multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne rzeczpospolita najlepsze informacje

Rzeczpospolita: najlepsze OFE to Generali, ING i Polsat., 2008-10-11 227

"Rz" opublikowała kolejny ranking Otwartych funduszy Emerytalnych. Zwycięzcą okazał się OFE Generali, za nim kolejne pozycje zajęły ING (d.Nationale Nederlanden) oraz Polsat. Najlepszą piatkę zamykają Commercial Union i PZU Złota Jesień.


opracowanie wg Rzeczpospolita, Pieniądze, Katarzyna Ostrowska 08-10-2008

"Rz" publikuje ranknigi OFE co pół roku. Wszystkie trzy najlepsze fundusze zajmowały również czołówkę w poprzednim rankingu z kwietnia br. Kolejne, wysokie, pozycje, podobnie jak w poprzednim zestawieniu, zajęły Commercial Union oraz PZU Złota Jesień.

wykres www.maani.us
  Punktacja rankingu Rzeczpospolitej:
  cztery kategorie
 • A: stan hipotetycznego konta 30.09.1999-30-09-2008 (max 30pkt)
 • B: wynik inwestycyjny 09.1999-09-2008 (max 30pkt)
 • C: średnia pozycja w oficjalnych rankingach KNUIFE/KNF (max 10pkt)
 • D: ocena ryzyka (max 30pkt)
 • łącznie możliwych punktów 100
  wyniki rankingu
 • Każdy otwarty fundusz emerytalny mógł zdobyć maksymalnie 100 punktów
 • Każdy kolejny w danym zestawieniu fundusz dostawał proporcjonalnie mniej punktów w zależności od tego, jak jego wynik różnił się od wyniku najbliższego konkurenta.
cytat:
Od półtora roku stosujemy zmieniony sposób przyznawania punktów w poszczególnych kategoriach rankingu OFE, choć same kategorie pozostają bez zmian. Wcześniej najlepszy fundusz w każdej kategorii otrzymywał po 15 pkt, każdy kolejny o punkt mniej. W sumie więc najlepszy fundusz mógł zdobyć 60 pkt. Obecnie maksymalna liczba punktów to 100. W trzech kategoriach najlepszy OFE mógł dostać po 30 pkt: stan hipotetycznego konta, stopa zwrotu w ciągu dziewięciu lat oraz ocena ryzyka. W jednej - kolejność w rankingach nadzoru - maksymalna liczba punktów to 10. W każdej kategorii kolejny fundusz uzyskiwał mniej punktów w zależności od tego, o ile jego wynik odbiegał od najbliższego konkurenta. Ten sposób przyznawania punktów mocniej uwypukla różnice między poszczególnymi funduszami.

Najlepsi

  Generali 87,5pkt/100
 • uzyskał najwięcej punktów łącznie
 • najwyższa pozycja w kategorii stan konta oraz bezpieczeństwo inwestycji
 • Systematycznie poprawia swoje wyniki. W poprzednim rankingu IV-2008 zajął trzecią pozycję, w rankingu X-2007 czwartą. Od dłuższego czasu osiąga bardzo dobre wyniki inwestycyjne, sporadycznie notując krótkotrwały (maksymalnie półroczny, raczej kwartalny) spadek formy. W czasie bessy na giełdzie osiąga wyniki znacząco lepsze od konkurentów: w w ciągu roku 2008 jego wyniki plasują Generali na 2giej pozycji, w ciągu 12tu miesięcy na pierwszej. W dłuższych okresach czasu również plasuje się w ścisłej czołówce.
  ING 86,6pkt/100
 • jeden z największych OFE
 • w każdej kategorii osiaga wysoką ilość punktów (maksymalna 3cia pozycja)
 • najczęściej spośród wszystkich funduszy osiągał najwyższe pozycje we wszystkich rankingach gazety
 • słabiej radzi sobie w czasie bessy, rekompensuje jednak doskonałymi wynikami z hossy giełdowej
 • najczęściej ze wszystkich OFE znajdował się powyżej średniej ważonej (jedynie w dwóch ostatnich zestawieniach KNF osiągnął wynik słabszy od średniej)
  Polsat 83,2pkt/100
 • najmniejszy fundusz na rynku
 • najlepszy wynik w kategorii dziewięcioletniej stopy zwrotu oraz średniej pozycji w rankingach KNF
 • bardzo ryzykowna polityka: Polsat ma najwięcej akcji w portfelu: aż 39% (kolejny ING ma mniej o 13%, a Allianz o 17!). Chętnie inwestuje w małe i średnie spółki, co w czasie hossy przyniosło ponadprzeciętne zyski, jednak w ostatnim czasie te właśnie spółki tracą najwięcej. Ma opinię bardzo agresywnego, ryzykownego funduszu, co potwierdzają wyniki zawsze bardzo dalekie od średniej. W ciągu ostatniego roku stracił najwięcej.
cytat:
Nasz ranking nie wyróżnia funduszy, które tylko w ostatnim okresie są najlepsze. Naszym zdaniem najważniejsza jest stabilność wyników, i to przez długi czas.

