multiOFE- wybierz Otwarty Fundusz Emerytalny online
strona główna

Fundusze Emerytalne jakie beda emerytury informacje

Czas na emerytury z OFE, 2008-06-25 212

Gazeta Wyborcza: Im więcej odłożymy na koncie emerytalnym, tym wyższą dostaniemy emeryturę. Warto porównać wyniki OFE i samemu dokonać wyboru- od 1999 r. najlepsze towarzystwo zarobiło dla swoich klientów 48 proc., a najgorsze - 37 proc.


Reforma emerytalna została wprowadzona przez rząd Jerzego Buzka w 1999 roku. W nowym systemie wysokość emerytury zależy od tego, ile pieniędzy odłożymy i w jakim wieku rozpoczniemy jej pobieranie. Upraszczając - otrzymamy z systemu tyle, ile do niego wpłaciliśmy plus zarobiony procent. Uwaga! Ów procent może być kilkakrotnie wyższy niż suma wpłaconych składek pod warunkiem, że odkładamy w systemie przez cały okres naszej aktywności zawodowej.

Gazeta.pl > Pieniądze > Emerytury, Dominika Wielowieyska 2008-06-25
Jak działa system emerytalny

W systemie mamy dwa konta: jednym zarządza ZUS (I filar), który pomnaża nasze pieniądze, ale nie wykorzystuje do tego rynków finansowych. Drugim kontem zarządza wybrane przez nas powszechne towarzystwo emerytalne, które inwestuje w papiery wartościowe. Towarzystwa zarządzają Otwartymi Funduszami Emerytalnymi (II filar, tzw. OFE). Co miesiąc z naszej pensji 7,3 proc. przekazywane jest (za pośrednictwem ZUS-u) na konto w OFE, a 12,22 proc. - na konto w ZUS-ie.

Ważne! Uczestnictwo w OFE jest obowiązkowe dla osób urodzonych po 1968 roku. Ostatnia próba udowodnienia, że każdy obywatel ma prawo sam zarządzać swoimi składkami emerytalnymi, zakończyła się porażką - Sąd Najwyższy kilka tygodni temu potwierdził, że 3 mln Polaków nie będzie mogło wycofać swoich pieniędzy z OFE i oszczędzać na własną rękę. Zwrotu pieniędzy pobranych z pensji na OFE domagał się 32-letni warszawiak Adam Mielczarek. - Koledzy prawnicy przyznawali, że mam rację, ale zaraz dodawali, że przegram. Bo żaden sąd w kraju nie jest w stanie podjąć tak odważnej decyzji, żeby oddać ludziom pieniądze. Czekam na uzasadnienie wyroku, będę dalej walczył przed europejskimi trybunałami - zapowiadał.

Osoby urodzone w latach 1949-68 musiały wybrać: czy zostają w ZUS-ie, czy też dzielą składkę między ZUS-em i OFE (o emeryturach z ZUS-u pisaliśmy w "Gazecie" wczoraj - informator na www.wyborcza.pl). Ci, którzy zdecydowali się podzielić składkę, wyszli na tym finansowo lepiej niż ci, którzy zostali w ZUS-ie. Średnia rentowność OFE od 1999 r. do stycznia 2008 r. wyniosła 44 proc. - a jeszcze w zeszłym roku sięgała nawet 61 proc. (na giełdzie zapanowała bessa i stąd ten spadek). Natomiast ZUS do 2008 r. zarobił dla nas 20 proc.

Uważaj, nie daj się wylosować

Jeśli młode osoby, rozpoczynające pracę i wchodzące do systemu emerytalnego, nie wybiorą w terminie towarzystwa emerytalnego, zostaną przypisane do OFE w drodze losowania. ZUS urządza losowanie dwa razy do roku - pod koniec stycznia i pod koniec lipca. Jeśli nie chcesz wpaść do maszyny losującej, pospiesz się z wyborem, bo umowę musisz podpisać do 10 lipca. Najlepiej zrobić to zaraz po podjęciu pracy.

Dlaczego warto porównać wyniki OFE i samemu dokonać wyboru? Bo od 1999 r. najlepsze towarzystwo zarobiło dla swoich klientów 48 proc., a najgorsze - 37 proc.

Od czego zależy wysokość emerytury

Nasza przyszła emerytura zależy od nas, nie od mitycznych "onych", którzy nie chcą nam więcej zapłacić - tę zasadę musimy powtarzać sobie do znudzenia. Im więcej odłożymy na koncie emerytalnym, tym wyższą dostaniemy emeryturę.

Zgromadzone przez nas pieniądze będą wypłacane w formie emerytury dożywotniej obliczanej według średniej oczekiwanej długości trwania życia. Wysokość świadczenia będzie więc zależeć od wieku, w którym decydujemy się na pobieranie świadczenia, i od sumy zgromadzonych składek.

