multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne rzeczpospolita jakie zyski w funduszach informacje

OFE: Dobre inwestycje to nie wszystko , 2008-10-12 229

Wg Rzeczpospolitej na hipotetycznym koncie emerytalnym najwięcej uzbierało się w Generali, ING i Pekao, najwyższą stopę zwrotu od początku działalności wypracowały Polsat, ING i Generali. W obu kategoriach wypracowanych zysków najgorzej poszło Aegonowi i Bankowemu


opracowanie wg Rzeczpospolita, Pieniądze, Katarzyna Ostrowska 08-10-2008

Stopa zwrotu to zmiana wartości jednostki, czyli nomilane zyski funduszu emerytalnego. Hipotetyczna wartośc ilustruje przełożenie tych zysków na konkretne wartości, ale po odjęciu prowizji pobieranych przez OFE

Wynik a zysk klienta

Tym, co najbardziej wpływa na naszą przyszłą emeryturę, są bez wątpienia wyniki inwestycyjne funduszu. Te mozemy łatwo obliczyć, posługując się publikowanymi wartościami jednostek rozrachunkowych, a dokładniej zmianą ich wartości w danym okresie. Tą zmianę określamy mianem stopy zwrotu: im wyższa stopa zwrotu, tym lepiej pomnażane sa nasze składki
Jednak OFE nie obracają całą składką, którą przelewa do nich ZUS. Przed zapisaniem środków na naszych kontach, pobierają prowizję, która w całym okresie działalności funduszy ulegała znaczącym zmianom. Wg raportu KNF z początku br. średnia wartość kosztów (obliczona w stosunku do wartości wszystkich aktywów ofe), jakie obciążają klientów funduszy, wyniosła w roku 2005 1,77%, a w 2007 już 1,44%.

Co pół roku Rzeczpospolita publikuje ranking funduszy emerytalnych, w którym dwa z 4 ocenianych kryteriów dotyczą zysków funduszu. Pierwsze: to zyski nominalne, wyrażone stopą zwrotu osiągniętą od 1999roku, drugie: to zyski realne dla członka OFE, obliczone przez wartość hipotetycznego konta

Które OFE są najskuteczniejsze?

W obu kryteriach wśród liderów znalazły się ING i Generali; powyżej średniej zysków tak nominalnych, jak i realnych plasują się też Polsat, Commercial Union i PZU Złota Jesień

Wynik inwestycyjny
od 1999r
100
130
160
oblicz. "Rz"
OFE Polsat
161,6 
ING OFE
156,0 
Generali OFE
154,3 
Commercial Union OFE
144,4 
OFE Warta
141,9 
OFE PZU Zlota Jesien
140,7 
średnia
138,4
Nordea OFE
138,0 
Pekao OFE
136,3 
AXA OFE
136,0 
OFE Allianz
131,3 
OFE Pocztylion
129,4 
AIG OFE
128,9 
OFE Skarbiec Emerytura
128,1 
AEGON OFE
125,5 
Bankowy OFE
122,8 
zmiana wartości jednostki rozrachunkowej od 30-09-1999
Hipotetyczne konto
od 1999r
14tys
15tys
oblicz. "Rz"
Generali OFE
15 109 
ING OFE
15 036 
Pekao OFE
15 020 
OFE Polsat
14 954 
AIG OFE
14 821 
Commercial Union OFE
14 816 
OFE PZU Zlota Jesien
14 810 
AXA OFE
14 796 
średnia
14 718
OFE Allianz
14 717 
OFE Skarbiec Emerytura
14 697 
OFE Warta
14 670 
Nordea OFE
14 556 
OFE Pocztylion
14 400 
AEGON OFE
14 224 
Bankowy OFE
14 145 
miesięczna składka 100zł, łączna wartość składek 10,9tys zł

Wynik inwestycyjny do 30-09-2008

cytat:
To ważna kategoria naszego rankingu. OFE może uzyskać maksymalnie 30 punktów. W najdłuższym, dziewięcioletnim okresie (od września 1999 r. do września 2008 r.) najlepiej wypada Polsat. Zarobił w tym czasie 161,6 proc. Kolejny za nim fundusz ING uzyskał stopę zwrotu 156 proc., a trzeci Generali 154,3 proc. Ostatnią pozycję w tym zestawieniu zajął Bankowy z wynikiem 122,8 proc. Tylko nieznacznie lepszy od niego jest Aegon – 125,5 proc.

