multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne rzeczpospolita bezpieczenstwo informacje

Nadal najbezpieczniejsze Generali, Commercial, ING i PZU, 2008-10-12 228

Wg wyliczeń Rzeczpospolitej, pieniądze odkładane na emeryturę najbezpieczniej pomnażały Generali i Commercial Union, tuż za nimi w rankingu ryzyka znalazły się ING (b.Nationale Nederlanden) oraz PZU Złota Jesień.
Te OFE również pół roku temu znalazły się w czołówce zestawienia.opracowanie wg Rzeczpospolita, Pieniądze, Katarzyna Ostrowska 08-10-2008

Działalność funduszy emerytalnych jest pod silną kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego, stojącej na straży wymogów oraz ograniczeń ustawowych (uchwalonych w celu obniżenia poziomu ryzyka inwestycyjnego), jednak można trafć do OFE, który stawia na wyższe ryzyko inwestycyjne. Ryzyko oznacza, że potencjalne zyski są wyższe, lecz naraża jednocześnie klientów na wyższe straty.

Dla członka OFE najlepszym funduszem będzie taki, który wypracowuje stabilne wyniki przy ograniczonym ryzyku. PTE zarządzający OFE oraz analitycy w różny sposób obliczają poziom bezpieczeństwa swoich inwestycji (PZU Złota Jesień stosuje tzw. VaR, miarę wyznaczającą wartość potencjalnej straty, która może wystąpić w określonym czasie, która stosowane jest min. przez banki).

W półrocznych rankingach funduszy emerytalnych bardzo ważnym kryterium stosowanym przez Rzeczpospolitą jest miara ryzyka. Gazeta oblicza ta miarę stosują łącznie dwie metody analityczne: tracking error i miernik Sharpe'a

Drugim ciekawym kryterium stosowanym przez "Rz", a wskazującym na stabilność funduszu względem pozostałych OFE, jest ocena średnich pozycji zajmowanych dotychczas przez fundusze w rankingach KNF

Średnia w rankingach: najlepiej wypada Polsat, ING i Generali

Przyglądamy się stopom zwrotu w zestawieniach publikowanych przez nadzór. Dotychczas opublikowano 21 rankingów OFE uwzględniających dwu- lub trzyletni czas inwestycji (w pierwszym z takich zestawień nie wzięły udziału dwa fundusze: Allianz i Pekao). Dokładnej analizie poddajemy pozycję, jaką OFE zajęły w kolejnych rankingach. Wynik tej analizy stanowi kolejną kategorię w naszym rankingu, za którą można było uzyskać dziesięć punktów. Im średnia pozycja w zestawieniach nadzoru w tej części rankingu była niższa, tym OFE zajmował wyższą pozycję.

W tej kategorii najlepiej wypada Polsat, a zaraz za nim jest ING. Fundusze te zajmowały średnio wyższe miejsca od innych. Pierwszą trójkę zamyka Generali. Na ostatniej pozycji jest Skarbiec-Emerytura; osiągał on najsłabsze pozycje, a tym samym stopy zwrotu w zestawieniach nadzoru.Pod względem kolejności w rankingach nadzoru poszczególne OFE zajmują takie same miejsca jak pół roku temu.

Bezpieczeństwo: najwyższe w Generali, Commercial Union oraz ING

cytat:
W tej kategorii naszego rankingu najlepszy wynik (według wskaźnika Sharpe'a odnotował go Polsat, a według tracking error - CU) w każdej z miar był nagradzany piętnastoma punktami. Każdy kolejny fundusz otrzymywał proporcjonalnie mniej w zależności od tego, jak bardzo jego wynik odbiegał od najbliższego konkurenta. Ostatni OFE nie zdobywał punktów. Następnie obie oceny ryzyka każdego funduszu emerytalnego zsumowaliśmy. Maksymalnie OFE mogło zgromadzić 30 punktów. Żaden fundusz nie wygrał w obu podkategoriach. Najlepiej wypadło Generali. Zero punktów dostał Bankowy.

