multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne ranking na plus 24 informacje

Ranking ekspercki czyli czego nie mówi KNF, 2010-04-13 253

Jak wyglądał peleton funduszy emerytalnych w ostatnich 3 latach? Najlepiej (dobrze i stabilnie) inwestowały Amplico, Generali, AXA, Allianz i PZU Złota Jesień, utrzymując zdecydowaną przewagę nad resztą.


Od wielu lat przekazujemy Państwu pojawiające się zestawienia, i od wielu lat analizujemy ich przydatność. Nadszedł czas, w którym możemy przedstawić nasz własny, autorski ranking funduszy emerytalnych, w którym postaraliśmy się ująć te elementy, jakie uważamy za najistotniejsze. Mamy nadzieję, że docenią Państwo unikatowość zestawienia i jego potencjał.

Medaliści
zdecydowanie na czele
Amplico, Generali
Wyróżnieni
dzielnie walcza o wysokie pozycje
AXA, Allianz, PZU Złota Jesień
Słabeusze
ściana płaczu
Pekao, Nordea, Warta, Polsat

O rankingu: jaki najlepszy OFE

Co pół roku Komisja Nadzoru Finansowego przedstawia oficjalny ranking funduszy emerytalnych, obejmujących 36miesięcy. Zestawienie to jednak obejmuje tylko "gołe" wyniki w całym okresie, bez rozbicia na części (co pozwoliłoby ocenić, czy fundusz dobrze inwestował tylko na początku zestawienia, czy tez radził sobie coraz lepiej z upływem czasu) oraz oceny ryzyka (która obok wyników jest jedną z ważniejszych wytycznych).

Niedosyt danych odczuwa też prasa, stąd pojawiają się inne zestawienie, obejmujące różne okresy czasowe, ocenę ryzyka oraz inne kryteria, np. aktywa. Jednak i te zestawienia nie są najlepsze: zwykle pojawia się w nich zbyt dużo kryteriów (wielkość aktywów nie ma większego znaczenia, ponieważ posiadanie tak dużych, jak i małych aktywów wiąże się z pewnymi tak ułatwieniami, jak i utrudnieniami dla zarządzających), obejmują okresy czasowe wzajemnie nakładające się (co nieco zaciemnia tendencję góra/dół). Wątpliwości również budzi ocenianie wyników w okresie ponad 5letnim: biorąc pod uwagę, ze OFE można zmieniać co dwa lata, oraz że pozycje funduszy w zestawieniach są dość dynamiczne, ocena taka nie jest bardzo przydatna.

Tour de Emerytura czyli wnioski opisowo

Wnikliwy czytelnik na pewno zauważy, że w znaczący sposób w ocenie całościowej wyróżniają się cztery grupy funduszy
   
  Grupa "liderów": do 20 stopni
 • najlepsze OFE
 • dwa fundusze o zbliżonej ocenie: Amplico oraz Generali
 • różnica między nimi jest niewielka (niewiele ponad pół stopnia)
 • różnica do grupy następnej jest spora (niemal 3 stopnie)
   
  Grupa "pościgowa": 20 do 25 stopni
 • dobre fundusze
 • trzy fundusze o sporym potencjale: AXA, Allianz i PZU Złota Jesień
 • wszystkie znajdują się w górnej części oceny za wyniki, ale osiągają niższe pozycje za ryzyko
 • jeśli zmniejszą ryzyko, mogą dogonić liderów
 • różnica do grupy następnej ponad 3 stopnie
   
  Grupa "z dystansem": 25 do 30 stopni
 • najliczniejsza, pięć funduszy: Pocztylion, ING, Aegon, PKO BP Bankowy i Aviva
 • wszystkie mają podobne oceny za wyniki i ryzyko: plasujące się w okolicy środka zestawień za wyniki, i dolnej części oceny za ryzyko
 • jeśli zmniejszą ryzyko i poprawią nieco inwestycje, zdecydowanie poprawią notowania
 • niewielkie różnice wewnątrz grupy (niecałe 2 stopnie), niewielka różnica do grupy następnej (mniej niż 1 stopień)
   