Przeciętna stopa zwrotu w tym okresie wyniosła 138,4 proc.; jeszcze pół roku temu było to 152,4 proc. Wpływ na tę sytuację ma bessa na giełdzie, trwająca od drugiej połowy ubiegłego roku.

Miejsca poszczególnych funduszy w tej części rankingu – ustalone na podstawie stóp zwrotu w najdłuższym czasie – nie odbiegają znacząco od pozycji sprzed pół roku. O jedno miejsce awansowała Nordea (wymieniła się z Pekao) oraz Pocztylion, który wyprzedził AIG.

Ile zarobił Kowalski od 09-1999 do 09-2008?

cytat
Kapitał zgromadzony na hipotetycznym koncie w OFE jest wyższy od sumy wpłaconych składek średnio o 3,8 tys. zł. Jeszcze pół roku wcześniej różnica ta była większa, wynosiła ponad 5 tys. zł. Taki jest efekt trwającej od przeszło roku bessy na warszawskiej giełdzie. Powoduje ona spadek wartości jednostek rozrachunkowych, na które przeliczane są wpłacane do OFE składki. Zatem i wartość oszczędności gromadzonych na starość maleje.

Zdaniem zarządzających nie ma jednak powodów do paniki. Fundusze emerytalne inwestują długookresowo i gdy koniunktura się poprawi, będą w stanie odrobić dzisiejsze straty. Stan hipotetycznego rachunku to jedno z czterech kryteriów naszego rankingu dobrze ilustrujące, ile rzeczywiście fundusze zarobiły. W wyliczeniach uwzględnione są bowiem opłaty od składki. Od ich wysokości zależy, ile pieniędzy pracuje na przyszłe świadczenie. Jeśli wpłacamy np. 100 zł, a fundusz pobiera 7 proc., to w rzeczywistości odkładamy 93 zł. Druga znacząca opłata – za zarządzanie aktywami (zależy m.in. od ich wysokości) jest uwzględniania w wartości jednostki rozrachunkowej. Im opłata jest mniejsza, tym wartość jednostki wyższa.

W wyliczeniach założyliśmy, że ZUS przekazywał do każdego funduszu na hipotetyczne konto 100 zł miesięcznie. Robił to od września 1999 r. (wtedy działały już wszystkie fundusze, które dziś są na rynku). W sumie do września 2008 r., czyli przez 9 lat na rachunek w każdym funduszu wpłynęło 109 składek, łącznie 10,9 tys. zł. Od każdej składki została potrącona opłata manipulacyjna w takiej wysokości, jaka rzeczywiście obowiązuje w danym OFE (uwzględniliśmy zmiany wynikające ze stażu członkowskiego). Pozostała po tej operacji część składki była przeliczana na jednostki rozrachunkowe poszczególnych OFE według wartości z ostatniego dnia każdego miesiąca.

Z wyliczeń wynika, że najwięcej na koncie ma hipotetyczny klient Generali. Fundusz ten awansował z piątego miejsca zajmowanego pół roku temu. Przykładowy członek Generali ma na rachunku 15,1 tys. zł, czyli o 4,2 tys. więcej niż wpłacił.
Na kolejnych miejscach znalazły się: ING, Pekao i Polsat. Każdy z nich zanotował spadek o jedną pozycję. Awansowały z kolei: AIG, CU, Axa, Allianz, Skarbiec-Emerytura, Aegon, natomiast spadły – i to aż o trzy miejsca – PZU Złota Jesień i Warta. Gorzej niż pół roku temu wypadł też Bankowy.

Średni stan konta wyliczony dla wszystkich OFE wyniósł 14,7 tys. zł. Pół roku temu było to nieco ponad 15 tys. zł.
W tej części rankingu najlepsze OFE otrzymało 30 punktów, a każdy kolejny fundusz proporcjonalnie mniej w zależności od uzyskanego wyniku.

źródło: "Niewielkie przetasowania", "Konta chudsze, ale na plusie", Rzeczpospolita, Pieniądze, Katarzyna Ostrowska 08-10-2008


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.głównaSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"