multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne knf o wyborze funduszu informacje

Jak wybrać OFE? komunikat Komisji Nadzoru, 2009-06-23 241

KNF radzi, aby wybierać świadomie, w oparciu o WŁASNĄ analizę wyników, ryzyka opłat i jakości obsługi.


23-06-2009, KNF

Komunikat Urzędu KNF z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru otwartego funduszu emerytalnego

    W związku ze zbliżającym się terminem losowania członkow otwartych funduszy emerytalnych (OFE) przeprowadzanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przypomina, że:
  • OFE warto wybrać samodzielnie, a decyzja o wyborze OFE powinna być przemyślana i poprzedzona analizą porownawczą.
  • Wybierając OFE należy wziąć pod uwagę wyniki inwestycyjne funduszu i ich stabilność, zwłaszcza w długim terminie, oraz poziom podejmowanego ryzyka inwestycyjnego. Pomocniczo można traktować m.in. wiarygodność instytucji zarządzającej funduszem, wysokość opłat i jakość obsługi klienta.
  • Kluczowe znaczenie dla klienta mają wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusz. Można je wyliczyć na podstawie publikowanych przez OFE wartości jednostek rozrachunkowych w danym okresie. UKNF dwa razy w roku, na początku kwietnia i października, publikuje zestawienie trzyletnich stop zwrotu funduszy. Trzeba jednak pamiętać, iż są to wyłącznie dane historyczne i nie ma gwarancji powtorzenia się ich w przyszłości.
  • Rodzaj i maksymalną wysokość opłat regulują przepisy ustawowe, a wysokość opłat w poszczegolnych OFE określają ich statuty.
  • Kryterium, na które można zwrócić uwagę, jest także poziom obsługi klienta, przede wszystkim jakość obsługi telefonicznej i internetowej. Warto sprawdzić, czy fundusz zapewnia łatwy i szybki dostęp do najważniejszych informacji, takich jak stan rachunku, czy wartość jednostki rozrachunkowej. Będzie to w przyszłości pomocne w kontaktach z funduszem.
  • Akwizytorzy poszczegolnych OFE nie mogą oferować żadnych korzyści materialnych w zamian za przystąpienie lub pozostanie w funduszu. Akwizytor może reprezentować tylko jeden określony OFE. Za działania akwizytora odpowiada powszechne towarzystwo emerytalne (PTE), zarządzające funduszem. Trzeba mieć rownież świadomość, że za pozyskanie klienta akwizytor otrzymuje od PTE prowizję.


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.głównaSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"