multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne ranking na plus 27 informacje

Ranking ekspercki czyli czego nie mówi KNF: najlepsze OFE to Allianz, PKO Bankowy, ING i AXA., 2011-10-22 282

Jak wyglądał peleton funduszy emerytalnych w ostatnich 3 latach? Doskonale wypadły Allianz, PKO BP, ING i AXA; najsłabszy okazał się Polsat, mając słabe wyniki poniósł największe możliwe ryzyko.


Od wielu lat przekazujemy Państwu pojawiające się zestawienia, i od wielu lat analizujemy ich przydatność. Po raz kolejny przedstawiamy autorski ranking funduszy emerytalnych, w którym postaraliśmy się ująć te elementy, jakie uważamy za najistotniejsze. Mamy nadzieję, że docenią Państwo unikatowość zestawienia i jego potencjał.

Medaliści
zdecydowanie na czele
Allianz, PKO Bankowy, ING, AXA
Wyróżnieni
dzielnie walcza o wysokie pozycje
Amplico, Nordea, PZU Złota Jesień, Generali
Słabeusze
ściana płaczu
Pekao, Pocztylion, Polsat

O rankingu: jaki najlepszy OFE

Co pół roku Komisja Nadzoru Finansowego przedstawia oficjalny ranking funduszy emerytalnych, obejmujących 36miesięcy. Zestawienie to jednak obejmuje tylko "gołe" wyniki w całym okresie, bez rozbicia na części (co pozwoliłoby ocenić, czy fundusz dobrze inwestował tylko na początku zestawienia, czy tez radził sobie coraz lepiej z upływem czasu) oraz oceny ryzyka (która obok wyników jest jedną z ważniejszych wytycznych).

Niedosyt danych odczuwa też prasa, stąd pojawiają się inne zestawienie, obejmujące różne okresy czasowe, ocenę ryzyka oraz inne kryteria, np. aktywa. Jednak i te zestawienia nie są najlepsze: zwykle pojawia się w nich zbyt dużo kryteriów (wielkość aktywów nie ma większego znaczenia, ponieważ posiadanie tak dużych, jak i małych aktywów wiąże się z pewnymi tak ułatwieniami, jak i utrudnieniami dla zarządzających), obejmują okresy czasowe wzajemnie nakładające się (co nieco zaciemnia tendencję góra/dół). Wątpliwości również budzi ocenianie wyników w okresie ponad 5letnim: biorąc pod uwagę, że pozycje funduszy w zestawieniach są dość dynamiczne, ocena taka nie jest bardzo przydatna.

Tour de Emerytura czyli wnioski opisowo

Wnikliwy czytelnik na pewno zauważy, że w znaczący sposób w ocenie całościowej wyróżniają się cztery grupy funduszy
   
  Grupa "liderów": do 22 stopni
 • najlepsze OFE
 • na laur zasłużyły aż 4 OFE: Allianz, PKO Bankowy, ING i AXA
 • wszystkie osiągnęły doskonałe wyniki, ING i AXA powinny jednak poprawić poziom ryzyka
 • różnica między nimi wynosi aż 8 stopni
 • wyraźnie przoduje Allianz, z dystansem niemal 5 stopni do reszty grupy
  uwagę zwraca AXA, który wyraźnie poprawia swoje wyniki
 • największa różnica do grupy następnej, prawie 3.5 stopnia
 • po raz pierwszy w naszym zestawieniu są w tej grupie aż 4 fundusze!
   
  Grupa "pościgowa": 22 do 28 stopni
 • fundusze godne polecenia
 • cztery fundusze o sporym potencjale: Amplico, Nordea, PZU Złota Jesień i Generali
 • znajdują się nieco powyżej oceny średniej za wyniki; ocenę za ryzyko mają zróżnicowaną
 • przy małej poprawie wyników szybko znajdą się w grupie liderów
 • wyraźnie notowania poprawiły Nordea i Generali
 • różnica wewnątrz grupy to nieco ponad 3 stopnie
 • niewielka różnica do grupy następnej (mniej niż 1 stopień)
   
