multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne zmiana funduszu informacje

ZMIANA OFE w tym kwartale TYLKO do 25 kwietnia!, 2012-04-02 2

Sprawdź najnowsze wyniki, porównaj z osiągnięciami Twojego OFE i zobacz, czy nie czas na zmianę.
Skorzystaj z autorskich, unikatowych rankingów, aby wybrać najlepszy fundusz emerytalny.Poradnik- zmiana OFE

Jeśli chcesz zmienić fundusz

Jak i kiedy zmienić OFE?

  TERMINY TRANSFERÓW: koniec lutego, maja, sierpnia i listopada.
  terminy finalizacji umów: do 25go stycznia, kwietnia, lipca lub października.
 1. Jaki fundusz wybrać?
 2. Fakty i mity
 3. Dokumenty do transferu
 4. Dodatkowe informacje
 5. Po dokonaniu zmiany
 6. zmiana OFE w pigułce
Zmiana funduszu

Zgodnie z ustawą emerytalną można być członkiem tylko jednego OFE. Jednak decyzja o wyborze funduszu nie musi być ostateczna - w każdej chwili można ją zmienić. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie OFE, należy podpisać umowę z nowo wybranym funduszem, a następnie zawiadomić o tym na piśmie fundusz, do którego dotychczas były wpłacane składki.

Fundusz określamy jako doskonały wówczas, gdy jego wynik jest najczęściej powyżej średniej ważonej. Fundusz bardzo dobry to ten, który miał maksymalnie kilka razy wynik poniżej średniej. I tylko do tych funduszy z czystym sumieniem możemy polecać przeniesienie. Nie należy zmieniać OFE, jeżeli jego wyniki są dobre - co rozumiemy jako maksymalnie cztery-pięć wpadek. Zdecydowanie polecamy ucieczkę z OFE, które regularnie od kilku lat ma wyniki poniżej średniej.

Należy jednak pamiętać, że zmiana OFE w niektórych sytuacjach może pociągać za sobą dodatkowe opłaty. PTE nie pobiera żadnych opłat za zmianę, gdy staż członkowski jest dłuższy niż 2 lata. Jeżeli wynosi od od roku do dwóch lat opłata wyniesie 80 zł, a w przypadku, gdy nie przekracza roku - 160 zł. Opłata ta nie jest potrącana ze środków zgromadzonych na rachunku, lecz wpłacana na konto PTE z środków własnych, a więc potocznie "z kieszeni" osoby zmieniającej fundusz.

wybierz lub zmień OFE przez internet

... wybór

Porównywarka wszystkich OFE

Unikatowe narzędzie pozwala ocenić OFE wg wybranego kryterium. Samodzielnie możesz dobrać najlepszy fundusz emerytalny, posługując się jedynie danymi, bez niczyjej ingerencji.

Ogólną zasadą wyboru funduszu jest podejmowanie takich decyzji, które odpowiadają Twojemu indywidualnemu przypadkowi, podobnie jak w przypadku funduszy inwestycyjnych. Jeżeli masz ok. 40 lat, musisz szukać funduszu bezpiecznego, nie inwestującego zbyt dużo w akcje, nie notującego dużych wahań stopy zwrotu, aby nie narazić się na straty, na których odpracowanie będzie zbyt mało czasy. Mając lat 20, możesz dobrać OFE, który w ostatnich 2-3 zestawieniach wyraźnie pnie się w górę, inwestując ryzykownie ale zyskownie.

UNFE, KNUiFE i KNF opublikowały już kilkadziesiąt zestawień stóp zwrotu.
Jeśli Twój OFE notorycznie notuje wahania pozycji w rankingach lub okupuje końcówkę tabeli- czas na zmianę. Nie czekaj, aż będzie lepiej, bo może być gorzej

OFE Kredyt Banku - synonim pechowego dla klientów OFE - do końca miał kilkadziesiąt tysięcy członków. Po przejęciu go przez OFE Polsat zapewne odetchnęli oni z ulgą, bo gorzej niż w tym OFE już chyba być nie mogło.

  Mniejsze znaczenie mają:
 • opłaty: od stycznia 2010 prowizja jest właściwie identyczna dla wszystkich
 • dostępność informacji o stanie twojego konta: fundusze mają porównywalne systemy informacyjne
 • kapitał funduszu: nie świadczy o trafności inwestycji