Powyżej średniej, poza podium

Zaraz za najlepszą trójką znalazły się Commercial Union i PZU Złota Jesień (dwa z największych OFE na rynku). Na podobnych pozycjach znalazły się również w rankingu kwietniowym.

Commercial Union kolejny raz znalazł się wśród OFE o najniższym stopniu ryzyka- zabrakło mu tylko 0.1 punkta do lidera w tej kategorii. W tej kategorii pół roku temu był najlepszy. Wysoką, czwartą pozycję otrzymał za wyniki inwestycyjne.

PZU Złota Jesień otrzymał czwarty co do kolejności wynik za średnie pozycje w rankingach KNF oraz w kategorii bezpieczeństwa, co potwierdza opinię stabilnego funduszu.

Kolejne OFE powyżej środka rankingu to Pekao i Axa. Axa znacząco poprawił swoją pozycję od czasu poprzedniego zestawienia, Pekao utrzymuje poprzednią, 6ta lokatę.

źródło: "Najwięcej na emerytalnym koncie ma klient Generali", Rzeczpospolita, Pieniądze, Katarzyna Ostrowska 08-10-2008
cytat:
  co ocenialiśmy
 • stopę zwrotu z inwestycji mierzoną przyrostem wartości jednostki rozrachunkowej; przyrost ten został wyliczony za okres od końca września 1999 r. (wtedy działały już wszystkie fundusze) do końca września 2008 r., czyli obejmuje dziewięć lat inwestowania składek;
 • stan hipotetycznego konta; założyliśmy, że od września 1999 r. do września 2008 r. na konto w każdym funduszu co miesiąc wpływa 100 zł; kwota ta - po pobraniu opłat - jest zamieniana na jednostki rozrachunkowe według ich wartości na koniec miesiąca; w ten sposób oszacowaliśmy, ile pieniędzy zostało zgromadzonych na koncie w każdym OFE;
 • ryzyko inwestycyjne mierzone na dwa sposoby; pierwszy to miernik Sharpe'a, który wskazuje na relację między stopą zwrotu uzyskaną przez OFE w okresie od września 1999 r. do września 2008 r. a ryzykiem ponoszonym przez ten fundusz; drugi wskaźnik to tzw. tracking error oceniający wyłącznie ryzyko inwestycyjne ponoszone przez fundusze;
 • pozycję funduszu w kolejnych zestawieniach przygotowywanych przez nadzór emerytalny; zestawienia te są obecnie publikowane co pół roku i uwzględniają trzyletnie stopy zwrotu z inwestycji; wcześniej były prezentowane co kwartał i uwzględniały dwuletnie stopy zwrotu;
W trzech pierwszych kategoriach najlepsze OFE mogły zdobyć maksymalnie po 30 punktów, a w czwartej 10 punktów. Każdy kolejny fundusz otrzymywał punkty proporcjonalnie do osiągniętego wyniku. Tak więc w każdej kategorii najsłabszy OFE dostawał zero. W sumie w rankingu można było zgromadzić 100 punktów.
wyniki funduszy: pozycje
Pozycja obecnaPozycja IV'08OFE * punkty wg kategoriihipotetyczne kontostopa zwrotu od 1999srednia w rankingachryzykoSuma
2 3 GENERALI 30.0 24.3 7.4 25.8 87.5
1 1 ING 27.7 25.7 9.9 23.3 86.6
4 2 POLSAT 25.2 30.0 10.0 18.0 83.2
3 4 COMMERCIAL UNION OFE 20.9 16.7 5.1 25.7 68.3
5 5 PZU ZLOTA JESIEN OFE 20.7 13.9 7.3 19.9 61.7
6 6 PEKAO OFE 27.2 10.5 3.4 15.0 56.0
7 9 AXA OFE 20.3 10.2 3.0 19.4 52.8
9 7 OFE WARTA 16.3 14.7 4.8 15.9 51.8
10 10 NORDEA OFE 12.8 11.8 5.3 18.5 48.3
8 8 AIG OFE 21.1 4.7 4.7 17.7 48.2
11 11 ALLIANZ OFE 17.8 6.6 3.6 15.9 43.9
13 13 SKARBIEC-EMERYTURA 17.2 4.1 0.0 11.0 32.3
14 12 POCZTYLION OFE 7.9 5.1 0.9 17.1 31.1
12 14 AEGON OFE 2.5 2.1 1.2 19.6 25.3
15 15 BANKOWY OFE 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0
cytat:
  subiektywna ocena inwestowania
  + poprawa; > stabilnie; - pogorszenie; ? pod obserwacją
 • AEGON ? Inwestuje lepiej.
  W ostatnich miesiącach plasuje się zwykle w połowie zestawień, a jego wynik jest powyżej średniej dla wszystkich. Nie ściągamy go jednak z listy funduszy pod obserwacją, ponieważ połączenie z OFE Skarbiec-Emerytura może chwilowo odbić się na jego wynikach.
 • AIG > W tym roku z kwartału na kwartał wiedzie mu się coraz gorzej,
