multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne oblizka oplat ing generali informacje

TANIEJ w ING i Generali, 2010-03-31 254

Dwa fundusze obniżyły opłaty za zarządzanie: w lutym ING przekroczył WAN 45mld zł, w marcu Generali przekroczyło WAN 8mld zł, dzięki czemu w obu funduszach nastąpiło obniżenie poziomu opłaty za zarządzanie.
ING i Aviva pobierają najniższe mozliwe opłaty za zarządzanie.Porównanie OFE: prowizje i opłaty

wyniki:   ° rankingi KNF   ° oblicz najlepszy OFE  

OBNIŻONA OD 01-01-2010 opłata za zarządzanie aktywami funduszu (uzależniona od wielkości aktywów)
próg

Aktywa netto (mld zł)

Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od aktywów netto (kolejność MALEJĄCO)
Opłata za zarządzanie pobierana jest z aktywów funduszu (proporcjonalnie do zgromadzonych środków ponosi ją każdy z członków funduszu)
część stała: kwota ustalona w statucie, nie wyższa niż 0,045% zarządzanych aktywów netto w skali miesiąca przy wartości aktywów do 8 mld zł (czyli 0,6% rocznie). Powyżej tej kwoty maksymalna wartość tej opłaty jest proporcjonalnie niższa. Do roku 2010 nie może ona być wyższa niż wielkość zapisana w statucie OFE w dniu 15-10-2003.
dodatkowa część zmienna: zależna od wyników inwestycyjnych osiąganych przez fundusz - wysokość tej opłaty wynosi 0,005% wartości aktywów netto w skali miesiąca dla funduszu który osiągnął w danym okresie najwyższą stopę zwrotu. Cześć zmienna opłaty za zarządzanie nie jest pobierana w funduszu, który osiągnął w danym okresie najniższą stopę zwrotu. W pozostałych funduszach ta część opłaty pobierana jest proporcjonalnie do osiągniętych wyników (tym większa im wyższa stopa zwrotu).

-

Od
Do

A

-

8

0,045% aktywów netto

Allianz, Bankowy, Warta, Nordea, Pekao, Polsat, Pocztylion

B

8

20

3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł aktywów netto

Generali, AXA, Amplico, Aegon, Nordea

C

20

35

8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł aktywów netto

PZU Złota Jesień

D

35

45

13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35 mld zł aktywów netto

E

45

-

Opłata stała niezależna od aktywów 15,5 mln zł
maksymalny wskaźnik wyniesie 0,034% i będzie malał ze wzrostem aktywów

ING, AVIVA (Commercial Union)

Porównanie OFE według pobieranych prowizji (opłat od każdej składki)
Ofe stosują jednolitą metodę obliczania i pobierania prowizji do wszystkich członków OFE:
od poczatku 2010 r. opłata od składki nie może przekroczyć 3.5%
Od członków którzy przystąpili do dnia 01-04-2004, fundusz może nadal pobierać opłatę zróżnicowaną ze względu na staż członkowski
1. opłata nie może być wyższa niż ustalone w ustawie maksimum, tzn. 7% w latach 2004-2009 i 3.5% od roku 2010,
2. opłata nie może być wyższa niż opłata pobierana od członka w dniu 15-10-2003.
Ustawa wprowadza dwa limity - w sytuacji, gdy nie pokrywają się zawsze obowiązuje niższy.

OFE Aegon

a) Od 1.04.2004-31.12.2009 - 7 %
e) od 1.01.2010-3,5 %

OFE Allianz

a) 6,5 % w 1999 i 2000 r.
b) 6 % w 2001 i 2002 r.
c) 5 % w 2003 i 2004 r.
d) 4 % 2005-2009
e) 3,45 % od 2010 r.