  Grupa "maruderów": powyżej 30 stopni
 • cztery fundusze: Pekao, Nordea, Warta, Polsat
 • wszystkie w dolnej części zestawienia za wyniki, zróżnicowana ocena ryzyka
 • aby wydostać się d grupy wyższej, musiałyby znacznie poprawić wyniki i popracować nad ryzykiem
 • największe różnice wewnątrz grupy: ponad 6 stopni
  Co wzięliśmy pod uwagę
 • wyniki 3letnie rozbite na lata
  objaśnienie: dzięki "rozczłonkowaniu" osiągniętych wyników łatwiej ocenić kierunek, w jakim zmierza efektywność OFE
 • ryzyko w 3 latach
  objaśnienie: zmierzyliśmy tzw. odchylenie (różnice) wyników wypracowanych w każdym z badanych lat, dzięki czemu można ocenić jak bardzo OFE "wędrował";
 • jak widać, suma za wyniki może być znacznie wyższa niż odchylenie, więc w ocenie końcowej będzie mieć większe znaczenie

WAŻNE: w naszym zestawieniu liczyliśmy "pozycje" jakie fundusz osiągnął na tle całej grupy. Stąd, IM MNIEJ "stopni", tym lepiej dla członków funduszu (wyższe zyski i niższe ryzyko)

Ważniejsze wyniki niż ryzyko: niewiele daje nadziei fundusz, który przy zerowym ryzyku plasuje się w każdym czasie na końcu zestawienia (14-14-14): trochę lepiej być jednak w funduszu, który choć raz nieco odbije się od dołu (np.14-13-14). Z kolei fundusz, który osiąga pozycje "górne", dajmy na to 4-4-4 powinien być wyżej notowany niż taki, który mimo niezłych wyników bardziej "wędruje" (np.5-1-4). Jak to pogodzić?
Przyjmowanie prostego mnożenia dla ustalenia "wagi" obu kryteriów nie wydaje się całkiem słuszne. Metoda przyjęta przez nas zdecydowanie większy nacisk kładzie na wyniki- z tym, że im gorsze wyniki, tym mniejsze znaczenie ma ryzyko ich osiągania

OFErok trzecirok drugirok pierwszyWYNIK 3 lataRYZYKOOCENA
 
Amplico »
481133.5116.51
 
Generali »
646161.1517.15
 
AXA »
1033164.0420.04
 
Allianz
1212156.0821.08
 
PZU Złota Jesień »
2125195.1324.13
 
Pocztylion
1168252.5227.52
 
ING »
31110244.3628.36
 
Aegon
1427236.0329.03
 
PKO Bankowy
5713254.1629.16
 
Aviva CU »
8134254.5129.51
 
PeKaO
71011282.0830.08
 
Nordea
1359274.0031.00
 
Warta
9912301.7331.73
 
Polsat
11414297.5136.51
  Okresy czasowe
 • rok pierwszy: 31.03.2007 - 31-03-2008
  końcówka olbrzymiej hossy i start gigantycznego załamania na rynkach, duże zaskoczeniem dla większości specjalistów
 • rok drugi: 31.03.2008 - 31-03-2009
  w całości spadkowy: długość i skala tendencji zniżkowej były nieprzewidywalne
 • rok trzeci: 31.03.2009 - 31-03-2010
  oczekiwane odwrócenie tendencji: równie nieprzewidywalna, gwałtowna zwyżka
  Jak liczyliśmy
 • ponieważ OFE działają w identycznych warunkach rynkowych oraz w identycznych granicach nałożonych przez ustawę, dla ułatwienia odczytywania zestawienia przyjęliśmy nie same wyniki, a pozycję na liście wśród wszystkich funduszy.
 • w każdym z 12 miesięcy składających się na całościowy wynik 36miesięcy przypisaliśmy każdemu funduszowi osiągniętą pozycję (od 1 do 14: im niższa pozycja tym lepiej)
 • WYNIK: zsumowaliśmy te pozycje, co dało nam pogląd na cały okres inwestowania
 • RYZYKO: obliczyliśmy, jak bardzo różnią się od siebie pozycje, w jakich znalazł się fundusz w każdym z 3 lat
 • OCENA: na koniec zsumowaliśmy wynik i ryzyko, dzięki czemu powstało zestawienie pokazujące, jak fundusz inwestował w ciągu ostatnich 36miesięcy oraz czy jego inwestycje były stabilne
  Czego nie ujęliśmy
 • wyników w czasie dłuższym niż 3 lata
  ze względu na zmieniającą się politykę inwestycyjną funduszy oraz warunki rynkowe niewiele nam da ocena zysków liczonych od 10 lat
 • aktywów
  posiadanie dużych aktywów pozwala funduszowi na efektywniejsze ich wykorzystanie i większy wpływ na notowania giełdowe, jednak zmniejsza możliwość szybkiej reakcji na zmiany rynkowe; z kolei małe aktywa to szybsza i skuteczniejsza reakcja na niespodziewane zmiany koniunktury, ale mniejsze możliwości dla zarządzających i wyższe ryzyko.
 • opłat
  od stycznia tego roku wszystkie fundusze pobierają niemal identyczną prowizję od składki, również dla wieloletnich członków; opłata za zarządzanie zaś jest niejako "wliczona" w stopę zwrotu funduszu.