Ile nas kosztują towarzystwa emerytalne
    Towarzystwa emerytalne pobierają dwa rodzaje opłat:
  • za zarządzanie zależy od ilości pieniędzy, jakimi zarządza fundusz emerytalny. Im jest ich więcej, tym ta opłata jest niższa. Z tego punktu widzenia warto być w największych funduszach, bo pobierają one niższe opłaty za zarządzanie. Dziś, gdy aktywa OFE wynoszą poniżej 8 mld zł, opłata ta każdego miesiąca sięga 0,045 proc.
  • Druga to procent od każdej składki wpłacanej do OFE. Wszystkie towarzystwa (prócz jednego) ustaliły opłatę na poziomie 7 proc. składki. Ustawa o OFE zobowiązuje je do stopniowego obniżania opłaty po 2010 roku, tak by w 2014 prowizja ta nie była większa niż 3,5 proc.

"Gazeta" rozpoczęła akcję "Bój o wyższą emeryturę". Cel: obniżenie prowizji pobieranych przez towarzystwa emerytalne. Postulujemy, by Sejm ustawowo obniżył prowizję o połowę, do 3,5 proc. już w przyszłym roku. A w kolejnych latach opłata mogłaby spaść do 2,5 proc. Zyskaliśmy sojuszników: kluby parlamentarne PiS i SLD złożyły już odpowiednie projekty ustaw. Także PiS chce obniżenia opłaty za zarządzanie. PO zaś zapowiedziała zgłoszenie propozycji, ale póki co jej projektu wciąż brak, bo - jak tłumaczy szef klubu PO Zbigniew Chlebowski - "trwają analizy". Wierzymy jednak, że ostatecznie prowizje spadną już od stycznia 2009 roku.

Czy warto zmieniać OFE

Jeżeli towarzystwo emerytalne ma kiepskie wyniki, to raczej warto. Jednak ocenianie OFE na podstawie krótkiego okresu jest zdradliwe i należy patrzeć na rentowność w szerszej perspektywie. Oszczędzanie w funduszach emerytalnych to oszczędzanie długoterminowe. Nie należy więc od razu wpadać w panikę z powodu pogarszających się notowań na giełdzie. Owszem, przydałyby się specjalne fundusze, które na kilka lat przed naszą emeryturą inwestowałyby pieniądze ostrożniej, tak aby uniknąć skutków ewentualnej bessy. Na razie takie fundusze jeszcze nie działają na rynku, ale dla osób, które odbiorą emeryturę z OFE w przyszłym roku, nie ma to znaczenia. Z powodu krótkiego okresu oszczędzania ich oszczędności z OFE dla ogólnej sumy emerytury nie mają większego znaczenia.

Jak zmienić OFE

Możesz to zrobić cztery razy w roku (o tym niżej), ale - uwaga: Jeśli zmieniasz fundusz przed upływem roku, zapłacisz 160 zł tzw. opłaty transferowej. Po roku, ale przed upływem dwóch lat, opłata się zmniejszy do 80 zł. Osoby o ponaddwuletnim stażu są zwolnione z opłaty. Sprawdź, jakie masz ulgi w opłatach. Jeśli wszedłeś do systemu emerytalnego na samym początku jego istnienia, niewykluczone, że twoje towarzystwo emerytalne przyznało ci prawo do bardzo niskich opłat po dłuższym oszczędzaniu. W takiej sytuacji zmiana funduszu może być nieopłacalna; nowe towarzystwo zacznie ci naliczać maksymalnie dopuszczalną prowizję 7 proc. (chyba że zmieni się ustawa - patrz "Ile nas kosztują towarzystwa emerytalne").

Przy okazji zmiany funduszu sprawdź, czy ZUS przesłał wszystkie składki do OFE. Jeśli nie - musisz interweniować w ZUS-ie, ewentualnie sprawdź w pracy, czy wszystkie składki były terminowo i prawidłowo płacone.

Fundusz emerytalny możesz zmienić jedynie w czasie tzw. sesji transferowych. ZUS organizuje je cztery razy w roku - w ostatni dzień roboczy lutego, maja, sierpnia i listopada. Najpierw podpisz umowę z funduszem, do którego chcesz przystąpić. Następnie poinformuj stary OFE o rezygnacji. Aby zdążyć na najbliższą sesję rozliczeniową, zrób to co najmniej 25 dni wcześniej. Jeśli masz wątpliwości, zadzwoń na infolinię. Przygotuj się też na telefon od funduszu, z którego chcesz zrezygnować. Jego przedstawiciele zapytają o powód zmiany i przedstawią argumenty za pozostaniem.

Kto będzie wypłacał emerytury

Przepisy o sposobie wypłaty emerytur powinny być gotowe od dawna. Niestety, rządy SLD i PiS niewiele w tej sprawie zrobiły. Rząd PO-PSL na początku czerwca przyjął w końcu odpowiedni projekt ustawy. Ale musi on być jeszcze uchwalony przez parlament.

