multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne 2016 ZUS czy fundusz informacje

Okienko transferowe: OFE czy ZUS? Możesz wybrać do końca lipca!, 2016-04-04 307

Do końca lipca Polacy mogą decydować czy część ich składki emerytalnej ma trafić do któregoś z Otwartych Funduszy Emerytalnych czy na subkonto w ZUS-ie. Kolejna możliwość zmiany dopiero w 2020r.


1 kwietnia 2016 r. otworzyło sie "okno transferowe". Daje ono możliwość zmiany decyzji w zakresie przekazywania części składki emerytalnej - czy ma być inwestowane przez OFE, czy też ewidencjonowana tylko w ZUS.

Co to jest okno transferowe?

Dokonany poprzednio wybór, czy chcemy by przyszłe składki były przekazywane do OFE i na subkonto w ZUS czy wyłącznie na subkonto w ZUS, nie jest ostateczny. Ponowną decyzją umożliwia "okno transferowe", które trwa 4 miesiące raz na 4 lata.

Czego dotyczy decyzja?

Decyzja dotyczy tego, do kogo bedzie przekazywana część naszej składki emerytalnej (2,92% podstawy wymiaru składki):

Podział składki emerytalnej (19,52%),
gdy wybierzesz OFE

ZUS
(I filar)
12,22%
Subkonto ZUS
(II filar)
4,38%
OFE
(II filar)
2,92%

Podział składki emerytalnej (19,52%),
gdy wybierzesz ZUS

ZUS
(I filar)
12,22%
Subkonto ZUS
(II filar)
4,38%+2,92% = 7,30%

Jak ZUS o zmianie decyzji w sprawie przekazywania składki do OFE albo zewidencjonowania jej na subkoncie w ZUS?

Decyzję w tym zakresie należy wyrazić poprzez przekazanie do ZUS wypełnionego "Oświadczenia o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych".

Gdzie można znaleźć oświadczenie?

Oświadczenia są dostępne w placówkach ZUS, na stronie internetowej ZUS, tj. http://www.zus.pl/ oraz na Platformie Usług Elektronicznych (po zalogowaniu).

Kto może złożyć oświadczenie i jak je wypełnić?

Oświadczenie z dyspozycją o przekazywaniu części składki do otwartego funduszu emerytalnego mogą złożyć:
• ubezpieczeni-członkowie OFE, którzy w oknie transferowym w 2014 r. nie złożyli oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE i nie są w wieku niższym o 10 lat od wieku emerytalnego oraz
•ubezpieczeni, którzy nie są członkami OFE, a całość ich składki na drugi filar jest ewidencjonowana na subkoncie w ZUS.

Wypełniając blok III oświadczenia ubezpieczony może określić:
•czy chce, aby jego składka była przekazywana do OFE, którego jest członkiem,
•czy też chciałby aby jego składka była przekazywana do innego OFE i w tym przypadku powinien zaznaczyć pole przy właściwej nazwie otwartego funduszu emerytalnego.

Warto jednak podkreślić, że zaznaczenie w oświadczeniu nazwy OFE nie jest równoznaczne z zawarciem umowy z funduszem. Dopiero zawarcie umowy ze wskazanym w oświadczeniu OFE będzie skutkowało rozpoczęciem procesu przekazywania składek do tego funduszu. W przypadku złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE pierwszą możliwą do przekazania będzie składka opłacona za lipiec 2016 r.

Oświadczenie z dyspozycją o zewidencjonowaniu składki na subkoncie w ZUS mogą złożyć:
• ubezpieczeni, którzy mają obecnie przekazywaną składkę do OFE i nie są w wieku niższym o 10 lat od wieku emerytalnego.


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.głównaSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"