multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne 2014 przeniesienie do ZUS informacje

Zmiany w OFE i zakaz informacji, 2014-02-14 300

Od 1 kwietnia 2014 r. do 31 lipca 2014 r. każdy członek funduszu emerytalnego będzie mógł zdecydować, czy część składki emerytalnej trafi na jego rachunek w OFE czy zostanie zaewidencjonowana na subkoncie w ZUS.
Przyjęty został model "domyślności na korzyść Państwa"- kto z jakichkolwiek przyczyn nie wyśle informacji o chęci zostania w OFE będzie obowiązkowo przeniesiony do ZUS.Na mocy Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, z dniem 15 stycznia 2014 nastąpiła zmiana przepisów prawa dotycząca funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych.

Główne zmiany to:

  • od 1 kwietnia 2014 r. do 31 lipca 2014 r. każdy członek funduszu emerytalnego będzie mógł zdecydować, czy część składki emerytalnej trafi na jego rachunek w OFE czy zostanie zaewidencjonowana na subkoncie w ZUS
  • 3 lutego 2014 r. OFE jest zobowiązane przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 51,5 % wartości jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach członków OFE, pochodzącą z obligacji skarbowych. Środki te zostaną zaewidencjonowane na specjalnym subkoncie w ZUS.
  • Zabroniona jest reklama dotycząca OFE.

Fundusze Emerytalne to "kapitałowy", inwestycyjny filar systemu emerytalnego. Decyzja o OFE nie musi być trudna, dokonywana w ciemno czy na podstawie reklamy w telewizji. Dokonaj wyboru samodzielnie!

Z dniem 1 lutego 2014 r. wejdą w życie kolejne zmiany przepisów prawa:
  • opłata manipulacyjna będzie pobierana w wysokości 1,75% kwoty każdej składki,
  • wysokość składki przekazywanej przez ZUS do OFE wyniesie 2,92%,
  • wypłatami emerytur zajmie się ZUS, przy czym na 10 lat przed emeryturą, środki z OFE będą stopniowo przekazywane do ZUS.

Jednocześnie zgodnie z artykułem 36 pkt 1, 3 i 4 w/w ustawy w brzmieniu:
"1. Do dnia 31 lipca 2014 r. jest zabroniona reklama zawierająca informacje o otwartych funduszach emerytalnych lub informacje sugerujące, że reklama odnosi się do otwartych funduszy emerytalnych.
3. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 1 organ nadzoru, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje powszechnemu towarzystwu emerytalnemu lub podmiotowi działającemu na rzecz powszechnego towarzystwa emerytalnego lub otwartego funduszu emerytalnego zaprzestanie tego naruszenia i nakłada na powszechne towarzystwo emerytalne lub podmiot działający na rzecz tego towarzystwa lub tego funduszu karę pieniężną w wysokości od 1 000 000 zł do 3 000 000 zł.
4. Decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności."
w związku z brakiem precyzyjnej definicji "reklamy"- jedynie państwowe instytucje (w tym ZUS) mogą bez konsekwencji i zagrożeń informować o procedurach i konsekwencjach przenoszenia środków do ZUS lub pozostania w OFE.


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.głównaSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"