Wypłata świadczeń w nowym systemie emerytalnym (a więc także tych środków, które były gromadzone w OFE) ruszy w przyszłym roku. Na początku emerytury z OFE dostaną tylko kobiety. Mężczyźni, ze względu na wyższy o pięć lat wiek emerytalny, świadczenia odbierać będą dopiero od 2014 roku. W latach 2009-13 wiek emerytalny osiągną kobiety, które w OFE oszczędzały dość krótko - dlatego 80 proc. emerytury dostaną z ZUS-u. Dzisiejszy 30-latek, przechodząc na emeryturę, połowę pieniędzy otrzyma z OFE, a połowę - z ZUS-u.

Na początku świadczenia będą wypłacać towarzystwa emerytalne zarządzające dziś OFE. Potem zajmą się tym specjalne prywatne zakłady emerytalne, które przejmą od OFE nasze oszczędności. Gdy już zaczną działać, będziemy musieli wybrać ten zakład, który będzie wypłacał nam emeryturę. Mimo że nasza emerytura będzie się składać z dwóch części (ZUS i OFE), to jednak będziemy dostawać jedno połączone świadczenie, które wypłaci ZUS.

Zakład podzieli nasze oszczędności przez liczbę lat, które prawdopodobnie przeżyjemy na emeryturze i następnie będzie co miesiąc wypłacał pieniądze. Tabele średniej długości trwania życia, wedle których będzie obliczana miesięczna wypłata emerytury, mają być takie same dla kobiet i dla mężczyzn.

Czy będzie można dziedziczyć emeryturę
    Co jednak w sytuacji, gdy emeryt umrze i nie wykorzysta oszczędzonych pieniędzy?
  • Mężczyźni. Rząd zdecydował, że rodzina emeryta mężczyzny dostanie zgromadzony kapitał tylko w przypadku jego śmierci w pierwszych trzech latach pobierania emerytury. Gdy umrze choćby trzy lata i miesiąc po przejściu na emeryturę, jego bliscy nie dostaną ani grosza. Zgromadzony kapitał przejmie zakład.
  • Kobiety. W lepszej sytuacji będą krewni kobiet. Po emerytkach, które przejdą na emeryturę w wieku 60 lat, kapitał będzie się dziedziczyć przez osiem lat.
Uwaga! Kapitał (w całości) można dziedziczyć także wtedy, gdy osoba należąca do OFE zmarła przed przejściem na emeryturę.

Ważne! Nie będzie tzw. emerytur małżeńskich. Przy tej emeryturze mąż mógłby dzielić się z żoną kapitałem i oboje dostawaliby jedno wspólne świadczenie. Emerytura byłaby mniejsza (bo rozkładałaby się na dwie osoby), ale po śmierci jednego z małżonków druga osoba miałaby nadal prawo do świadczenia. Ministerstwo Pracy wykreślenie emerytur małżeńskich tłumaczy zbyt dużym skomplikowaniem systemu, jak również tym, że płacimy odrębne składki na finansowanie rent rodzinnych, które są wypłacane wdowom i wdowcom. Posłowie zapowiadają zgłoszenie poprawek przywracających emeryturę małżeńską. Nie wiadomo jednak, czy zyskają one poparcie większości posłów.

Ile pieniędzy dostaniemy

Gwarantowaną minimalną emeryturę (dziś ok. 630 zł) dostaniemy tylko wtedy, gdy płaciliśmy składki emerytalne minimum 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni). Trzeba pamiętać, że wysokość emerytury zależy od nas samych - od tego, jak długo i ile na nią odkładaliśmy. Jeżeli ktoś nic nie uzbierał na emeryturę i nie ma z czego żyć, przechodzi pod opiekę społeczną.

Ważne! Emerytury z OFE będą gwarantowane przez państwo, nie ma więc zagrożenia, że zakład emerytalny przepuści nasze oszczędności.

Minimalne świadczenie wypłacane przez OFE to 80 zł. Jeżeli świadczenie miałoby być niższe, bo emeryt tak mało uzbierał, wówczas OFE jego oszczędności przekaże ZUS-owi. I to ZUS będzie już wypłacał jedno świadczenie. Według wstępnych symulacji osoby zarabiające poniżej średniej krajowej mogą liczyć na emeryturę w wysokości 50 proc. obecnej płacy - dotyczy to tych osób, które większość swoich składek będą wpłacać do nowego systemu. Ci, których pensja jest wyższa od 2,5 średniej krajowej, też będą stratni - dostaną emeryturę stanowiącą jedną trzecią ich płacy. Wiele jednak zależy od kondycji całej gospodarki i sytuacji na giełdzie. Ale też sporo zależy od ciebie - im dłużej będziesz pracować, tym wyższą mieć będziesz emeryturę.


inewsfeed
    • WSTECZ     • do spisu     • kalendarz informacji     • str.głównaSerwis nie ma na celu zachęcania do wyboru lub zmiany danego OFE. Jedynym celem multiofe.pl jest ułatwienie decyzji poprzed prezentowanie aktualnych danych i rankingów.

 
Strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz przy wysyłaniu pytań. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.   x Więcej o "ciasteczkach"