multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne ranking na plus informacje

Ranking ekspercki czyli czego nie mówi KNF: najlepsze OFE to ING i Aviva!, 2012-04-10 284

Jak wyglądał peleton funduszy emerytalnych w ostatnich 3 latach? Doskonale wypadły ING i Aviva, pozycję poprawia PZU; najsłabszy okazał się Aegon, a Polsat poniósł największe możliwe ryzyko.


Od wielu lat przekazujemy Państwu pojawiające się zestawienia, i od wielu lat analizujemy ich przydatność. Po raz kolejny przedstawiamy autorski ranking funduszy emerytalnych, w którym postaraliśmy się ująć te elementy, jakie uważamy za najistotniejsze. Mamy nadzieję, że docenią Państwo unikatowość zestawienia i jego potencjał.

Medaliści
zdecydowanie na czele
ING i AVIVA
Wyróżnieni
dzielnie walcza o wysokie pozycje
PKO Bankowy, PZU Złota Jesień, Amplico i Nordea
Słabeusze
ściana płaczu
Pocztylion, Polsat i Aegon

O rankingu: jaki najlepszy OFE

Co pół roku Komisja Nadzoru Finansowego przedstawia oficjalny ranking funduszy emerytalnych, obejmujących 36miesięcy. Zestawienie to jednak obejmuje tylko "gołe" wyniki w całym okresie, bez rozbicia na części (co pozwoliłoby ocenić, czy fundusz dobrze inwestował tylko na początku zestawienia, czy tez radził sobie coraz lepiej z upływem czasu) oraz oceny ryzyka (która obok wyników jest jedną z ważniejszych wytycznych).

Niedosyt danych odczuwa też prasa, stąd pojawiają się inne zestawienie, obejmujące różne okresy czasowe, ocenę ryzyka oraz inne kryteria, np. aktywa. Jednak i te zestawienia nie są najlepsze: zwykle pojawia się w nich zbyt dużo kryteriów (wielkość aktywów nie ma większego znaczenia, ponieważ posiadanie tak dużych, jak i małych aktywów wiąże się z pewnymi tak ułatwieniami, jak i utrudnieniami dla zarządzających), obejmują okresy czasowe wzajemnie nakładające się (co nieco zaciemnia tendencję góra/dół). Wątpliwości również budzi ocenianie wyników w okresie ponad 5letnim: biorąc pod uwagę, że pozycje funduszy w zestawieniach są dość dynamiczne, ocena taka nie jest bardzo przydatna.

Tour de Emerytura czyli wnioski opisowo

Wnikliwy czytelnik na pewno zauważy, że w znaczący sposób w ocenie całościowej wyróżniają się cztery grupy funduszy
   
  Grupa "liderów": do 20 stopni
 • najlepsze OFE
 • na laur zasłużyły tylko 2 OFE: ING i AVIVA
 • osiągnęły doskonałe wyniki, Aviva powinna jeszcze popracować nad ryzykiem
 • różnica między nimi wynosi aż 10 stopni
 • wyraźnie przoduje ING
  Aviva zanotował gigantyczny skok pozycji w górę
 • duża różnica do grupy następnej, prawie 4 stopnie
   
  Grupa "pościgowa": 20 do 25 stopni
 • fundusze godne polecenia
 • cztery fundusze o sporym potencjale: PKO Bankowy, PZU Złota Jesień, Amplico i Nordea
 • znajdują się nieco powyżej oceny średniej za wyniki; ocenę za ryzyko mają powyżej średniej (poza PKO)
 • przy poprawie ryzyka lub niewielkiemu podniesieniu wyników szybko znajdą się w grupie liderów
 • wyraźnie notowania poprawił PZU Złota Jesień
  spada pozycja PKO Bankowy
 • różnica wewnątrz grupy to mniej niż 2 stopnie
 • niewielka różnica do grupy następnej (również mniej niż 2 stopnie)
   
