multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne wyniki a gielda informacje

Przyszli emeryci - nie martwcie się bessą, 2008-08-01 215

Ile Otwarte Fundusze Emerytalne zarobią, tyle dostaniemy na starość. Tymczasem bessa trwa już rok- Money.pl postanowił sprawdzić, czy rzeczywiście jest to powód do zmartwień.


Przyszli emeryci - nie martwcie się bessą Ile Otwarte Fundusze Emerytalne zarobią, tyle dostaniemy na starość. Tymczasem bessa trwa już rok- Money.pl postanowił sprawdzić, czy rzeczywiście jest to powód do zmartwień. money.pl, raporty, 2008-08-01 06:00:26, Marcin Bielicki, capitalis.pl; Bartosz Chochołowski, Money.pl

Do OFE składkę odprowadza ZUS - jest to 7,3 proc. podstawy wymiaru składki, którą jest nasza pensja brutto. Reszta środków (12,22 proc.) zostaje w ZUS-ie i służy do wypłacania świadczeń obecnym emerytom.

Ile zarobiły OFE, ile przybyło w ZUS
100
150
200
300
zysk %
ZUS
90.7  
OFE Allianz Polska
140.4  
OFE Pocztylion
140.5  
OFE Skarbiec Emerytura
144.6  
Pekao OFE
146.4  
Bankowy OFE
146.4  
AIG OFE
147.8  
AEGON OFE
152.4  
AXA OFE
155.2  
OFE PZU Złota Jesień
157.3  
Commercial Union OFE
159  
OFE Warta
162.5  
Nordea OFE
163.3  
Generali OFE
168.8  
OFE Polsat
173.5  
ING OFE
174.8  
fundusz akcji
300.5  

Tylko w jeden dzień, podczas czarnego poniedziałku 21 stycznia, straciły miliard złotych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy z najlepszego OFE ubyło blisko 10 procent, a z najgorszego ponad 18 procent z naszych pieniędzy.

JEDNAK okazuje się, że nawet uwzględniając bessy, bardziej opłaca się oddawać składki do OFE niż do ZUS-u. Przynależność do OFE jest obowiązkowa (dla osób urodzonych po 31 grudnia 1968 roku), ale nawet, gdyby była dobrowolna, warto byłoby się zapisać zamiast całą składkę powierzać państwowemu ubezpieczycielowi.


Przedstawione tu wyliczenia mają charakter szacunkowy. Ich celem jest pokazanie zjawiska, a nie wyników konkretnej inwestycji. Dlatego przykładowe zyski z inwestycji nie uwzględniają opłat i prowizji, choć są oparte na wynikach konkretnych funduszy.
Od początku swego istnienia wszystkie OFE wypracowały trzycyfrową stopę zwrotu.

Emerytura z ZUS-u dla dzisiejszych pracowników będzie wypłacona ze składek ich dzieci. Jej wysokość nie będzie wynikać z zarządzania naszymi składkami, bo tak naprawdę kapitał przyszłych emerytów to tylko zapis księgowy.

Nasz kapitał w ZUS-ie jest waloryzowany o trzy czwarte realnego wzrostu płac (czyli ponad inflację). Przy realnym wzroście płac na poziomie 2 procent wskaźnik waloryzacji wyniesie 1,5 procent, zaś przy wzroście 8 procent wskaźnik ten wyniesie 6 procent.

OFE na mocy przepisów mogą inwestować do 40 procent środków w akcje, resztę lokując w obligacjach skarbowych. Takie rozwiązanie powoduje, że nasze składki mogą wypracować dużo większą stopę zwrotu niż środki (a w zasadzie zapis elektroniczny) w ZUS-ie. Jednak jak się okazuje, stopę zwrotu dużo mniejszą, niż fundusze akcji, które na giełdzie inwestują 100 lub prawie 100 procent środków.

Wraz ze wzrostem płac, różnica w przyroście składek będzie się powiększać na korzyść OFE, gdyż oprócz tego, że od wyższego wynagrodzenia będzie odprowadzanych więcej pieniędzy (to dotyczy obu filarów) i fundusze będą wypracowywać w czasie dobrej koniunktury znacznie wyższy zysk niż wysokość stopy waloryzacji ZUS.

Nawet mimo trwającej już rok bessy najlepszy fundusz może pochwalić się średnioroczną stopą zwrotu w wysokości około 12 procent

Takiej stopy nie zapewni ZUS, obligacje, ani lokaty bankowe. Dodatkowo uwzględniając, że wzrost cen w okresie 1999-2008 może wynieść ponad 46 procent (zakładając inflację na koniec 2008 roku w wysokości 4,5 procenta) uzyskujemy realny wzrost wartości naszego portfela na poziomie od 62,5 do 85,7 procenta. Z upływem czasu ten realny zysk będzie się powiększał.

Jak w poszczególnych latach wyglądał przyrost naszych pieniędzy

Money.pl porównał ZUS-owski wskaźnik waloryzacji ze stopą zwrotu najlepszego i najgorszego OFE w danym roku.

Nawet najgorszy OFE zarabiał więcej niż wynosił wskaźnik waloryzacji składki trafiającej do ZUS. Wyjątkiem jest miniony rok oraz lata 2000 i 2001. Jednak na przestrzeni 9 lat - co widać na pierwszym wykresie - każdy OFE zarobił więcej, niż urosła nasza składka w ZUS. Ważne jest to, że choć pieniądze w ZUS marnują się, to jednak są chronione przed inflacją. Średnio rocznie dały nam 5 procent zysku ponad inflację.


Od 1999 najlepszy OFE wypracował ponad 170 procent, a najgorszy 140 procent.

Choć OFE mimo bessy wciąż wypadają nieźle i ta tendencja zapewne się utrzyma - przed przyszłymi emerytami jeszcze wiele hoss i bess - to jednak ich osiągnięć nie da się porównać z wynikami Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Te agresywne, inwestujące niemal wyłącznie w akcje na warszawskiej giełdzie, mogą zarobić nawet dwukrotnie więcej niż OFE.

Widać, że gdy giełda jest słaba, to i fundusz akcji radzi sobie źle i może mieć nawet gorsze wyniki niż nie inwestujący ZUS. Jednak w czasie hossy nadrabia zaległości z nawiązką. Wyraźnie widać to, gdy porównamy, ile zyskaliśmy z każdych stu złotych wpłaconych do poszczególnych instytucji.


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.głównaSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"