multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne rzeczpsopolita 1012 informacje

Rzeczpospolita i ocena OFE: zwycięża Amplico! Znów fatalnie wypada Polsat., 2012-10-12 287

Ranking funduszy emerytalnych gazeta publikuje w dodatku "Moje Pieniądze" co pół roku, w kwietniu i październiku. Od 2005 r. najczęściej na podium znajdował się ING (sześć razy) i Generali (pięć razy). Po dwa razy wygrały Polsat i Allianz.


opracowanie wg Rzeczpospolita, Pieniądze/Emerytura, Katarzyna Ostrowska 11-10-2012

W rankingu "Rzeczpospolitej" ocena funduszy emerytalnych uwzględnia wyniki inwestycji, stabilność wyników, stan hipotetycznego konta (zawiera pobierane opłaty) i ryzyko inwestycyjne.

Gazeta publikuje swój ranking co pół roku; ranking obejmuje ocenę średnich pozycji w zestawieniach KNF oraz wyników inwestycyjnych, hipotetycznego stanu konta i ryzyka w perspektywie trzech okresów czasowych (10 lat, 5 lat i 3 lat).

Ocena: metoda i punkty

Każdy fundusz mógł zdobyć łącznie 100 punktów: po 30 punktów w kategoriach stan hipotetycznego konta, ocena ryzyka oraz wyniki inwestycyjne (fundusze oceniane w perspektywie 3, 5 i 10 lat, odpowiednio mogły osiągnąć po 5, 10 i 15 punktów); za średnią pozycję w rankingach KNF 10 punktów. Pierwszy fundusz w każdym z podrankingów dostawał najwyższą możliwą liczbę punktów, kolejne odpowiednio mniej (zależnie od tego, jak ich wynik różnił się od wyniku najbliższego konkurenta). Najsłabszy fundusz w danym podrankingu nie otrzymywał żadnego punktu.
MetLife Amplico zwyciężył
cytat:
 1. AMPLICO: 86,57 pkt
  • wygrał w kategorii stóp zwrotu w trzech okresach
  • na drugiej pozycji w kategorii stanu hipotetycznego konta
  • w kategorii pozostałych dwóch podrankingach zamyka pierwszą piątkę.
 2. ALLIANZ: 80,90 pkt
  • najwyżza pozycja w kategorii podejmowanego ryzyka mierzonego odchyleniem standardowym
  • najlepszy w kategorii stan hipotetycznego konta- wartość konta w tym OFE była najwyższa w każdym z trzech badanych okresów.
  • w ostatnich latach znacząco poprawił wyniki. W okresach do siedmiu lat nie spada poniżej trzeciego miejsca.
 3. GENERALI: 75,97 pkt
  • zajmuje wysoką drugą pozycję w dwóch kategoriach rankingu: według stóp zwrotu w trzech okresach i kolejności w zestawieniach publikowanych przez nadzór.\
 4. AXA: 72,7 pkt
 5. Nordea: 71,4 pkt

Charakterystyczne jest, jak zmiana metody oceniania wpłynęła na wynik osiągnięty przez niektóre OFE. Warto zauważyć, o ile w przypadku większości OFE ich pozycja nie uległa większej zmianie, co świadczy o podobnych efektach polityki inwestycyjnej na przestrzeni wielu lat, o tyle w przypadku kilku zmiany są znaczące. Najlepszym tego przykładem jest OFE Allianz: ze względu na słabe efekty inwestycji w latach 2003-2007 uzyskiwał niskie oceny za wyniki dłuższe niż 5 lat; od 2008 roku jednak znacząco się poprawił, co pokazuje bieżący ranking. Podobnie jest również w przypadku OFE Amplico.

Co na koncie?

cytat:
Stan hipotetycznego konta: założyliśmy, że od sierpnia 1999 r. do września 2012 r. na konto w każdym funduszu regularnie co miesiąc wpływało 100 zł; kwota ta - po pobraniu opłat - była zamieniana na jednostki rozrachunkowe według ich wartości na koniec danego miesiąca; według takich zasad firma Analizy Online oszacowała, ile pieniędzy znajduje się na koncie w każdym OFE

Grunt to efekty

cytat:
Stopa zwrotu z inwestycji mierzona przyrostem wartości jednostki rozrachunkowej; przyrost ten został wyliczony za ostatnie trzy, pięć i dziesięć lat (licząc od września do września).

Co na to KNF

cytat:
Pozycja funduszu w kolejnych zestawieniach przygotowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego; zestawienia te są obecnie publikowane co pół roku i uwzględniają trzyletnie stopy zwrotu z inwestycji.Istotna jest powtarzalność wyników, czyli systematyczne zajmowanie przez OFE dobrych pozycji w różnych okresach; im średnia pozycja w zestawieniach nadzoru była niższa, tym fundusz zajmował lepszą pozycję.

Co pół roku KNF (organ nadzorujący rynek OFE, przedtem KNUIFE) publikuje oficjalne rankingi, uwzględniające 3 letnią stopę zwrotu funduszy (wcześniej były publikowane co kwartał i obejmowały dwuletnie stopy zwrotu; w pierwszym zestawieniu nie wzięły udziału Allianz i Pekao). Porównując pozycje funduszy w tych zestawieniach, mozemy zobaczyc na ile "odstają" od średniej, i czy przeciętnie plasują się na górze, czy raczej na dole

Ryzykownie czy stabilnie?

cytat:
Ryzyko inwestycyjne mierzone odchyleniem standardowym; wskaźnik ten pokazuje, jak duża była zmienność miesięcznych wyników OFE w poszczególnych okresach; w uproszczeniu można powiedzieć, że fundusze charakteryzujące się wysokim odchyleniem standardowym (dużą zmiennością wyników) inwestują bardziej ryzykownie; podobnie jak w przypadku stóp zwrotu wzięliśmy pod uwagę trzy okresy: ostatnie trzy, pięć i dziesięć lat (licząc od września do września).

Ocena ryzyka to ważna kategoria w ocenie OFE. Odchylenie standardowe to klasyczny wskaźnik dla ryzyka- pokazuje on, jak duża była zmienność miesięcznych wyników OFE. W uproszczeniu można powiedzieć, że fundusze charakteryzujące się wysokim odchyleniem standardowym prowadzą bardziej ryzykowną politykę inwestycyjną.

źródło: "Ranking OFE: Najlepsze fundusze emerytalne", Rzeczpospolita, Pieniądze, Katarzyna Ostrowska 11-10-2012


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.głównaSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"