multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne koszty aktywa informacje

Najmniej kosztuje rachunek w Aviva, ING i PZU Złota Jesień. Największe koszty ponoszą klienci Polsatu i Pocztyliona., 2011-10-11 7

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport rynku PTE (min.o średnim obciążeniu kosztami rachunków członków OFE przez towarzystwa emerytalne). Przyjęte w statutach OFE limity kwotowe opłaty za zarządzanie spowodowały pobieranie niższych opłat przez PZU Złota Jesień i Amplico OFE.


Koszty i opłaty w OFE

Wg KNF (raport Rynek PTE 2010 z dnia 10-05-2011) wskaźnik opłat pobranych przez PTE (w stosunku do średniej wartości aktywów OFE), wyniósł w ubiegłym roku średnio 0,92 proc. Wskaźnik kosztów członkostwa w OFE wyraźnie się obniżył w porównaniu z rokiem 2009 (wówczas średnia wyniosła 1,32%), zmniejszyły się też różnice pomiędzy poszczególnymi funduszami.

W wyniku zmian w prawie od 2010 roku OFE nie inkasują już 7 proc. od składki, lecz o połowę mniej: 3,5 proc. (Allianz wyjątkowo 3,45 proc.). Ta zmiana oznacza, że większa część składki jest inwestowana.

W przypadku największych funduszy (Aviva i ING) zmniejszyła się także wysokość opłaty za zarządzanie aktywami (opłata za zarządzanie staje się stała bez względu na wysokość aktywów przekraczających 45 mld zł).

Najtańszymi funduszami w 2010 roku okazały się Aviva, ING, PZU Złota Jesień i Amplico. Niezmiennie najdroższy jest Polsat, niewiele tańszy jest Pocztylion- jedynie te dwa fundusze mają wskaźnik kosztów powyżej 1%.

  • Wartość aktywów OFE przekłada sie bezpośrednio na opłaty za zarządzanie kapitałem, czyli na koszty ponoszone przez Klienta.
  • 8 OFE przekroczyło ustawową granicę 8 miliardów złotych, zobowiązującą do obniżonych opłat.
  • 2 fundusze pobierają najniższą możliwą opłatę
  • Poziomy opłaty za zarządzanie: A najwyższa, E najniższa
  • od 2010 roku prowizja od składki 3.5%, w Allianz 3.45%
  • od 2004 roku prowizja od składki 7%, w Allianz 4%
nazwa OFE Opłata za zarz.
2011
wskaźnik kosztów
2010
Aviva E 0,74%
ING E 0,81%
PZU Złota Jesień C 0,86%
Amplico B 0,91%
PKO BP Bankowy A 0,91%
AEGON B 0,92%
Warta A 0,92%
Nordea B 0,93%
AXA B 0,94%
Pekao A 0,96%
Allianz A 0,97%
Generali B 0,98%
Pocztylion A 1,03%
Polsat A 1,04%

PTE wskaźnik obciążenia aktywów członków OFE kosztami opłat w latach 2006/2010- szczegółowe dane z raportu KNF

iloraz przychodów z opłaty od składek, opłaty za zarządzanie aktywami i wynagrodzenia premiowego do średniej wartości aktywów

Wyraźnie niższe obciążenia występują w OFE, w których wyższa wartość aktywów powoduje obniżkę stawki opłaty za zarządzanie oraz dla których w statutach określono kwotowy limit tej opłaty.

Obciążenie kosztami

0,9%

1%
w 2010
Aviva OFE
0.74%  
ING OFE
0.81%  
OFE PZU Zlota Jesien
0.86%  
Amplico OFE
0.91%  
PKO Bankowy OFE
0.91%  
AEGON OFE
0.92%  
OFE Warta
0.92%  
średnia
0.92%
Nordea OFE
0.93%  
AXA OFE
0.94%  
Pekao OFE
0.96%  
OFE Allianz
0.97%  
Generali OFE
0.98%  
OFE Pocztylion
1.03%  
OFE Polsat
1.04%  

Przyjęte w statutach OFE limity kwotowe na opłatę za zarządzanie miały wpływ na wysokość pobieranej opłaty przez Amplico OFE, PZU OFE i ING OFE. W przypadku tych OFE opłata za zarządzanie aktywami OFE w odniesieniu do średniej wartości aktywów funduszu była najniższa, a zatem miała również wpływ na poziom analizowanego wskaźnika.

W konsekwencji w 2010 roku, na tle całego rynku, relatywnie niższe opłaty za zarządzanie pobierały
Aviva OFE i ING OFE (najniższa stawka procentowa opłaty za zarządzanie)
Amplico OFE i PZU OFE (limit w opłacie za zarządzanie)
Opłata za zarządzanie
Najmniejszą opłatę pobierają
Aviva
ING
spodziewane obniżki opłaty za zarządzanie
PKO Bankowy zbliża się do poziomu WAN 8mld zł (w najbliższym czasie poziomu obniżenie opłaty za zarządzanie z A do B)
Zobacz
szczegółowe wysokości prowizji od składki
limity opłat za zarządzanie


KNF: wskaźnik kosztóww 2006w 2007w 2008w 2009w 2010
OFE Polsat2.15%1.97%2.22%1.86%1.04%
OFE Pocztylion1.82%1.67%1.73%1.65%1.03%
Generali OFE1.5%1.23%1.35%1.23%0.98%
OFE Allianz1.21%1.09%1.11%1.12%0.97%
Pekao OFE1.6%1.56%1.67%1.56%0.96%
AXA OFE1.58%1.47%1.51%1.44%0.94%
Nordea OFE1.77%1.63%1.7%1.57%0.93%
OFE Warta1.5%1.41%1.39%1.29%0.92%
AEGON OFE1.72%1.53%1.51%1.36%0.92%
PKO Bankowy OFE1.72%1.54%1.57%1.45%0.91%
Amplico OFE1.49%1.29%1.26%1.2%0.91%
OFE PZU Zlota Jesien1.64%1.49%1.52%1.41%0.86%
ING OFE1.53%1.33%1.39%1.25%0.81%
Aviva OFE1.13%1.07%1.07%1.01%0.74%
średnia1.59%1.45%1.5%1.32%0.92%


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.główna


Serwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"