inwestowania
  + poprawa; > stabilnie; - pogorszenie; ? pod obserwacją
 • AEGON + Drugi kwartał tego roku był nieco słabszy niż pierwszy, choć kursy na giełdzie rosły. Lepiej radził sobie z bessą. W dłuższych okresach cały czas wypada nieźle. I wciąż lepiej inwestuje niż w przeszłości.
 • AIG + Zdecydowanie lepszy drugi kwartał niż pierwszy. Słabsze były tylko dwa pierwsze miesiące tego roku. W zestawieniu obejmującym półrocze 2009 jest czwarty. W dłuższych okresach też wypada nieźle. W sumie widać poprawę.
 • ALLIANZ + Ubiegłoroczna gwiazda. Słabszy był zwłaszcza drugi kwartał tego roku. Wyniki za 12, 24 i 36 miesięcy są zdecydowanie lepsze.
 • AVIVA (d. CU) - Nie jest to dobry czas dla tego funduszu. W zestawieniu obejmującym sześć miesięcy zajmuje ostatnie miejsce. Bardzo słabe wyniki ma też w dłuższych okresach, właściwie we wszystkich przez nas analizowanych. Widać nieznaczną poprawę w drugim kwartale 2009 r.
 • AXA + Wyniki w dwóch kwartałach tego roku są co prawda nieznacznie słabsze niż w ubiegłym roku, ale w dłuższych okresach wypada bardzo dobrze. Zwykle jego wynik jest powyżej średniego dla wszystkich OFE.
 • BANKOWY + Dwa dobre kwartały dla tego funduszu. Po sześciu miesiącach 2009 r. znalazł się na trzecim miejscu. Ma nowy zarząd i nowego odpowiedzialnego za inwestycje. Możliwe, że to już efekt ich pracy.
 • GENERALI + Obecnie jest najlepszy. W każdym okresie wypada wyśmienicie. Od dawna jego wielkim atutem jest stabilność wyników.
 • ING - Radzi sobie słabo, choć miniony kwartał był nieco lepszy niż poprzednie. Im dłuższy okres, tym wyniki korzystniejsze.
 • NORDEA ? Drugi kwartał słabszy niż pierwszy. Wyniki nie są złe. Spodziewane są zmiany, bo do zespołu zarządzających dołączył niedawno Paweł Wilkowiecki, związany wcześniej m.in. z Allianz PTE.
 • PEKAO - Ostatnie 24 miesiące rozczarowują. Wyniki są gorsze od średniej dla wszystkich. Ale w okresach od trzech do siedmiu lat najczęściej znajduje się w czołówce.
 • POCZTYLION + Drugi kwartał tego roku tylko nieco słabszy od pierwszego. W dłuższych okresach wypada dobrze. Często jego wyniki przewyższają średnie dla OFE.
 • POLSAT + Jego strategia inwestycyjna jest dość ryzykowna. Obecnie przynosi imponujące rezultaty. Fundusz stał się niekwestionowanym liderem, gdy sytuacja na giełdzie się poprawiła. Jest też numerem jeden w najdłuższym dotychczas okresie inwestowania składek (od września 1999 r.).
 • PZU ZŁOTA JESIEŃ - Drugi kwartał był dla niego lepszy niż pierwszy, ale w całym półroczu wypada słabo. Tylko w długich okresach inwestycji jego wyniki są lepsze niż średnie wszystkich OFE.
 • Warta - Wciąż w ogonie, właściwie we wszystkich analizowanych przez nas okresach, może z wyjątkiem najdłuższego (od września 1999 r.), kiedy to zajmuje najwyższą w swojej historii, czwartą pozycję.
źródło: "Generali najstabilniejszym OFE", Rzeczpospolita, Pieniądze, Katarzyna Ostrowska 16-07-2009


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.głównaSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"