  wcześniej nieraz dowodził, że potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji. W zestawieniach za trzy ostatnie kwartały czy 12 miesięcy przesunął się w dół, wciąż jednak jego wyniki są lepsze od przeciętnej stopy zwrotu dla wszystkich. Mamy nadzieję, że to chwilowe osłabienie formy.
 • ALLIANZ ? Już od pewnego czasu widoczna jest poprawa wyników.
  Bardzo dobrze radzi sobie w okresie złej koniunktury na giełdzie. Zobaczymy, co będzie dalej, bo znów zmienia się osoba w zarządzie odpowiedzialna za inwestycje – odchodzi Paweł Wilkowiecki.
 • AXA > To kolejny fundusz, który wypada dobrze w okresie bessy.
  Ale nie tylko wtedy. Wyniki za ostatni rok czy dwa lata też są bardzo dobre. Widać efekty trafnych decyzji inwestycyjnych. Nieco słabszy jest w dłuższych okresach: trzy, cztery lata, bo wówczas miał przejściowe problemy. Może trochę na wyrost zmieniamy ocenę z: poprawa na: stabilnie.
 • BANKOWY + Lepiej inwestuje, ale nie są to jeszcze spektakularne zmiany.
  Trudno się dziwić, bo trzeba sporo czasu, by z ostatnich miejsc wspiąć się wyżej. Zmieniamy ocenę z: pod obserwacją na: poprawa i będziemy pilnie śledzić wynik w następnych miesiącach.
 • COMMERCIAL UNION - Gdy na giełdzie źle się dzieje, duże OFE wypadają najgorzej.
  Dotyczy to także CU, który jest największy na rynku. W 2007 r. był najlepszy, w tym tak nie będzie. W najdłuższym okresie inwestowania wciąż plasuje się bardzo wysoko, na czwartym miejscu.
 • GENERALI + Słabiej mu się wiodło w pierwszym półroczu ubiegłego roku, ale wraca do dawnej, świetnej formy.
  Bardzo dobre wyniki miał w dwóch ostatnich kwartałach. W zestawieniu obejmującym ostatnie 12 miesięcy jest najlepszy.
 • ING - Niedawno był liderem, w tym roku podczas bessy wypada kiepsko, podobnie jak inne duże fundusze.
  Słaby był dla niego także ubiegły rok. Teraz nastąpiła zmiana w składzie zarządzających, zresztą pierwsza znacząca w historii tego OFE. Zobaczymy, co przyniesie.
 • NORDEA + Ostatnio radzi sobie całkiem nieźle.
  Bessa mu sprzyja. W ostatnich miesiącach jego wynik jest lepszy od średniej dla wszystkich. Im dawniejszy okres, tym jego wyniki są słabsze. To pierwsza dłuższa poprawa od wielu lat. Mamy nadzieję, że zła passa nie wróci.
 • PEKAO - Spadek kursów na giełdzie bardzo negatywnie odbił się na jego wynikach.
  Jest to przede wszystkim efekt składu portfela akcyjnego. W dłuższych okresach wypada nieźle. W zestawieniu obejmującym trzy lata znajduje się na pierwszym miejscu i jest to piąty z kolei ranking, w którym uplasował się w ścisłej czołówce.
 • POCZTYLION + W tym roku traci najmniej ze wszystkich OFE.
  Decyzje nowych zarządzających okazały się zatem dobre. W zestawieniach z wynikami do pięciu lat wstecz wypada całkiem nieźle. Liczymy na trwałość tych tendencji.
 • POLSAT - Zdecydowanie różni się od swoich konkurentów.
  Uchodzi za ten, który inwestuje ryzykownie, choć jego przedstawiciele są innego zdania. Obecnie ma najwięcej akcji w portfelu, dużo więcej, niż wynosi średnia dla wszystkich. W ostatnich miesiącach wypada bardzo źle. Dopiero w okresie trzech lat jest drugi. PZU ZŁOTA JESIEŃ ? Bessa na giełdzie i krótkotrwała zmiana w składzie zarządzających miały duży wpływ na jego wyniki. Po trzech kwartałach jest ostatni, za 12 miesięcy dziesiąty. Trzeci kwartał tego roku daje nadzieję, że będzie lepiej.
  SKARBIEC-EMERYTURA + Po raz ostatni oceniamy to OFE.
  W listopadzie zniknie, bo zostanie przejęty przez Aegon. W ostatnim czasie inwestuje lepiej niż Aegon. W zestawieniu obejmującym 12 miesięcy jest drugi. Wcześniej inwestował dość zmienne.
 • Warta - Od kilku lat wypada źle.
  Jest to m.in. skutek planów sprzedaży tego OFE oraz licznych zmian w składzie zarządzających. Czekamy na poprawę.
źródło: "Niewielkie przetasowania", Rzeczpospolita, Pieniądze, Katarzyna Ostrowska 08-10-2008


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.głównaSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"