Co jest ważne w czytaniu rankingów?

Nie skupiajmy się tylko na funduszu, który całościowo wypadnie najlepiej. Ze spokojnym sumieniem można polecić wszystkie OFE, które w takim porównaniu znajdą się w pierwszej piątce. I- co ważne- po dokonaniu wyboru co dwa lata bezwzględnie należy sprawdzać kondycję naszego funduszu.

wybierz lub zmień OFE przez internet

Kogo przecenia KNF?

  Niedoceniane
 • Amplico: w rankingu KNF zajął miejsce trzecie, u nas wypadł jako zdecydowany lider. Zobaczmy, że słabszy wynik osiągnął tylko w roku drugim, zaś w pozostałych efekty pracy zarządzających były naprawdę świetne
 • PZU Złota Jesień: sytuacja podobna jak przy Amplico; tylko jeden rok kryzysu zadecydował, że nie znalazł się w ścisłej czołówce. Na pewno zasługuje na znalezienie się powyżej średniej.
 • ING: od początku załamania na rynku mocno osłabł, jednak znów pnie się w górę i to znacząco.
 • AVIVA: tylko w pierwszym roku znalazł się w czołówce wyników, jednak jego wynik w roku ostatnim nie odbiega zbyt dużo od średniej
  Przeceniane
 • Allianz: znalazł się u nas w pierwszej piątce, jednak o dwie pozycje niżej niż w KNF. Osiągając świetne wyniki w okresach silnych spadków, słabo wykorzystał hossę
 • Aegon: sytuacja analogiczna jak w Allianz, przy czym zdecydowanie plasuje się poziom niżej
 • Nordea: największa różnica, 4 pozycje w dół. Tylko w jednym roku radził sobie nieźle. Również przegapił hossę.

Porównajmy ocenę, jaką daliśmy funduszom emerytalnym wg rozszerzonej metodologii z wynikiem, jaki osiągnęły w zestawieniu KNF. W sporej liczbie przypadków różnice są żadne albo niewielkie (sięgające 1 pozycji). Znalazło się jednak kilka funduszy, których strategia była albo dużo lepsza niż wynika z oficjalnego rankingu, albo dużo gorsza.
OFE marzec 2010jedn. rozr. 03-201024 ranking KNFpozycja OCENApozycja KNFróżnice
Amplico »27.874.62%132
Generali »30.424.82%21-1
AXA »28.734.13%341
Allianz27.184.78%42-2
PZU Złota Jesień »29.192.82%572
Pocztylion27.023.05%660
ING »30.912.32%792
Aegon28.423.46%85-3
PKO Bankowy28.032.30%9101
Aviva CU »28.491.28%10122
PeKaO27.731.54%11110
Nordea29.342.37%128-4
Warta29.310.51%13130
Polsat31.950.00%14140

WAŻNE: w naszym zestawieniu liczyliśmy "pozycje" jakie fundusz osiągnął na tle całej grupy. Stąd, IM MNIEJ "stopni", tym lepiej dla członków funduszu (wyższe zyski i niższe ryzyko)


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.głównaSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"