  Grupa "z dystansem": od 25 do 30 stopni
 • pięć funduszy: Warta, Generali, Allianz, AXA i Pekao
 • zróżnicowane oceny: Generali i Allianz osiągnęły wyniki nieco powyżej średniej ale przy bardzo wysokim ryzyku, 3 pozostałe mają wyniki poniżej średniej, ale bardzo dobrą ocen ryzyka.
 • różnica wewnątrz grupy to prawie 2.5 stopnia
 • największa różnica do grupy następnej, ponad 5.5 stopnia
   
  Grupa "maruderów": powyżej 30 stopni
 • trzy fundusze: Pocztylion, Polsat i Aegon
 • mają bardzo słabe oceny za wyniki, z niskimi(!) ocenami za ryzyko- wyjątkiem jest Polsat który ma fatalne wyniki ryzyka, najgorsze ze wszystkich OFE
 • aby wydostać się do grupy wyższej, musiałyby znacznie poprawić wyniki
 • niewielka różnica wewnątrz grupy: poniżej 1.5 stopnia
  Co wzięliśmy pod uwagę
 • wyniki 3letnie rozbite na lata
  objaśnienie: dzięki "rozczłonkowaniu" osiągniętych wyników łatwiej ocenić kierunek, w jakim zmierza efektywność OFE
 • ryzyko w 3 latach
  objaśnienie: zmierzyliśmy tzw. odchylenie (różnice) wyników wypracowanych w każdym z badanych lat, dzięki czemu można ocenić jak bardzo OFE "wędrował";
 • jak widać, suma za wyniki może być znacznie wyższa niż odchylenie, więc w ocenie końcowej będzie mieć większe znaczenie

WAŻNE: w naszym zestawieniu liczyliśmy "pozycje" jakie fundusz osiągnął na tle całej grupy. Stąd, IM MNIEJ "stopni", tym lepiej dla członków funduszu (wyższe zyski i niższe ryzyko)

Ważniejsze wyniki niż ryzyko: niewiele daje nadziei fundusz, który przy zerowym ryzyku plasuje się w każdym czasie na końcu zestawienia (14-14-14): trochę lepiej być jednak w funduszu, który choć raz nieco odbije się od dołu (np.14-13-14). Z kolei fundusz, który osiąga pozycje "górne", dajmy na to 4-4-4 powinien być wyżej notowany niż taki, który mimo niezłych wyników bardziej "wędruje" (np.5-1-4). Jak to pogodzić?
Przyjmowanie prostego mnożenia dla ustalenia "wagi" obu kryteriów nie wydaje się całkiem słuszne. Metoda przyjęta przez nas zdecydowanie większy nacisk kładzie na wyniki- z tym, że im gorsze wyniki, tym mniejsze znaczenie ma ryzyko ich osiągania.