Amplico OFE

a) do 31.03.2004 r. - 8,5 %
b) 1.04.2004-31.12.2009 - 7 %
c) od 1.01.2010- 3,5 %

AVIVA OFE

Członkostwo przed 1.04.2004:
a)DO 2009 7 %
b)DO 2009 4 % przy stażu co najmniej 24 m-ce
c)od 2010-3,5 %

Członkostwo po 31.03.2004:
a) 1.04.2004-31.12.2009 - 7 %
b) od 2010-3,5 %

AXA OFE

wg stażu dnia 1.04.2004:
a) do 2009 7 % - staż do 3 lat
b) do 2009 5,25 % - ponad 3 lata do 10 lat
c) do 2009 5 % - ponad 10 lat do 20 lat
d) od 2010-3,5 %

Członkostwo po 1.04.2004:
a) 1.04.2004-31.12.2009 - 7 %
b) od 2010-3,5 %

Bankowy OFE

a) 1.04.2004-31.12.2009 - 7 %
b) od 2010-3,5 %

Generali OFE

a) 1.04.2004-31.12.2009 - 7 %
b) od 2010-3,5 %

ING OFE

Staż dnia 15.10.2003 dłuższy niż 24 m-ce:
a) do 31.12.2009 - 5,8 %
d) od 2010-3,5 %

Pozostali członkowie od 1.04.2004:
a) do 31.12.2010 - 7 %
b) od 2010-3,5 %

Nordea OFE

a) 1.04.2004-31.12.2009 - 7 %
b) od 2010-3,5 %

Pekao OFE

wg stażu dnia 15.10.2003
a) dłuższy niż 2 lata i krótszy niż 3 lata: do 2009 - 6 %
b) dłuższy niż 3 lata i krótszy niż 4 lata: do 2009 - 5,5 %
c) ponad 4 lata: do 31.12.2009 - 5 %
b) od 2010-3,5 %

Dla pozostałych członków:
a) 1.04.2004-31.12.2009 - 7 %
b) od 2010-3,5 %

OFE Pocztylion

a) 2004-2010 - 7 %
b) od 2010-3,5 %

OFE Polsat

a) 1.04.2004-31.12.2009 - 7 %
b) od 2010-3,5 %

OFE PZU "Złota Jesień"

a) 1.04.2004-31.12.2009 - 7 %
b) od 2010-3,5 %

OFE Warta

Członkostwo do 31.03.2004:
a) w latach 2004-2009
pierwsze 24 m-ce stażu- 7 %
kolejne m-ce stażu- 4,5 %
b) od 2010-3,5 %

Członkostwo od dnia 1.04.2004:
a) 2004-2010-7 %
b) od 2010-3,5 %


opłata za zarządzanie aktywami funduszu do 31-12-2009 (uzależniona od wielkości aktywów)
próg

Aktywa netto (mld zł)

Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od aktywów netto (kolejność MALEJĄCO)
    Opłata za zarządzanie pobierana jest z aktywów funduszu (proporcjonalnie do zgromadzonych środków ponosi ją każdy z członków funduszu)
  • część stała: kwota ustalona w statucie, nie wyższa niż 0,045% zarządzanych aktywów netto w skali miesiąca przy wartości aktywów do 8 mld zł (czyli 0,6% rocznie). Powyżej tej kwoty maksymalna wartość tej opłaty jest proporcjonalnie niższa. Do roku 2010 nie może ona być wyższa niż wielkość zapisana w statucie OFE w dniu 15-10-2003.
  • dodatkowa część zmienna: zależna od wyników inwestycyjnych osiąganych przez fundusz - wysokość tej opłaty wynosi 0,005% wartości aktywów netto w skali miesiąca dla funduszu który osiągnął w danym okresie najwyższą stopę zwrotu. Cześć zmienna opłaty za zarządzanie nie jest pobierana w funduszu, który osiągnął w danym okresie najniższą stopę zwrotu. W pozostałych funduszach ta część opłaty pobierana jest proporcjonalnie do osiągniętych wyników (tym większa im wyższa stopa zwrotu).

-

Od
Do

A

-

8

0,045% aktywów netto

Allianz, Bankowy, Warta, Aegon, Generali, Nordea, Pekao, Polsat, Pocztylion

B

8

20

3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł aktywów netto

AXA, Amplico

C

20

35

8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł aktywów netto

PZU Złota Jesień

D

35

65

13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35 mld zł aktywów netto

AVIVA (Commercial Union), ING

E

65

-

20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65 mld zł aktywów netto


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.głównaSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"