Porównując wyniki zestawienia z opublikowanymi w kwietniu br. widzimy niewielkie zmiany. Pierwsza piątka pozostała taka sama, zdominowały się, poza Generali, największe fundusze na rynku (miejscami zamieniły sie CU oraz Generali, oba pozostały w ścisłej czołówce), spadła ocena ogólna najmniejszego Polsatu.
Najlepiej w obu miarach wypadły trzy pierwsze fundusze, których ocena w obu kategoriach nie spadła poniżej 4go miejsca. Największą rozbieżność między kategoriami zanotowały Aegon (dobry miernik Sharpe'a, słaby wynik tracking error) i Polsat (wysoka pozycja wg tracking error, niski miernik sharpe;a).

obliczenia ryzyka Rzeczpospolitej
IX-08III-08OFEa. Miernik Sharpe'a %Pozycja ab.Tracking error %Pozycja b
12Generali0,08421,4933
21CU0,06841,1401
33ING0,08031,7834
44PZU Złota Jesień0,06451,9498
55Aegon0,038141,4062
66Axa0,05681,8516
78Nordea0,06072,0789
87Polsat0,09713,01314
99AIG0,043111,8155
1010Pocztylion0,043121,9147
1112Warta0,06262,52811
1211Allianz0,049102,22410
1313Pekao0,05692,53212
1414Skarbiec-Emerytura0,041132,80413
1515Bankowy-0,005153,48715
Obliczona pozycja zalezy od ilości punktów w obu miarach ryzyka; wyliczenia nie uwzględniają dopłat
    "Rz" co pół roku publikuje ranking funduszu emerytalnych, w którym jedną z ocenianych kategorii jest miara ryzyka (wg całego okresu inwestycyji funduszy, czyli od 1999 roku), obliczana wg dwóch metod: tracking error oraz miernika sharpe'a
  • tracking error odnosi się do konkurencji, mierzy odchylenia osiąganego wyniku od średniej całej branży. Ten wskaźnik pokazuje ryzyko ponoszone przez zarządzających (matematycznie to odchylenie stardardowe ponad średnią ważoną)- im niższa wartość, tym bezpieczniejsze inwestycje
  • miernik Sharpe'a pozwala dokonać obliczeń w oparciu o zysk i ryzyko danego funduszu, bez odniesienia do innych podmiotów. Stosując tą miarę można ocenić stosunek wyniku inwestycyjnego (jako stopy zwrotu w okresie historycznym) do całkowitego poziomu ryzyka (jako zmienności tej stopy zwrotu). Im wahania są wyższe a wyniki niższe, tym gorszy wynik.
Tracking error
cytat:
Podobnie jak pół roku temu w ocenie ryzyka według tracking error najlepiej wypadają: CU, Aegon oraz Generali. Najsłabiej w najdłuższym okresie prezentują się: Bankowy (nie uwzględniamy dopłat towarzystwa do kont klientów sprzed kilku lat, bo sztucznie zawyżają wyniki funduszu) i Polsat.
Miernik Sharpe'a
cytat:
W naszym najnowszym zestawieniu pierwsza trójka jest taka sama jak pół roku wcześniej. Najlepszy jest Polsat. Za nim plasują się Generali i ING. Trochę zmian nastąpiło na dalszych miejscach. Awans o jedną pozycję odnotowały fundusze: CU, Axa, Nordea oraz Skarbiec-Emerytura. Niżej niż w końcu koniec marca 2008 r. są PZU Złota Jesień, Pekao (o dwie pozycje) oraz Aegon. Na ostatnim miejscu ponownie jest Bankowy.
źródło: "Ważne nie tylko zyski, ale i bezpieczeństwo", "Niewielkie przetasowania", Rzeczpospolita, Pieniądze, Katarzyna Ostrowska 08-10-2008


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.głównaSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"