  Grupa "z dystansem": od 28 do 32 stopni
 • tylko(!) trzy fundusze: Warta, Aegon i Aviva
 • wszystkie mają podobne oceny za wyniki i ryzyko: plasujące się poniżej środka zestawień za wyniki, za to w okolicy średniej oceny za ryzyko.
 • jeśli poprawią nieco inwestycje, zdecydowanie polepszą swoje pozycje
 • różnica wewnątrz grupy to prawie 3 stopnie
 • różnica do grupy następnej to 2.5 stopnia
 • po raz pierwszy w naszym zestawieniu są w tej grupie tylko 3 fundusze
   
  Grupa "maruderów": powyżej 32 stopni
 • trzy fundusze: Pekao, Pocztylion i Polsat
 • mają bardzo słabe oceny za wyniki, z niskimi(!) ocenami za ryzyko- wyjątkiem jest Polsat który ma fatalne wyniki ryzyka, najgorsze ze wszystkich OFE
 • aby wydostać się do grupy wyższej, musiałyby znacznie poprawić wyniki
 • niewielka różnica wewnątrz grupy: nieco powyżej 1 stopnia
  Co wzięliśmy pod uwagę
 • wyniki 3letnie rozbite na lata
  objaśnienie: dzięki "rozczłonkowaniu" osiągniętych wyników łatwiej ocenić kierunek, w jakim zmierza efektywność OFE
 • ryzyko w 3 latach
  objaśnienie: zmierzyliśmy tzw. odchylenie (różnice) wyników wypracowanych w każdym z badanych lat, dzięki czemu można ocenić jak bardzo OFE "wędrował";
 • jak widać, suma za wyniki może być znacznie wyższa niż odchylenie, więc w ocenie końcowej będzie mieć większe znaczenie

WAŻNE: w naszym zestawieniu liczyliśmy "pozycje" jakie fundusz osiągnął na tle całej grupy. Stąd, IM MNIEJ "stopni", tym lepiej dla członków funduszu (wyższe zyski i niższe ryzyko)

Ważniejsze wyniki niż ryzyko: niewiele daje nadziei fundusz, który przy zerowym ryzyku plasuje się w każdym czasie na końcu zestawienia (14-14-14): trochę lepiej być jednak w funduszu, który choć raz nieco odbije się od dołu (np.14-13-14). Z kolei fundusz, który osiąga pozycje "górne", dajmy na to 4-4-4 powinien być wyżej notowany niż taki, który mimo niezłych wyników bardziej "wędruje" (np.5-1-4). Jak to pogodzić?
Przyjmowanie prostego mnożenia dla ustalenia "wagi" obu kryteriów nie wydaje się całkiem słuszne. Metoda przyjęta przez nas zdecydowanie większy nacisk kładzie na wyniki- z tym, że im gorsze wyniki, tym mniejsze znaczenie ma ryzyko ich osiągania.