... fakty i mity

 • * Ostrożnie z rankingami
  Najczęściej używanym kryterium wyboru OFE są rankingi. Przy ocenie skuteczności OFE najwazniejsze są efekty długoterminowe- dlatego czytając ranking należy zwrócić uwagę, jakiego okresu dotyczy oraz czy zawiera aktualne dane.
 • * Sieć obsługi
  Często pomijana przy wyborze OFE- jednak powinniśmy wziąść pod uwagę, że niektóre sprawy lepiej załatwić w placówce niż korespondencyjnie.
 • * Możliwość przejęcia
  Zmiana akcjonariusza lub nazwy funduszu nie następuje ze szkodą dla klientów! Przykład OFE Kredyt Banku wskazał, że często jest to niezmiernie korzystne, gdyż nowy zarząd zdecydowaznie lepiej inwestował składki. Poza tym, w przypadku przejęcia OFE, niezależnie od stażu, możemy w ciągu kilku miesięcy BEZPŁATNIE zmienić OFE.
 • * Więcej jednostek za te same pieniądze?
  Emerytury będą wypłacane w gotówce, a nie w jednostkach. Liczba jednostek w przeciwieństwie do ich wartości jest jedynie technicznym zapisem na rachunku klienta. Wysokość przyszłej emerytury zależy od stopy zwrotu i zysku- im wyższy wzrost wartości jednostki (stopa zwrotu), tym wyższy zysk klienta. Niższa wartość jednostki świadczy o mniej efektywnym zarządzaniu od początku istnienia danego OFE.
 • * Większe fundusze będą miały problem ze sprzedażą obligacji ZUS?
  Długi ZUS wobec OFE wypłacane są w obligacjach i będą spłacone do końca 2006 r. OFE nie muszą sprzedawać obligacji na wolnym rynku- wykup jest gwarantowany przez Skarb Państwa, z gwarantowanymi odsetkami. Ilośc obligacji zgromadzonych w danym OFE nie ma w tym momencie znaczenia.
  Obligacje mogą być również sprzedawane przez fundusz w dowolnej ilości i w dowolnym czasie.

... dokumenty

 • umowa członkowska z nowym OFE; kopie otrzymujesz Ty i ZUS, oryginał pozostaje w OFE;
 • zawiadomienie dotychczasowego OFE o rezygnacji z członkostwa (oryginał dostaje poprzedni OFE, kopię dostaje ZUS i Ty)

  Istotne jest, aby w umowie i zawiadomieniu znalazły się te same dane, które posiada obecny OFE. Jeśli w tym czasie dane te uległy zmianie, poinformuj o tym przedstawiciela!
  Dlaczego?
  Poprzedni fundusz będzie dokładał wszelkich starań aby Cię zatrzymać. Każda różnica zostanie potraktwana jako powód do odmowy ze względu na wątpliwości co do prawdziwości nowej umowy

  Umowę z nowym funduszem musisz podpisać do 25go stycznia, kwietnia, lipca lub października.
  Poprzedni fundusz po wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości (np. czy podpis jest rzeczywiście złożony przez osobę do tego uprawnioną) wpisuje swojego klienta na listę transferową i przesyła dane do ZUS. Zmiany transferowe (i wypłaty) są dokonywane co kwartał: w ostatnich roboczych dniach lutego, maja, sierpnia i listopada.

  Jeżeli OFE opóźnia transfer, należy natychmiast złożyć skargę do KNF.

  Ze swojej strony zapewniamy pełne wsparcie, druki potrzebnych dokumentów wypełniamy starannie w sposób, który gwarantuje wysoką skutecznosć transferów. W razie potrzeby- przygotowujemy gotowe dokumenty wyjaśniające do KNF, OFE i ZUS.

  ... dodatkowo

  Zażądaj od swojego OFE pełnej historii rachunku. Musisz to zrobić pismem poleconym - potwierdzenie odbioru nie jest konieczne, ale dzięki niemu będziesz mógł pilnować terminów ustawowych (fundusz musi Ci odpowiedzieć w ciągu miesiąca). Jeżeli posiadasz komplet dokumentów z funduszu, nie musisz żądać historii rachunku.

  Na piśmie z informacją o uruchomieniu rachunku lub dokumencie z historią rachunku sprawdź datę wpłynięcia do OFE pierwszej składki. W statucie swojego funduszu znajdź punkt dotyczący opłat karnych za wcześniejsze wystąpienie z OFE. Twój staż członkowski liczy się nie od dnia podpisania umowy, lecz od dnia pierwszej wpłaty na konto drugofilarowe, dokonanej przez ZUS. W znakomitej większości przypadków nie warto zmieniać OFE przed upływem dwóch lat. Powinniśmy to zrobić wtedy, gdy nasz fundusz okaże się jednym z gorszych na rynku pod względem wyników inwestycyjnych.

  ... za rok lub dwa

  Gdy wypłata transferowa zostanie już dokonana, Twoje składki będą wpływały do nowego OFE. Na wszelki wypadek sprawdź, czy ZUS przesłał kolejną składkę odpowiedniemu funduszowi. Zdarza się, że system informatyczny (ten za grubo ponad miliard złotych, zarobionych przez Prokom) popełnia błąd. Im szybciej go skorygujesz, tym prędzej Twoje pieniądze zaczną pracować, zamiast błąkać się pomiędzy kontami wszystkich trzech instytucji. A gdy miną kolejne miesiące lub lata, będziemy znowu trochę mądrzejsi: okres oceniania funduszy wydłuży się i zyskamy kolejne argumenty do rozważenia kolejnej zmiany

  na podstawie e-insurance.pl i WP.PL


  inewsfeed
      • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.główna • Serwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

   
  Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"