OFErok trzecirok drugirok pierwszyWYNIK 3 lataRYZYKOOCENA
 
ING »
33390,009,00
 
AVIVA
628163,0619,06
 
PKO Bankowy
795212,0023,00
 
PZU Złota Jesień »
1162194,5123,51
 
Amplico »
4124204,6224,62
 
Nordea
2413195,8624,86
 
Warta
1059242,6526,65
 
Generali »
1146216,5627,56
 
Allianz
9112225,6927,69
 
AXA
51010252,8927,89
 
PeKaO
1277262,8928,89
 
Pocztylion
13811322,5234,52
 
Polsat
14131287,2335,23
 
Aegon
81114333,0036,00

  Jak liczyliśmy
 • ponieważ OFE działają w identycznych warunkach rynkowych oraz w identycznych granicach nałożonych przez ustawę, dla ułatwienia odczytywania zestawienia przyjęliśmy nie same wyniki, a pozycję na liście wśród wszystkich funduszy.
 • w każdym z 12 miesięcy składających się na całościowy wynik 36miesięcy przypisaliśmy każdemu funduszowi osiągniętą pozycję (od 1 do 14: im niższa pozycja tym lepiej)
 • WYNIK: zsumowaliśmy te pozycje, co dało nam pogląd na cały okres inwestowania
 • RYZYKO: obliczyliśmy, jak bardzo różnią się od siebie pozycje, w jakich znalazł się fundusz w każdym z 3 lat
 • OCENA: na koniec zsumowaliśmy wynik i ryzyko, dzięki czemu powstało zestawienie pokazujące, jak fundusz inwestował w ciągu ostatnich 36miesięcy oraz czy jego inwestycje były stabilne
  Czego nie ujęliśmy
 • wyników w czasie dłuższym niż 3 lata
  ze względu na zmieniającą się politykę inwestycyjną funduszy oraz warunki rynkowe niewiele nam da ocena zysków liczonych od 10 lat
 • aktywów
  posiadanie dużych aktywów pozwala funduszowi na efektywniejsze ich wykorzystanie i większy wpływ na notowania giełdowe, jednak zmniejsza możliwość szybkiej reakcji na zmiany rynkowe; z kolei małe aktywa to szybsza i skuteczniejsza reakcja na niespodziewane zmiany koniunktury, ale mniejsze możliwości dla zarządzających i wyższe ryzyko.
 • opłat
  od stycznia 2011 wszystkie fundusze pobierają niemal identyczną prowizję od składki, również dla wieloletnich członków; opłata za zarządzanie zaś jest niejako "wliczona" w stopę zwrotu funduszu.

Co jest ważne w czytaniu rankingów?

Nie skupiajmy się tylko na funduszu, który całościowo wypadnie najlepiej. Ze spokojnym sumieniem można polecić wszystkie OFE, które w takim porównaniu znajdą się w pierwszej piątce. I- co ważne- po dokonaniu wyboru co najmniej raz w roku bezwzględnie należy sprawdzać kondycję naszego funduszu.

zapisyonline wybierz lub zmień OFE przez internet

Czego nie widzi KNF?

  Niedoceniane fundusze
 • PZU Złota Jesień: w rankingu KNF zajął miejsce szóste, u nas uzyskał wysoką pozycję czwartą. Słabszy wynik osiągnął tylko w ostatnim roku, zaś w pozostałych efekty pracy zarządzających były powyżej średniej.
 • Nordea: tylko w pierwszym roku poszło jej słabo, w pozostałych zdecydowanie poprawiła notowania, plasując się w ścisłej czołówce
 • Pocztylion: ostatni w rankingu KNF, u nas na pozycji trzeciej od dołu (tylko dzięki nieco lepszemu wynikowi w drugim roku oraz stosunkowo niewielkiemu ryzyku).
  Przeceniane OFE
 • Amplico i Generali: różnica między naszym zestawieniem a rankingiem KNF to 3 stopnie, oba zanotowały jeden bardzo słaby rok, co w połączeniu z niezłymi ocenami w pozostałych latach dało bardzo wysokie ryzyko.
 • Polsat: w rankingu KNF pozycja 11ta, w naszym porównaniu drugi od dołu. Analizując wyniki wyraźnie widać bardzo słabe wyniki w roku drugim i trzecim oraz olbrzymi poziom ryzyka, największy ze wszystkich OFE.

Porównując ocenę, jaką daliśmy funduszom emerytalnym wg rozszerzonej metodologii z wynikiem, jaki osiągnęły w zestawieniu KNF, uzyskaliśmy wyniki zupełnie inne niż pół roku temu- różnice w pozycjach są zdecydowanie mniejsze, co oznacza, że OFE "wyrównały" poziom swoich inwestycji w poszczególnych okresach i stosują raczej stabilną politykę inwestycyjną.

OFE marzec 2012jedn.rozr. 03-201228 ranking KNFpozycja STOPNIEpozycja KNFróżnice
ING33,0833,765110
AVIVA30,3632,115231
PKO Bankowy29,6331,747341
PZU Złota Jesień30,7531,692462
Amplico29,5632,37852-3
Nordea31,4531,151682
Warta31,1031,334770
Generali32,2331,71285-3
Allianz29,0430,752990
AXA30,4730,54810100
PeKaO29,0229,84311121
Pocztylion28,0527,55812142
Polsat32,5130,4571311-2
Aegon29,9728,7921413-1

WAŻNE: w naszym zestawieniu liczyliśmy "pozycje" jakie fundusz osiągnął na tle całej grupy. Stąd, IM MNIEJ "stopni", tym lepiej dla członków funduszu (wyższe zyski i niższe ryzyko)


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.główna


Serwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"