OFErok trzecirok drugirok pierwszyWYNIK 3 lataRYZYKOOCENA
 
Allianz
236112,0813,08
 
PKO Bankowy
852153,0018,00
 
ING »
5110164,5120,51
 
AXA
188174,0421,04
 
Amplico »
1127204,5124,51
 
Nordea
3413205,5125,51
 
PZU Złota Jesień »
9103223,7925,79
 
Generali »
4144225,7727,77
 
Warta
6911262,5228,52
 
Aegon
10125273,6130,61
 
AVIVA
7614274,3631,36
 
PeKaO
12712312,8933,89
 
Pocztylion
13119332,0035,00
 
Polsat
14131287,2335,23

  Jak liczyliśmy
 • ponieważ OFE działają w identycznych warunkach rynkowych oraz w identycznych granicach nałożonych przez ustawę, dla ułatwienia odczytywania zestawienia przyjęliśmy nie same wyniki, a pozycję na liście wśród wszystkich funduszy.
 • w każdym z 12 miesięcy składających się na całościowy wynik 36miesięcy przypisaliśmy każdemu funduszowi osiągniętą pozycję (od 1 do 14: im niższa pozycja tym lepiej)
 • WYNIK: zsumowaliśmy te pozycje, co dało nam pogląd na cały okres inwestowania
 • RYZYKO: obliczyliśmy, jak bardzo różnią się od siebie pozycje, w jakich znalazł się fundusz w każdym z 3 lat
 • OCENA: na koniec zsumowaliśmy wynik i ryzyko, dzięki czemu powstało zestawienie pokazujące, jak fundusz inwestował w ciągu ostatnich 36miesięcy oraz czy jego inwestycje były stabilne
  Czego nie ujęliśmy
 • wyników w czasie dłuższym niż 3 lata
  ze względu na zmieniającą się politykę inwestycyjną funduszy oraz warunki rynkowe niewiele nam da ocena zysków liczonych od 10 lat
 • aktywów
  posiadanie dużych aktywów pozwala funduszowi na efektywniejsze ich wykorzystanie i większy wpływ na notowania giełdowe, jednak zmniejsza możliwość szybkiej reakcji na zmiany rynkowe; z kolei małe aktywa to szybsza i skuteczniejsza reakcja na niespodziewane zmiany koniunktury, ale mniejsze możliwości dla zarządzających i wyższe ryzyko.
 • opłat
  od stycznia tego roku wszystkie fundusze pobierają niemal identyczną prowizję od składki, również dla wieloletnich członków; opłata za zarządzanie zaś jest niejako "wliczona" w stopę zwrotu funduszu.

Co jest ważne w czytaniu rankingów?

Nie skupiajmy się tylko na funduszu, który całościowo wypadnie najlepiej. Ze spokojnym sumieniem można polecić wszystkie OFE, które w takim porównaniu znajdą się w pierwszej piątce. I- co ważne- po dokonaniu wyboru co najmniej raz w roku bezwzględnie należy sprawdzać kondycję naszego funduszu.

zapisyonline wybierz lub zmień OFE przez internet

Czego nie widzi KNF?

  Niedoceniane fundusze
 • Amplico: w rankingu KNF zajął miejsce siódme, u nas uzyskał wysoką pozycję piątą. Słaby wynik osiągnął tylko w ostatnim roku, zaś w pozostałych efekty pracy zarządzających były powyżej średniej.
 • Nordea i Aviva: podobna sytuacja obydwu; poniżej średniej zestawienia KNF, u nas dwa (Aviva) lub 3 (Nordea) "oczka" wyżej; bardzo słaby wynik uzyskały tylko w roku pierwszym, w pozostałych powyżej średniej.
  Przeceniane OFE
 • Polsat: po raz kolejny znalazł się na miejscu ostatnim! W rankingu KNF uzyskał dość słabą pozycję dziesiątą, jednak po analizie zobaczymy, że zaważył na tym wyniki tylko pierwszy rok! W pozostałych dwu zamiatał ogony: słaba ocena wyników i najwyższe możliwe ryzyko zepchnęły go na sam dół.
 • Generali: w rankingu KNF powyżej średniej, w naszym porównaniu nieco poniżej. Analizując wyniki wyraźnie widać bardzo słabe wyniki w roku drugim i spory poziom ryzyka.

Porównując ocenę, jaką daliśmy funduszom emerytalnym wg rozszerzonej metodologii z wynikiem, jaki osiągnęły w zestawieniu KNF, uzyskaliśmy wyniki zupełnie inne niż pół roku temu- różnice w pozycjach są zdecydowanie mniejsze, co oznacza, że OFE "wyrównały" poziom swoich inwestycji w poszczególnych okresach i stosują raczej stabilną politykę inwestycyjną.

OFE wrzesień 2011jedn.rozr. 09-201127 ranking KNFpozycja STOPNIEpozycja KNFróżnice
Allianz 27,5815,980121
PKO Bankowy 28,2116,13821-1
ING » 31,2715,901330
AXA 29,1415,497440
Amplico » 27,9814,766572
Nordea 29,7914,709693
PZU Złota Jesień » 29,2614,88076-1
Generali » 30,5414,94285-3
Warta 29,5514,71398-1
Aegon 28,4013,64510111
Aviva CU 28,7713,09011132
PeKaO 27,5313,19912120
Pocztylion 26,8312,87313141
Polsat 31,4014,4311410-4

WAŻNE: w naszym zestawieniu liczyliśmy "pozycje" jakie fundusz osiągnął na tle całej grupy. Stąd, IM MNIEJ "stopni", tym lepiej dla członków funduszu (wyższe zyski i niższe ryzyko)


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.głównaSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"